12-10-2017

Awans naukowy Wiktora Czernianina


 


20 września tego roku Senat Wydziału Filozofii Uniwersytetu w Lublanie, stolicy Słowenii, nadał dr. Wiktorowi Czernianinowi tytuł docenta i zarazem współpracownika naukowego tegoż Uniwersytetu w dziedzinie literatury polskiej. Na wspomnianym Wydziale wykłady prowadzi słynny socjolog prof. Slavoj Žižek, a w tamtejszym Instytucie Slawistyki znajduje się Zakład Literatury Polskiej, kierowany przez przewodniczącego Komisji Awansowej prof. Niko Ježa, wybitnego tłumacza literatury polskiej, w tym głównie dzieł Witolda Gombrowicza.


Przedmiotem oceny obradującej w międzynarodowym składzie Komisji był dorobek naukowy dr. Wiktora Czernianina w zakresie literatury polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem okresu Młodej Polski. Wygłosił on wykład pt. „Poetyka Młodej Polski w kontekście polskich nurtów literackich w pierwszej połowie XX wieku”, a następnie przystąpił do egzaminu. Komisja Awansowa jednogłośnie wnioskowała o przyznanie mu stopnia docenta.

 

Gratulujemy serdecznie
i życzymy pomyślności w pracy naukowej!
Zamieścił(a): Przemysław Nowicki