10-05-2017

"Posmakuj życie" w IPs


 

 W dniach 6 -7 maja Studenckie Koło Naukowe Psychologii Odżywiania i Psychodietetyki działające w naszym Instytucie, zorganizowało konferencję naukową pt. „Posmakuj życie”, poświęconą profilaktyce i terapii zaburzeń odżywiania. Ideą konferencji było ukazanie natury omawianych zaburzeń, nowoczesnych metod i przeciętnej efektywności ich terapii, a także naukowych podstaw profilaktyki w tym obszarze.

 W pierwszym dniu konferencji wystąpiły osoby specjalizujące się w terapii psychologicznej takich zaburzeń jak bulimia, anoreksja czy napadowe objadanie się, pracujące w różnych nurtach. Wykład wprowadzający pt. „Problematyczne i zaburzone odżywianie się - podejście transdiagnostyczne” wygłosiła opiekunka koła dr Bianka Lewandowska. Z dumą wysłuchaliśmy m.in. bardzo interesujących wystąpień absolwentek Instytutu Psychologii, prowadzących już praktykę terapeutyczną: dr Zuzanny Siwek („Techniki poznawczo-behawioralne w pracy z osobami z bulimią”) oraz mgr Małgorzaty Kaczmarek („Pierwsza konsultacja psychoterapeutyczna u adolescentów z rozpoznaniem zaburzeń odżywiania”). Podsumowaniem dnia był panel dyskusyjny, w którym uczestnicy konferencji zadawali liczne i szczegółowe pytania o uwarunkowania i konsekwencje zaburzeń odżywiania ekspertkom: dietetyczkom - dr n. med. Magdalenie Golachowskiej i mgr Dorocie Silarskiej, psychodietetyczce dr Annie Januszewicz, psycholożce dr Biance Lewandowskiej, a także uczestniczącej w panelu osobie, która doświadczyła w przeszłości zaburzeń odżywiania się.

 W drugim dniu konferencji odbyły się warsztaty, w czasie których uczestnicy mogli dowiedzieć się, jak wykorzystać wiedzę z obszaru psychologii jedzenia i dietetyki, by kształtować u siebie i osób bliskich racjonalny i zrównoważony styl odżywiania. Zarówno dzień wykładowy jak i warsztatowy cieszyły się bardzo wysoką frekwencją. Posiłki dla prelegentów zapewniały restauracje Machina Organica i Warzywniak, którym bardzo dziękujemy.

 Sukces konferencji to wynik zaangażowania i kreatywności członkiń koła naukowego. 
W projektowanie i organizację, pozyskiwanie lokalnych instytucji i firm do współpracy, prowadzenie obrad i warsztatów oraz przygotowanie zdrowych i atrakcyjnych poczęstunków dla wszystkich uczestników zaangażowały się: Elżbieta Mika, Aleksandra Sandurska, Katarzyna Diduszko, Joanna Fudala, Marta Lenart, Patrycja Mondra, Katarzyna Tutka oraz Paulina Idziak. Organizatorkom serdecznie gratulujemy i dziękujemy!
Zamieścił(a): Przemysław Nowicki