baner


Rekrutacja trwa do końca lutego 2021!
CZAS TRWANIA STUDIÓW
Tylko 2 semestry! Łącznie 240 godzin zajęć.
 
REKRUTACJA TRWA DO lutego 2021!
Wpisowe 0 zł! Zostało już niewiele czasu. Nie czekaj Zapisz się on-line! > > >
 
ADRESACI STUDIÓW
Studia przeznaczone są m.in. pedagogów, psychologów, socjologów, specjalistów pracy socjalnej i pracowników opieki społecznej, pracowników opieki zdrowotnej: pielęgniarek, lekarzy, fizjoterapeutów, pracowników opieki paliatywnej, pracowników administracji publicznej rządowej i samorządowej, animatorów, osób zainteresowanych działalnością aktywizującą seniorów (kluby, domy kultury), wolontariuszy, indywidualnych opiekunów i asystentów osób starszych.
 
KONTAKT
tel. +48 71 367 18 14

urszula.mazur@uwr.edu.pl


Kierownik studiów


dr Bogna Bartosz

Bogna
doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Pracownik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Uczestniczyła w realizacji projektu „Iskry. Aktywni Seniorzy - Edukacyjny Wolontariat Seniorów w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych ASOS”.

Współpracuje od wielu lat z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim, prowadząc zajęcia dla seniorów m.in. warsztaty autobiograficzne „Terapeutyczny i rozwojowy wymiar wspominania w późnej dorosłości”.

Zajmuje się problematyką uwarunkowań wysokiej jakości życia w różnych fazach życia, konsultuje projekty związane z tworzeniem zespołów intermentoringu międzypokoleniowego, na konferencjach naukowych prezentowała wyniki badań dotyczących zarządzaniem wiekiem.

Autorka lub współautorka ponad 70 publikacji naukowych oraz popularnonaukowych.