Studia doktoranckie w Instytucie Psychologii UWr

Kierownik: dr hab. Anna Oleszkowicz, prof. w UWr

tel. 71 367 20 01 wew. 127;

e-mail: anna.oleszkowicz@uwr.edu.pl

Sekretarz: mgr Ewa Okręglicka-Forysiak

tel. 71 367 20 01 wew. 163 lub 126;

e-mail: ewa.okreglicka-forysiak@uwr.edu.pl; 

 

od r. ak 2019/2020

KOLEGIUM DOKTORSKIE PSYCHOLOGII

w Szkole Doktorskiej UWr

PROGRAM Kolegium Doktorskiego Psychologii

REKRUTACJA 2019/2020

Zasady rekrutacji

Lista pracowników - potencjalnych opiekunów naukowych

Harmonogram rekrutacji

Internetowa Rejestracja Kandydatów IRK

Pula pytań egzaminacyjnych

Formularze rekrutacyjne do pobrania

Potwierdzenie poziomu znajomości języka obcego - C1, C2

 

STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE PSYCHOLOGII

(ostatnia rekrutacja w r. ak. 2018/2019)

INFORMACJE OGÓLNE

Opis studiów doktoranckich

Regulamin Studiów Doktoranckich

Praktyki zawodowe

Liczba godzin praktyk zawodowych

Plan studiów 2019/20 (rok II i IV)

System weryfikacji Efektów Kształcenia 

Karta weryfikacji (word)

Instrukcja wypełniania karty

 

STYPENDIA dla uczestników Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Psychologii

 

PRZEWODY DOKTORSKIE (dotyczy przewodów wszczętych do 30 kwietnia 2019 roku)

Warunki otwarcia przewodu doktorskiego (wniosek w drukach do pobrania)

Aktualne Zarz. Rektora UWr w sprawie opłat za przewody doktorskie

Egzaminy doktorskie

Złożenie rozprawy doktorskiej

 

Druki do pobrania