tytuł dostępne za lata sygnatura www uwagi i punktacja
Poezja i Dziecko 2003-2006 i 2010 cz.237 niepkt.
Polish Journal of Applied Psychology 2001-2013 cz. 221 pkt. 8
Polish Psychological Bulletin 1970-2007 cz.34 od 2008 tylko w wersji on-line, pkt. 15
Polskie Forum Psychologiczne 2005 -2012 cz.203 od 2013 w wersji on-line, pkt. 12
Poznańskie Studia z Filozofii Nauki 1976-1993 cz.113 pkt. 8
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Psychologia. 1974- 2004 cz.100 tytuł zawieszony, niepkt.
Prakseologia 1966-1998 cz.123 pkt. 13
Press: media, reklama, public relations. 1999-2010 cz.215 niepkt.
Promocja Zdrowia, Nauki Społeczne i Medycyna 1994-2002 cz.202 zawieszone, niepkt.
Przegląd Biblioteczny 1980 - cz.128 pkt. 7