Tytuł konferencji Termin rozpoczęcia konferencji Informacje
Konferencja ICTM 2018 22-10-2018

"Psychospołeczne i kryminologiczne zagrożenia przestępczoscią pospolitą w środowisku lokalnym - diagnoza i sposoby zapobiegania" 25-10-2018

XIII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TALENTY 2018 23-11-2018