Czesne dla osób, które rozpoczną studia wieczorowe w roku akademickim 2022/2023 będzie wynosić 4050 zł za każdy semestr do końca studiów.

Czesne za semestr 1 należy zapłacić w całości w październiku. Czesne za wszystkie kolejne semestry (2-10) można rozkładać na nieoprocentowane raty.