11-05-2017

dr Anna Oleszkiewicz laureatką nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej   


 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej  jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania i wspierania nauki, z założenia ma charakter apolityczny i działa od 1991 roku.  Najważniejszymi celami Fundacji jest wspieranie wybitnych uczonych i zespołów badawczych we wszystkich dziedzinach nauki oraz wspomaganie innowacyjnych przedsięwzięć, komercjalizacji odkryć czy wynalazków naukowych.

W tym roku nagrodę  Fundacji otrzymała m. in. dr Anna Oleszkiewicz z Zakładu Eksperymentalnej Psychologii Społecznej naszego Instytutu. Laureatce serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszej pracy naukowej! 

 
Zamieścił(a): Przemysław Nowicki