Opis kierunku

Organizacja studiów w Insytucie Psychologii Uwr

Sylwetka absolwenta

Program studiów (obowiązuje od r.ak. 2017/2018)

Program studiów (obowiązuje od r. ak. 2013/2014 studentów 3-5 roku)

Regulamin studiów

Zasady nauczania nowożytnych języków obcych

Jak zaliczyć WF? | Jak zaliczyć WF od r.ak. 2017/20
18
 

 

Organizacja roku akademickiego 2018/2019

Terminy zajęć 15h. w semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019


Moduły specjalnościowe - 4 rok semestr letnim w r.ak. 2018/2019 (w przygotowaniu)

Moduły edukacyjne - 5 rok semestr letnim w r.ak. 2018/2019 (w przygotowaniu)

Treści programowe - sylabusy