Tytuł konferencji Termin rozpoczęcia konferencji Informacje
Kliniczne aspekty diagnozy psychologicznej 4-04-2019

II Ogólnopolską Konferencją Naukowo-Szkoleniową Kliniczne Aspekty Diagnozy Psychologicznej 4-04-2019

Najwybitniejsze dzieło z zakresu nauk humanistycznych 5-04-2019

Psychiatry in Transition – Towards New Models, Goals & Challenges. 6-04-2019

Obce niepomyślane 13-04-2019

Szanse rozwoju w starości 25-04-2019

W zdrowiu i w chorobie- trajektorie jakości życia 17-05-2019

Ludyczność w (glotto)dydaktyce 17-05-2019

W zdrowiu i w chorobie- trajektorie jakości życia 17-05-2019

Dwujęzyczność w Polsce i za granicą 24-05-2019

5th Join UK&European SPR Chapters Meeting 19-09-2019