17-11-2017

Dr Anna Oleszkiewicz z Grantem Opus 13Mamy kolejną miłą informację. Laureatką 13 edycji konkursów Narodowego Centrum Nauki została      dr Anna Oleszkiewicz z naszego Instytutu. Jej projekt zatytułowany "Rola deficytów wzrokowych i słuchowych w kształtowaniu relacji społecznych człowieka" otrzymał w konkursie OPUS dofinansowanie w kwocie 370 000.

W streszczeniu projektu Autorka pisze: "Deficyty sensoryczne w obrębie każdego ze zmysłów mogą prowadzić do wzrostu poczucia izolacji i spowolnienia rozwoju zróżnicowanych procesów psychologicznych (...). Jednocześnie badania pokazują, że kompensacja sensoryczna (czyli wzrost znaczenia bodźców odbieranych dostępnymi zmysłami w warunkach utraty sprawności jednego ze zmysłów) może teoretycznie umożliwiać swobodne funkcjonowanie w sytuacjach społecznych (...). Celem przedstawionego projektu jest (...) poszerzenie wiedzy dotyczącej roli deficytów sensorycznych w kształtowaniu relacji ze światem społecznym poprzez jednoczesne włączenie do badań osób o dysfunkcji wzrokowej i słuchowej (...). Przedmiotem pierwszej części badań będzie wpływ deficytów sensorycznych na przekonania o świecie społecznym. W drugiej części analizie zostaną poddane czynniki sensoryczne wpływające na kształtowanie relacji interpersonalnych. W trzeciej części projektu zostaną zrealizowane badania z zakresu zmiennych mogących przyczyniać się do budowania orientacji pozytywnej (...). Tematyka przedstawionego projektu badawczego może zatem stanowić podstawę do lepszego zrozumienia, ale też i przeciwdziałania stereotypom na temat ogromnej grupy osób z deficytami sensorycznymi".

 

Laureatce serdecznie gratulujemy i czekamy na sukcesy w pracy badawczej!
Zamieścił(a): Przemysław Nowicki