tytuł dostępne za lata sygnatura www uwagi i punktacja
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica 1975-2012 cz.90
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Psychologiczne 1958- cz.92 niepkt.
Albo albo.Problemy psychologii i kultury. 1992 - cz. 198 do 1998 tytuł: Albo albo - inspiracje jungowskie., niepkt.
Alkoholizm i Narkomania 1988 - cz. 157 pkt. 13
American Journal of Psychology 1947 - 2002 cz.62 pkt. 20
American Psychologist 1991 - 2003 cz.165 od 2004 on line, pkt. 45
Arteterapia 1989 - 1990 cz.229 niepkt.
Biblioterapeuta 1998 - cz.230 niepkt.
Brief 2001 - 2010 cz.218 niepkt.
Businessman Magazine 1992 -2005 cz.172 przestało się ukazywać, niepkt.