mgr Agnieszka Szmigielska

Portret użytkownika a.szmigielska
agnieszka.szmigielska@gmail.com
tel. 508-515-067

Współpracownicy


Prowadzone zajęcia

Podstawy prawa (seminarium)


Informacje biograficzne

Adwokat w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu.
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach prawo i psychologia.
Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.

Zawodowo specjalizuje się w prawie karnym i prawie rodzinnym, interesuje się też zagadnieniami związanymi z:

– psychologią sądową i psychologią kliniczną,

– problematyką pamięci w kontekście wiarygodności zeznań świadków,

– ochroną dziecka w sytuacji rozpadu rodziny w sprawach przed sądami rodzinnymi,

– konsensualnymi sposobami rozwiązywania konfliktów (w tym udziałem w mediacjach sądowych i pozasądowych);

– metodologią badań stosowanych przez biegłych sądowych przy wydawaniu opinii sądowo-psychologicznych,

– prawem medycznym i prawem budowlanym.