23 507 woluminów książek oraz 97 tytułów czasopism (nie są juz kontynuowane w formie drukowanej).

Stan wg sprawozdania 2022
psychologia (ogólna, rozwojowa, społeczna, kliniczna, wychowawcza, organizacji i zarządzania), psychopatologia, psychoterapia, psychiatria, marketing, reklama, negocjacje, komunikacja społeczna, kultura, religia, etnologia, filozofia, socjologia