5-01-2017

IPs wspiera dydaktykę na Wydziale


W ostatnich miesiącach minionego roku odbyły się wykłady i warsztaty w ramach kursu dydaktycznego zatytułowanego "Nauczyciel akademicki – mistrz, tutor czy coach? Nowe spojrzenie na dydaktykę szkoły wyższej", skierowanego do nauczycieli akademickich z naszego WydziałuW ramach kursu mieli oni okazję do rozwoju swoich kompetencji dydaktyczno - metodycznych oraz psychologicznych, dotyczących m. in. sposobów oddziaływania na studentów w celu kształtowania u nich umiejętności społecznych.

Uczestnikom kursu zaprezentowano różne style prowadzenia wykładów, a sam kurs zawierał aż pięć modułów tematycznych:

  • dydaktyka szkoły wyższej (prowadzenie - mgr Anna Cieślik, trenerka biznesu i konsultantka),
  • podstawy indywidualizacji i personalizacji w edukacji akademickiej (prowadzenie - dr Marek Podgórny, pedagog, trener rozwoju osobistego, certyfikowany coach i tutor),
  • udzielanie informacji zwrotnych (prowadzenie - dr Olga Bąk z Zakładu Psychologii Ogólnej),
  • zachowania trudne i zaburzone a jakość procesu dydaktycznego (prowadzenie - doc. dr Alina Czapiga z Zakładu Psychologii Rozwoju)
  • znaczenie samooceny studenta dla jego funkcjonowania na uczelni (prowadzenie - dr Justyna Śniecińska z Zakładu Badań nad Strukturą Ja).


Warsztaty cieszyły się dużą popularnością, a uczestnicy deklarowali wysoki poziom przydatności zdobytych w trakcie ich trwania informacji.

Cieszymy się, życzymy sukcesów
i satysfakcji w pracy dydaktycznej!
Zamieścił(a): Przemysław Nowicki