12-05-2017

IPs współorganizatorem IV Szkoły Wiosennej Psychologii Ewolucyjnej


 

W dniach 5 - 9 maja odbyła się czwarta już z kolei edycja Szkoły Wiosennej Psychologii Ewolucyjnej, której organizatorami są Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Szkoła skierowana jest do osób (studentów, doktorantów) zainteresowanych psychologią ewolucyjną oraz mających plany naukowe. Nauczycielami są każdorazowo najwyższej klasy specjaliści z zakresu psychologii ewolucyjnej, o dorobku naukowym rozpoznawalnym nie tylko w kraju, ale także za granicą.
 

W tym roku szkoła stacjonowała w malowniczej miejscowości Studzienice na Kaszubach, a tematem przewodnim była "Metodologia i statystyka w badaniach ewolucyjnych". Warsztaty i seminaria prowadzili (w kolejności alfabetycznej):

dr hab. Maciej Karwowski, prof. AMG, kierownik Zakładu Psychopedagogiki Kreatywności w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, autor i redaktor naukowy dziewięciu książek oraz niemal stu artykułów naukowych, w tym kilkudziesięciu na tzw. liście JCR, laureat licznych nagród i stypendiów (m.in. Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i tygodnika „Polityka”);

dr Anna Oleszkiewicz, adiunkt w Zakładzie Eksperymentalnej Psychologii Społecznej Instytutu Psychologii UWr i na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie, autorka naukowych artykułów opublikowanych w czasopismach z listy JCR;

dr hab. Małgorzata Sobol-Kwapińska, adiunkt w Katedrze Psychologii Osobowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, autorka artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach z listy JCR i kierowniczka dwóch grantów Narodowego Centrum Nauki. Przy prowadzeniu swoich badań współpracowała m.in. ze światowej sławy prof. Philipem Zimbardo;

dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr, dyrektor Instytutu Psychologii UWr, autor kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w czasopismach z listy JCR, w tym w najważniejszych z zakresu psychologii ewolucyjnej, laureat licznych nagród i stypendiów, prowadził badania terenowe w Afryce, Papui i w Amazonii.
 

Pośród 12 uczestników szkoły byli doktoranci psychologii, studenci biologii i psychologii oraz absolwenci z planami naukowymi. Jedna ze stałych uczestniczek jest obecnie zatrudniona na stanowisku asystenta badacza na uniwersytecie w Finlandii i zdecydowała się przylecieć specjalnie na warsztaty w tegorocznej Szkole. Udział w zajęciach zaowocował zdobyciem wielu nowych umiejętności w dziedzinie statystyki i tworzenia kwestionariuszy. Organizatorami szkoły byli dr hab. Piotr Sorokowski, prof. w UWr oraz doktoranci mgr Agata Groyeckamgr Michał Misiak i mgr Agnieszka Sabiniewicz. Gratulujemy zapału i czekamy na następną edycję za rok!








Zamieścił(a): Przemysław Nowicki