rocznik/volumin

rok

numery/zeszyty

Nauki Pedagogiczne i Psychologiczne

1958

1

Nauki Pedagogiczne i Psychologiczne

1958

2

Nauki Pedagogiczne i Psychologiczne

1959

3

Nauki Pedagogiczne i Psychologiczne

1960

4

Nauki Pedagogiczne i Psychologiczne

1962

5

Nauki Pedagogiczne i Psychologiczne

1964

6

Nauki Pedagogiczne i Psychologiczne

1964

7 Kulczycki M. : Kształtowanie się racjonalnych poczuć winy.

Nauki Pedagogiczne i Psychologiczne

1964

8 Porębska M. : Analiza zachowania się pod wpływem trudności.

Prace Pedagogiczne i Psychologiczne

1967

10

 

 

 

Prace Pedagogiczne i Psychologiczne

1967

9

 

 

 

Prace Pedagogiczne i Psychologiczne

1968

11 Porębska M. : Oporne zachowanie się i jego odmiany.

Prace Pedagogiczne i Psychologiczne

1970

12

Prace Psychologiczne

1972

1

Prace Pedagogiczne i Psychologiczne

1973

13

Prace Psychologiczne

1973

2

Prace Psychologiczne

1973

3

Prace Psychologiczne

1976

4

Prace Psychologiczne

1976

5

Prace Psychologiczne

1976

6 Reakcje na rozbieżność informacji.

Prace Psychologiczne

1976

8 Dąbek M. : Psychologiczne mechanizmy podejmowania decyzji ryzykownych przez dzieci.

Prace Psychologiczne

1977

9

Prace Psychologiczne

1978

10 Łukaszewski W. : Struktura ja a dzialanie w sytuacjach zadaniowych. Empiryczne studium nad funkcjami osobowości.

Prace Psychologiczne

1979

11 Psychologia a niektóre zadania i potrzeby społeczne.

Prace Psychologiczne

1979

15 Różycka J. : Neurotyzm w aspekcie psychologicznym na podstawie badań empirycznych.

Prace Psychologiczne

1979

7 Spostrzeganie siebie i spostrzeganie innych ludzi.

Prace Psychologiczne

1980

12 Przesmycka-Kamińska J. : Zaburzenia porozumiewania się słownego z otoczeniem w afazji.

Prace Psychologiczne

1980

13 red. Skorny Z.: Mechanizmy funkcjonowania aspiracji.

Prace Psychologiczne

1982

16 red.Dąbek M.: Z badań nad psychologicznymi aspektami rozwiązywania problemów życiowych.

Prace Psychologiczne

1983

14 red. Łukaszewski W.: Osobowość - orientacja temporalna - ustosunkowanie do zmian.

Prace Psychologiczne

1985

18 red.Porębska M.: Środowisko społeczne a rozwój psychiczny człowieka.

Prace Psychologiczne

1986

17 red.Straś - Romanowska M.: Próby empirycznej weryfikacji niektórych twierdzeń psychologii osobowości.

Prace Psychologiczne

1987

21 Dąbek M.: Zainteresowanie własną pracą jako podstawą rozwoju zawodowego.

Prace Psychologiczne

1988

19 red.Jędrzejczak M.: Problemy psychologii stosowanej w świetle badań empirycznych.

Prace Psychologiczne

1989

20 red.Jędrzejczak M, Małkiewicz E.: Badania wybranych problemów psychologii rozwojowej, wychowawczej, klinicznej i defektologic

Prace Psychologiczne

1990

22 red.Cenin M. :Trening psychologiczny jako metoda optymalizacji zdolności do działania.

Prace Psychologiczne

1990

23 red.Witkowski S.: Z zagadnień psychologii społecznej i psychologii pracy.

Prace Psychologiczne

1990

27 Bałabuszko - Sławińska J. : Analiza związków między wybranymi cechami osobowości studentów a ryzykiem uzależnienia od alkoho

Prace Psychologiczne

1991

25 red.Porębska M.: 40 lat psychologii w Uniwersytecie Wrocławskim. Historia, kierunki rozwoju i aktualne osiągnięcia.

Prace Psychologiczne

1992

24 Psychologiczne aspekty funkcjonowania w rodzinie.

Prace Psychologiczne

1992

26 Jędrzejczak M., Dolińska - Zygmunt G. : Problemy życiowe, sytuacje trudne, zaburzenia rozwoju osobowości.

Prace Psychologiczne

1992

28 red. Janda - Dębek B.: Psychologia uwarukowania życiowego.

Prace Psychologiczne

1992

29 red. Dąbek M.: Wybrane aspekty psychologicznej problematyki przygotowania do życia.

