Tytuł konferencji Termin rozpoczęcia konferencji Informacje
Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Between narcissism and entitlement: Self-enhancement in a cross-cultural perspective 4-04-2018

VI Międzynarodową E-konferencję Naukową z cyklu Pedagogika XXI wieku – dylematy i wyzwania – RODZINA W SPOŁECZEŃSTWIE KONSUMPCYJNYM 12-04-2018

IV Wrocławską Konferencję pt. "Szaleństwo? Zaburzenie? Granice normy" 14-04-2018

PSYCHOLOGIA W SŁUŻBIE RODZINY Relacje w podsystemach rodzinnych. Szanse i zagrożenia 18-05-2018

XXVII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej DZIECKO I DZIECIŃSTWO W BIEGU ŻYCIA 14-06-2018

IV Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości, 25-06-2018

Ocenianie szkolne „na cenzurowanym”. Czynności wartościowania i oceniania w procesie kształcenia humanistycznego. 27-09-2018