Studenckie i Doktoranckie Koło Naukowe Psychologii Ewolucyjnej Zięby Darwina


Opiekun: dr hab. Piotr Sorokowski prof. UWr


Opis: Studenckie i Doktoranckie Koło Naukowe Psychologii Ewolucyjnej Zięby Darwina
Jesteśmy zespołem ambitnych, kreatywnych i zgranych osób, które za cel stawiają sobie: rozwijanie umiejętności akademickich i organizacyjnych; popularyzację nauki; prowadzenie badań; integrację osób zainteresowanych biologicznym podejściem do ludzkiego zachowania. Choć stanowimy dwa osobne koła - Studenckie i Doktoranckie, ściśle ze sobą współpracujemy. Do naszego koła należą również osoby studiujące kierunki inne niż psychologia. Taki tygiel zainteresowań i doświadczeń sprawia, że możemy uczyć się od siebie wzajemnie i działać interdyscyplinarnie, łącząc psychologię z innymi dziedzinami nauki.  Charakteryzuje nas to, że staramy się podkreślać wagę aspektu biologicznego w psychologii. Nie poprzestajemy jednak tylko na tym i jesteśmy otwarci na przeróżne tematy.  Działamy w taki sposób, aby każda osoba mogła realizować swoje pomysły i rozwijać zainteresowania w poczuciu wzajemnego szacunku i wsparcia.
Opiekunem naszego koła jest prof. Piotr Sorokowski. Dzięki jego inicjatywie - organizacji Wiosennych Szkół Psychologii Ewolucyjnej - pojawił się pomysł założenia Koła. W jego ramach zajmujemy się między innymi:
 

  • organizacją warsztatów popularnonaukowych Dni Darwina skierowanych do osób zainteresowanych psychologią i biologią;
 
  • organizacją Wiosennej Szkoły Psychologii Ewolucyjnej, na której osoby zainteresowane karierą naukową, mogą rozwijać swoje kompetencje;
 
  • prowadzeniem cyklicznych dyskusji w formule journal club, na których staramy się dyskutować i krytycznie analizować najnowsze prace naukowe z dziedziny psychologii;
 
  • popularyzacją nauki za pośrednictwem różnych platform (np. Akademickiego Radia LUZ, gościnnych wykładów i warsztatów dla szkół);.
 
  • współpracujemy z naukowcami i naukowczyniami z naszego Instytutu, tworząc platformę do spróbowania swoich sił w profesjonalnych projektach naukowych.

 
Koło Zięby Darwina jest bardzo młode i nadal eksperymentujemy z nowymi pomysłami. Zapraszamy Was do uczestnictwa w naszych przedsięwzięciach i dołączenia do nas, aby móc realizować z nami swoje własne pomysły. 


Kontakt:
ziebydarwina@gmail.com.