Tytuł konferencji Termin rozpoczęcia konferencji Informacje
Sukces życiowy w społeczeństwie osiągnięć 2-06-2023

Nadzieje i niepokoje ludzkości wyrażone w filozofii wychowania XX i XXI wieku 27-09-2023