tytuł dostępne za lata sygnatura www uwagi i punktacja
Przegląd Biblioterapeutyczny 2011-2013 cz.239 pkt. 5
Przegląd Organizacji 1996 - 2018 cz.192 pkt. 13
Przegląd Psychologiczny 1952- cz.11 pkt. 12
Psychiatria Polska 1975 -1989, 1995 -2013 cz.9 od 2014 tylko w wersji on-line, pkt. 15
Psychologia Jakości Życia 2002-2013 cz.222 pkt. 4
Psychologia Rozwojowa 2000 - cz.179 do roku 1996 jako Kwartalnik Polskiej Psychologii Rozwojowej, pkt. 13
Psychologia Społeczna 2006- cz.234 pkt. 13
Psychologia w Szkole 2004 - 2015 cz.235 niepkt.
Psychologia Wychowawcza 2012- cz.19 pkt. 7
Psychologia. Edukacja i Spoleczeństwo. 2004 - 2008 cz.232 niepkt.