baner


Rekrutacja trwa do końca lutego 2021!
CZAS TRWANIA STUDIÓW
Tylko 2 semestry! Łącznie 240 godzin zajęć.
 
REKRUTACJA TRWA DO lutego 2021!
Wpisowe 0 zł! Zostało już niewiele czasu. Nie czekaj Zapisz się on-line! > > >
 
ADRESACI STUDIÓW
Studia przeznaczone są m.in. pedagogów, psychologów, socjologów, specjalistów pracy socjalnej i pracowników opieki społecznej, pracowników opieki zdrowotnej: pielęgniarek, lekarzy, fizjoterapeutów, pracowników opieki paliatywnej, pracowników administracji publicznej rządowej i samorządowej, animatorów, osób zainteresowanych działalnością aktywizującą seniorów (kluby, domy kultury), wolontariuszy, indywidualnych opiekunów i asystentów osób starszych.
 
KONTAKT
tel. +48 71 367 18 14

urszula.mazur@uwr.edu.pl


bloki zajęć


 
Nazwa modułu

 
 Ramowe treści
 
 
Moduł medyczny
Zapoznanie słuchaczy oraz analiza następujących zagadnień:
 • Podstawy geriatrii
 • Podstawy rehabilitacji geriatrycznej
 • Wsparcie procesu leczenia i rekonwalescencji osób starszych
 • Psychodietetyka – psychologiczne wsparcie zdrowego stylu życia seniora
 • Fizjologia starzenia się
 • Pielęgnacja osób starszych i opieka nad nimi
 
 
 
Moduł psychologiczny
Zapoznanie słuchaczy oraz analiza następujących zagadnień:
 • Podmiotowość seniora
 • Późna dorosłość - charakterystyka psychologiczna
 • Pozytywne starzenie się
 • Poradnictwo egzystencjalne i gerontologiczne. Psychologiczne aspekty duchowości, religijności i sensu
 • Starość w kryzysie – kryzysy starości
 • Problematyka cierpienia , strat, żałoby
 • Analiza autobiografii i praca ze wspomnieniami
 • Psychologiczne uwarunkowania długowieczności
 
Moduł psychologii klinicznej
Zapoznanie słuchaczy oraz analiza następujących zagadnień:
 • Neuropsychologia otępień
 • Kliniczne aspekty aktywności fizycznej osób starszych
 • Zaburzenia mowy oraz metody pracy logopedycznej z osobami starszymi
 • Wspieranie procesów poznawczych osób starszych
 
Moduł andragogiczny
Zapoznanie słuchaczy oraz analiza następujących zagadnień:
 • Geragogika
 • Wsparcie opiekunów seniorów
 
 
Moduł aktywizacji osób starszych
Zapoznanie słuchaczy oraz analiza następujących zagadnień:
 • Aktywizacja osób starszych
 • Terapia zajęciowa osób starszych
 • Muzykoterapia
 • Biblioterapia – forma wsparcia rozwoju osobistego dla osób starszych
 • Wybrane elementy statycznej i dynamicznej pracy z ciałem
 • Warsztaty umiejętności komunikacyjnych i mediacyjnych
 
 
Moduł prawny i społeczny
Zapoznanie słuchaczy oraz analiza następujących zagadnień:
 • Zagadnienia społeczno – prawne w pracy z seniorami
 • Opieka zdrowotna i długoterminowa wobec osób starszych i niesamodzielnych
 • Polityka senioralna
 • Wprowadzenie do socjologii starości i gerontologii
 • Programy i rozwiązania w UE dedykowane  osobom starszym
 
Seminarium dyplomowe

 
Słuchacz dokonuje wyboru tematu pracy dyplomowej, którą przygotowuje w trakcie dwóch semestrów pod kierunkiem promotora pracy dyplomowej
,