Dnia 25.10.2017 r.
Rada Instytutu Psychologii UWr powołała nowych członków Komisji:


dr hab. prof. UWr Małgorzata Sobol-Kwapińska
doc. dr Alina Czapiga
dr Zbigniew Łoś


W przypadku opiniowania poszczególnych tematów badawczych skład komisji będzie poszerzany o dwóch ekspertów z danej dziedziny.


Do głównych zadań Komisji należy:

  • opiniowanie projektów badawczych zgłaszanych w ramach grantów zewnętrznych i innych konkursów

  • opiniowanie projektów realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej

  • opiniowanie projektów badawczych zgłaszanych Komisji przez zainteresowanych pracowników

  • opiniowanie projektów, co do których zostały zgłoszone zastrzeżenia ze strony studentów lub pracowników naukowych.