baner


Rekrutacja trwa do końca lutego 2021!
CZAS TRWANIA STUDIÓW
Tylko 2 semestry! Łącznie 240 godzin zajęć.
 
REKRUTACJA TRWA DO lutego 2021!
Wpisowe 0 zł! Zostało już niewiele czasu. Nie czekaj Zapisz się on-line! > > >
 
ADRESACI STUDIÓW
Studia przeznaczone są m.in. pedagogów, psychologów, socjologów, specjalistów pracy socjalnej i pracowników opieki społecznej, pracowników opieki zdrowotnej: pielęgniarek, lekarzy, fizjoterapeutów, pracowników opieki paliatywnej, pracowników administracji publicznej rządowej i samorządowej, animatorów, osób zainteresowanych działalnością aktywizującą seniorów (kluby, domy kultury), wolontariuszy, indywidualnych opiekunów i asystentów osób starszych.
 
KONTAKT
tel. +48 71 367 18 14

urszula.mazur@uwr.edu.pl


O studiach

Opis kierunku

 • Program studiów stanowi efekt pogłębionej analizy potrzeb różnych podmiotów (seniorów, instytucji sprawujących opiekę nad osobami starszymi, rodzin, społeczności lokalnej, przyszłych słuchaczy).

   
 • Zajęcia w ramach studiów maja charakter specjalistyczny, praktyczny oraz interdyscyplinarny.

   
 • Studia są odpowiedzią na potrzeby przyszłych pracodawców/rynku, powstały przy  współpracy oraz dzięki wsparciu doświadczonych naukowców, badaczy i praktyków reprezentujących różne dyscypliny.

   
 • Stanowią ofertę dla osób na co dzień pracujących z osobami starszymi i ich rodzinami, osób zamierzających pracować jako asystenci seniorów oraz zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie pracy z osobami starszymi.

   
 • Są rekomendowane przez: Wrocławskie Centrum Seniora i Uniwersytet Trzeciego Wieku UWr.

Czas trwania studiów

Tylko 2 semestry. Łącznie 240 godzin zajęć.

Zajęcia będą odbywały się w soboty i niedziele.

Termin rozpoczęcia studiów

Pierwsza edycja: październik 2016

Wszystkie zajęcia będą odbywały się w Instytucie Psychologii UWr przy ul. J. Wł. Dawida 1.

Terminy poszczególnych zjazdów są dostępne w zakładce "Terminy zajęć".


 

Opłaty za studia

1 700 zł za semestr (opłatę można rozłożyć na nieoprocentowane raty)

Zasady naboru

Obowiązuje rejestracja w systemie IRK i złożenie kompletu dokumentów.

Uzyskane kwalifikacje

Słuchacze naszych studiów podyplomowych uzyskują następujące kwalifikacje:
 • Praktycznego wykorzystania w pracy z seniorami wiedzy na temat zmian rozwojowych charakterystycznych dla okresu starości, kondycji fizycznej i psychicznej osób starszych oraz typowych dla tej grupy wiekowej problemów zdrowotnych, psychologicznych i społecznych.
   
 • Diagnozowania potrzeb, problemów, warunków życia osoby starszej i udzielanie skutecznej pomocy w ich zaspokajaniu.
   
 • Nawiązywania satysfakcjonującego kontaktu z podopiecznym seniorem/seniorami;
   
 • Oceniania sprawności podopiecznego w wykonywaniu codziennych czynności i opracowanie z podopiecznym indywidualnego planu pomocy.
   
 • Współpracy ze specjalistami świadczącymi usługi na rzecz osób starszych.
   
 • Udzielanie wsparcia emocjonalnego osobie starszej i rodzinie oraz opiekunom seniorów.
   
 • Animowania  czasu wolnego osób starszych, zarówno w zakresie rehabilitacyjnym, kulturalnym jak i edukacyjnym.
   
 • Korzystania ze wsparcia instytucji prawnych oraz innych w zakresie pomocy podopiecznym seniorów oraz  osobom starszym.