systemrodzinny-logo
Trwa rekrutacja na III edycję

na którą zapraszamy w listopadzie 2017!
Posłuchaj wywiadu z Dr Martą Kochan-Wójcik o studiach podyplomowych w Akademickim Radiu LUZ 91,6 FM opis


CZAS TRWANIA STUDIÓW
Tylko 2 semestry!
Łącznie 250 godzin zajęć (w tym 49 godzin wykładów, 171 godzin zajęć warsztatowo-ćwiczeniowych oraz 30 godzin praktyk).
 
REKRUTACJA NA III EDYCJĘ TRWA DO 30 PAŹDZIERNIKA 2017!
Wpisowe 0 zł! Rozłóż czesne na nieoprocentowane raty!
Nie czekaj! Zapisz się on-line! > > >
 
ADRESACI STUDIÓW
Na studia zapraszamy m.in. psychologów, pedagogów, kandydatów na asystentów rodzinnych, koordynatorów pieczy zastępczej, pracowników socjalnych, kuratorów rodzinnych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką diagnozy systemów rodzinnych.
 
KONTAKT
Przemysław Nowicki
tel. +48 71 373 29 02

przemyslaw.nowicki@uwr.edu.pl


Asystent rodziny - o studiach

Informacje podstawowe


Studia podyplomowe typu kwalifikacyjnego o profilu praktycznym, będące odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy na wykwalifikowanych specjalistów do pracy z rodzinami.

Do współpracy przy tworzeniu studiów zaproszono cenionych naukowców i dydaktyków Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego zajmujących się badawczo problematyką psychologii rodziny. Zaproszono również kierowników Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach posiadających wieloletnie doświadczenie we współpracy z rodzinami wieloproblemowymi i przedstawicielami różnych instytucji wspomagających systemy rodzinne.

Zaproszono także terapeutów i superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii „Plus” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, od lat prowadzących szkolenia w terapii rodzin i superwizujących pracę pracowników socjalnych, asystentów rodzinnych oraz innych specjalistów pracujących z rodzinami.

Zespół ekspertów zasilili następnie praktycy pracujący na co dzień z rodzinami w ośrodkach terapii uzależnień i socjoterapii, a także zajmujący się problematyką prawa i edukacji zdrowotnej.
W efekcie przygotowany program studiów podyplomowych obejmuje zagadnienia teoretyczne
z zakresu psychologii rodziny w ujęciu systemowym, psychospołecznym i rozwojowym.

Część praktyczna dotyczy problematyki diagnozowania oraz metod pracy z rodziną  
z uwzględnieniem roli i kompetencji asystenta rodzinnego oraz superwizji pracy własnej.

Czas trwania studiów


Tylko 2 semestry. Łącznie 250 godzin zajęć (w tym 49 godzin wykładów, 171 godzin zajęć warsztatowo-ćwiczeniowych oraz 30 godzin praktyk).

Zajęcia będą odbywały się w soboty i niedziele.

Termin rozpoczęcia studiów


Pierwsza edycja: październik 2014

Druga edycja: październik 2015

Trzecia edycja: październik/listopad 2016


Wszystkie zajęcia (poza praktykami) będą odbywały się w Instytucie Psychologii UWr przy ul. J. Wł. Dawida 1.

Terminy poszczególnych zjazdów będą dostępne we wrześniu/październiku za pomocą kalendarza znajdującego się zakładce "Terminy zajęć".

Zajęcia podczas zjazdów będą odbywały się zazwyczaj w godzinach 9-16.


Terminy zjazdów trzeciej edycji SP w zakresie diagnozy, poradnictwa praz systemowej pracy z rodziną. 

12/13.11, 
26/27.11
3/4.12, 17/18.12
14/15.01, 28/29.01
4/5.02,

4/5.03,18/19.03
1/2.04,22/23.04
6/7.05,20/21.05
3/4.06,17/18.06,24/25.06

 

Opłaty za studia i praktyki


1 750 zł za semestr (istnieje możliwość rozłożenia na nieoprocentowane raty) + 90 zł koszt praktyk.

Wystawiamy również faktury (szczególnie dla osób z dofinansowaniem studiów).

Zasady naboru


Wystarczy zarejestrować się w systemie IRK i złożyć komplet dokumentów.
 

Uzyskane kwalifikacje


Studia podyplomowe w zakresie diagnozy, poradnictwa oraz systemowej pracy z rodziną umożliwiają:
  • pogłębienie wiedzy i kompetencji praktycznych w zakresie systemowej pracy z rodzinami,
  • wykorzystane ich w pracy z rodzinami:
    • w instytucjach edukacyjnych (np. przez psychologów, pedagogów szkolnych),
    • w ośrodkach pomocy społecznej (np. przez pracowników socjalnych),
    • w instytucjach sądowych (np. przez kuratorów rodzinnych).

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. wprowadziła nowe stanowisko pracy w systemie pomocy rodzinie – asystent rodziny. Zadaniem asystenta rodziny jest czasowa pomoc w planowaniu i towarzyszenie rodzinie we wprowadzaniu zmian w zakresie poprawy sytuacji życiowej rodziny, realizacji jej podstawowych zadań, a zwłaszcza opieki i wychowania dzieci.

Od pierwszego stycznia 2015 r. zatrudnianie asystentów rodziny stało się ustawowym obowiązkiem ośrodków pomocy społecznej. Oznacza to w praktyce zwiększenie zapotrzebowania rynku pracy na asystentów rodziny przy krótkim czasie na przygotowanie i wykwalifikowanie nowych pracowników oraz na stworzenie nowych stanowisk pracy. Ośrodki pomocy społecznej stopniowo już przygotowują się do realizacji tego zadania tworząc nowe etaty oraz przyjmując asystentów na umowy zlecenia.

Program studiów podyplomowych w zakresie diagnozy, poradnictwa oraz systemowej pracy z rodziną jest zgodny z programem szkolenia określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkolenia na asystenta rodziny, w związku z tym po ukończeniu tych studiów ich uczestnicy uzyskują kwalifikacje niezbędne do pracy na stanowisku asystenta rodziny.