KOMISJA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
(skład od dnia 1.10.2016)

 

  1. Dr hab. Ryszard Poprawa - przewodniczący
  2. Dr Olga Bąk
  3. Dr Michał Dębek;
  4. Dr Magdalena Kapała
  5. Dr Bianka Lewandowska
  6. Dr Kamila Madeja-Bień;
  7. Mgr Jacek Rydlewski;
  8. Dr Katarzyna Serafińska;