baner


Rekrutacja trwa do końca lutego 2021!
CZAS TRWANIA STUDIÓW
Tylko 2 semestry! Łącznie 240 godzin zajęć.
 
REKRUTACJA TRWA DO lutego 2021!
Wpisowe 0 zł! Zostało już niewiele czasu. Nie czekaj Zapisz się on-line! > > >
 
ADRESACI STUDIÓW
Studia przeznaczone są m.in. pedagogów, psychologów, socjologów, specjalistów pracy socjalnej i pracowników opieki społecznej, pracowników opieki zdrowotnej: pielęgniarek, lekarzy, fizjoterapeutów, pracowników opieki paliatywnej, pracowników administracji publicznej rządowej i samorządowej, animatorów, osób zainteresowanych działalnością aktywizującą seniorów (kluby, domy kultury), wolontariuszy, indywidualnych opiekunów i asystentów osób starszych.
 
KONTAKT
tel. +48 71 367 18 14

urszula.mazur@uwr.edu.pl


Rekrutacja na studia


Rekrutacja 2016/2017

Kandydat/kandydatka ma obowiązek zarejestrować się najpierw w systemie IRK i wypełnić kwestionariusz rekrutacyjny. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, należy wydrukować kwestionariusz i dostarczyć do sekretariatu  Instytutu Psychologii (sala 36) wraz z pozostałymi dokumentami:
  1. Podanie wydrukowane z systemu IRK (konieczność rejestracji internetowej)
  2. Odpis dyplomu ukończenia studiów lub kserokopię dyplomu poświadczone przez jednostkę przyjmującą dokumenty
  3. Kserokopia dowodu osobistego
  4. jedna fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisana imieniem i nazwiskiem.
Wymagane wykształcenie:
- ukończone studia wyższe licencjackie/magisterskie


Termin rejestracji: 1.06–30.10.2016 r.
 

Serdecznie zapraszam!

Kierownik studiów podyplomowych
dr hab. Maria Straś-Romanowska prof. UWr