Kierownik: dr hab. Agnieszka Sorokowska, prof UWr
tel. 71 367 20 01 wew. 119
e-mail: agnieszka.sorokowska@uwr.edu.pl

 

Sekretarz: mgr Katarzyna Piątek
tel. 71 367 20 01 wew. 163
e-mail: katarzyna.piatek@uwr.edu.pl

 

KOLEGIUM DOKTORSKIE PSYCHOLOGII
w Szkole Doktorskiej UWr (od 2019/2020)

Informacje ogólne - Kolegium Doktorskie Psychologii

Program Kolegium Doktorskiego Psychologii

Efekty uczenia się w Kolegium Doktorskim Psychologii

Praktyki zawodowe

Regulamin szkoły doktorskiej UWr

 

REKRUTACJA 2022/23

Lista przyjętych do KD Psychologii 2022/2023

Zasady rekrutacji

Harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

Internetowa Rejestracja Kandydatów IRK

Wniosek o możliwość elektronicznego złożenia dokumentów

Lista pracowników - potencjalnych opiekunów naukowych

Pula pytań egzaminacyjnych

Formularze rekrutacyjne do pobrania

Potwierdzenie poziomu znajomości języka angielskiego (w tym C1)  

 

STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE PSYCHOLOGII
(ostatnia rekrutacja w r. ak. 2018/2019)

Regulamin Studiów Doktoranckich

Praktyki zawodowe

Liczba godzin praktyk zawodowych

System weryfikacji Efektów Kształcenia 

Karta weryfikacji (word)

Instrukcja wypełniania karty

 

PRZEWODY DOKTORSKIE

Warunki wszczęcia przewodu doktorskiego od 01.10.2019

Tryb postępowania o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym

Aktualne Zarz. Rektora UWr w sprawie opłat za przewody doktorskie

Egzaminy doktorskie (dotyczy przewodów otwartych przed 30.04.2019)

Złożenie rozprawy doktorskiej (dotyczy przewodów otwartych przed 30.04.2019)

Egzamin z języka angielskiego

 

Druki do pobrania