Kierownik: dr hab. Agnieszka Sorokowska, prof UWr
tel. 71 367 20 01 wew. 119
e-mail: agnieszka.sorokowska@uwr.edu.pl

Sekretarz: mgr Katarzyna Piątek
tel. 71 367 20 01 wew. 163
e-mail: katarzyna.piatek@uwr.edu.pl

Uprzejmie informuję, że w okresie 17.09 - 02.10.2022 roku przebywam na urlopie wypoczynkowym. W sprawach pilnych proszę kontaktować się z Sekretariatem IPs.

 

 

 

KOLEGIUM DOKTORSKIE PSYCHOLOGII
w Szkole Doktorskiej UWr (od 2019/2020)

Informacje ogólne - opis studiów w Kolegium Doktorskim Psychologii

PROGRAM Kolegium Doktorskiego Psychologii (obowiązuje roczniki, które rozpoczęły studia w latach 2019-2020)

EFEKTY UCZENIA SIĘ w Kolegium Doktorskim Psychologii (obowiązuje roczniki, kt rozpoczęły studia w latach 2019-2020)

PROGRAM Kolegium Doktorskiego Psychologii (nowy)

EFEKTY UCZENIA SIĘ w Kolegium Doktorskim Psychologii (obowiązuje od 2021 roku)

Praktyki zawodowe

REGULAMIN SZKOŁY DOKTORSKIEJ UWr

Rules and regulations of the Doctoral School of the University of Wrocław

 

REKRUTACJA 2022/23

Lista przyjętych do KD Psychologii 2022/2023

Zasady rekrutacji

Harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2022/2023

Internetowa Rejestracja Kandydatów IRK

Wniosek o możliwość elektronicznego złożenia dokumentów

Zasady higieny przy rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UWr (COVID-19)

Lista pracowników - potencjalnych opiekunów naukowych

Pula pytań egzaminacyjnych

Formularze rekrutacyjne do pobrania

Potwierdzenie poziomu znajomości języka angielskiego (w tym C1)  

 

STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE PSYCHOLOGII
(ostatnia rekrutacja w r. ak. 2018/2019)

Opis studiów doktoranckich

Regulamin Studiów Doktoranckich

Praktyki zawodowe

Liczba godzin praktyk zawodowych

Plan Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Psychologii (w r.ak.2020/2021 - III rok)

System weryfikacji Efektów Kształcenia 

Karta weryfikacji (word)

Instrukcja wypełniania karty

STYPENDIA dla uczestników Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Psychologii

 

PRZEWODY DOKTORSKIE

Warunki wszczęcia przewodu doktorskiego od 01.10.2019

Tryb postępowania o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym

Aktualne Zarz. Rektora UWr w sprawie opłat za przewody doktorskie

Egzaminy doktorskie (dotyczy przewodów otwartych przed 30.04.2019)

Złożenie rozprawy doktorskiej (dotyczy przewodów otwartych przed 30.04.2019)

Egzamin z języka angielskiego

 

Druki do pobrania

Załącznik: