Prezes: Przemysław Winiecki

Opis: Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju psychologii polskiej, prowadzenie badań psychologicznych oraz upowszechnianie wiedzy psychologicznej w społeczeństwie.

Kontakt: snrrpp@wp.pl