Opiekun: doc. dr Alina Czapiga

Prezes: Roman Robotecki

Opis: Koło powstało w 2007 roku. Z założenia byliśmy szczególnie zorientowani na działalność naukową- jak dotąd udało nam się  zorganizować trzy Seminaria Psychopatologiczne, mamy już plany odnośnie czwartego. Wystąpiliśmy też na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Zaburzenia osobowości. Etologia - Diagnoza – Terapia", dzięki  przeprowadzeniu wewnątrz koła badania („Modele współpracy pomiędzy psychologiem a psychiatrą w warunkach polskiej służby zdrowia”), które zostało przedstawione na XXXIV Zjeździe Psychologicznych Kół Naukowych Katowicach oraz na sesji plakatowej, która odbyła się w ramach konferencji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego „ Psychiatria i psychologia okresu rozwojowego - wspólne cele”. Do naszych innych sukcesów należy także organizowanie wykładów („Wykład na temat psychopatologii człowieka dorosłego”, „Psychologia kliniczna dziecka z perspektywy rozwojowej”) dla społeczności naszego Instytutu oraz projekcji filmowych. Przygotowaliśmy także program warsztatów dla młodzieży gimnazjalnej.

 

Nasze cele:

  • Poszerzenie wiedzy studentów na temat psychopatologii
  • Przygotowywanie referatów przeglądowych i warsztatów dot. szeroko rozumianej psychopatologii, na których będziemy nie tylko poszerzać swoją wiedzę teoretyczną, ale także zdobywać umiejętności praktyczne,
  • Organizowanie spotkań i wykładów z pracownikami naszej uczelni, a także spotkań poświęconych interesującym nas kwestiom, połączonych z projekcjami filmów,
  • Przegląd badań oraz polskiej i światowej literatury z zakresu psychopatologii, połączone z dyskusją,
  • Przeprowadzenie programu działań psychoedukacyjnych na rzecz społeczności lokalnej,
  • Uczestnictwo w konferencjach naukowych,
  • Organizacja obozu naukowego.

W naszych planach znajduje się także nawiązanie współpracy z innymi kołami naukowymi w ramach naszej Uczelni i nie tylko.

Spotkania Koła są otwarte. Informacje o bieżących spotkaniach dostępne będą na stronie internetowej Instytutu Psychologii, w dziale Aktualności, a bieżące poczynania można śledzić na Facebooku.

Kontakt: www.facebook.com/KoloNaukowePsychopatologiiMoria/