AKTUALNE PRZEPISY (zarządzenia, zasady wewnętrzne WNHiP, wzory podań) proszę sprawdzać na stronie Dziekanatu WNHiP

http://wnhip.uni.wroc.pl/Studenci-i-doktoranci/Stypendia/Doktoranci

 

od 2018/19 -  wnioski o stypendia - WAŻNE ZMIANY

Przed złożeniem kompletnego wniosku (osobno: o stypendium doktoranckie/zwiększenie stypendium doktoranckiego/stypendium dla najlepszych) doktoranta obowiązuje wcześniejsza rejestracja każdego wniosku w USOSwebie na stronie: https://usosweb.uni.wroc.pl . Doktorant wypełnia właściwy wniosek (wnioski) wpisując odpowiednie dane osobowe oraz swoje osiągnięcia (podanie daty uzyskania tego osiągnięcia nie jest konieczne).  

Przewodnik do wypełniania wniosków  o stypendia w USOSweb 2018-19

Po wypełnieniu i zarejestrowaniu w USOSweb właściwego wniosku należy:

1. Wydrukować wypełniony i zarejestrowany wniosek (wnioski)
2. Uzupełnić wniosek (wnioski) o dodatkowe dokumenty, tj.

  • opinię opiekuna naukowego lub promotora (wg obowiązującego wzoru w drukach do pobrania  - odrębne opinie do wniosku o stypendium doktoranckie i o zwiększenie styp.dokt.)
  • właściwy formularz oceny osiągnąć (zgodnie ze wzorem określonym w zasadach stypendialnych dla poszczególnych lat i rodzajów stypendiów tylko jeden wspólny do wszystkich rodzajów stypendiów  - w drukach do pobrania)
  • dokumenty potwierdzające uzyskanie każdego ze wskazanych we wniosku osiągnięć jeden komplet.

3. Złożyć komplet wymaganych dokumentów u kierownika studiów doktoranckich do 30 września.