Prace Psychologiczne

1992

32 Sraś - Romanowska M.: Los człowieka jako problem psychologiczny.

Prace Psychologiczne

1993

30 red. Dymkowski M.: Niepewność samowiedzy jako regulator zachowania.

Prace Psychologiczne

1993

31 red. Porębska M.: Kształtowanie się postaw rozwoju psychicznego człowieka w rodzinie.

Prace Psychologiczne

1993

33 Cenin M.: Trening psychologiczny. Analiza efektywności w trudnych sytuacjach zadaniowych.

Prace Psychologiczne

1993

34 red. Witkowski S.: Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu. T.1

Prace Psychologiczne

1993

35 red.Oleszkowicz A.: Adolescencja. Wybrane aspekty rozwojowe i wychowawcze, ujęcia teoretyczne i empiryczne weryfikacje.

Prace Psychologiczne

1994

36 red.Witkowski S. : Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu. T.2

Prace Psychologiczne

1994

37 red.Senejko A.: Psychologia rozwoju człowieka. Wybrane zagadnienia.

Prace Psychologiczne

1994

39 red.Przesmycka - Kamińska J. : Refleksja nad etycznymi i teoretycznymi podstawami pomocy psychologicznej.

Prace Psychologiczne

1995

38 red.Dąbek M.: Perspektywy rozwoju psychologii w Uniwersytecie Wrocławskim. Preferencje i zróznicowanie podejść badawczych.

Prace Psychologiczne

1995

40 Witkowski S. : Psychologiczna prognoza efektywności kierowania. Możliwości i ograniczenia.

Prace Psychologiczne

1995

41 Oleszkowicz A. : Kryzys młodzieńczy - istota i przebieg. Na podstawie wybranych psychologicznych koncepcji rozwoju człowieka

Prace Psychologiczne

1995

42 Senejko A.: Aktywność obronna dzieci.

Prace Psychologiczne

1995

43 red.Dymkowski M.: O poznawaniu ludzi i deformacjach wiedzy społecznej.

Prace Psychologiczne

1995

44 red. Łoś Z.: Z problematyki rozwoju i wychowania człowieka.

Prace Psychologiczne

1996

45 Saciuk R.: O moralności i zdrowiu psychicznym. Z humanistycznej psychoanalizy E. Froma.

Prace Psychologiczne

1996

46 red. Witkowski S. : Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu. T.3

Prace Psychologiczne

1998

47 red. Witkowski S. : Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu. T.4

Prace Psychologiczne

1998

48 red.Kuczyńska A. : Zrozumieć zachowanie człowieka w zdrowiu i chorobie.

Prace Psychologiczne

1998

49 Kulczycki M. : Rozważania wokół zagadnień psychologicznego poradnictwa życiowego.

Prace Psychologiczne

1998

50 Borecka - Biernat D. : Zachowanie agresywne i nieśmiałe młodzieży w sytuacji ekspozycji społecznej.

Prace Psychologiczne

2000

51 red. Poprawa R.: Psychologiczna analiza wybranych problemów funkcjonowania społecznego młodzieży.

Prace Psychologiczne

2000

52 red. Witkowski S.: Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu. T.5

Prace Psychologiczne

2000

53 red. Straś - Romanowska M.: Metody jakościowe w psychologii wspólczesnej.

Prace Psychologiczne

2001

54 red. Keplingier A.: Młodzież w zmieniającym się świecie.

Prace Psychologiczne

2002

55 red. Straś - Romanowska M.: Szkice psychologiczne. Doniesienia z badań, aplikacje, refleksje.

Prace Psychologiczne

2003

56 Janda - Dębek B.: Daleko czy blisko . Dystans interakcyjny w wybranych sytuacjach społecznych.

Prace Psychologiczne

2003

57 red. Witkowski S. Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu. T.6

Prace Psychologiczne

2006

58 Borecka - Biernat D.: Strategie radzenia sobie młodzieży w trudnych sytuacjach społecznych. Psychospołeczne uwarunkowania.

Prace Psychologiczne

2010

59 Łoś Z.: Rozwój psychiczny człowieka w ciągu całego życia.

Prace Psychologiczne2011

60 red. Bartosz B., Keplinger A., Straś-Romanowska M.: Transgresje - inowacje - twórczość.

Prace Psychologiczne201261 Jarosiewicz H. : Psychologia dążeń i skłonności zawodowych.

Prace Psychologiczne

2013

62.  red. Maria Straś-Romanowska : Drogi rozwoju psychologii wrocławskiej. Tom jubileuszowy z okazji 45-lecia studiów psychologicznych w Uniwersytecie Wrocławskim.

Prace Psychologiczne

2015

63 red. Danuta Borecka-Biernat: Sytuacje konfliktu społecznego: przyczyny - sposoby rozwiązywania - skutki.