dr hab. Kinga Lachowicz-Tabaczek prof. UWr

Portret użytkownika k.lachowicz-tabaczek
kinga.lachowicz-tabaczek@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew.

Pokój: 20
Zakład Psychologii Różnic Indywidualnych

Kierownik - Zakład Psychologii Różnic Indywidualnych

Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

Wykład kursowy z Psychologii Emocji, na kierunku Psychologia

Seminarium magisterskie dla IV-tego i V-tego roku Psychologii


Informacje biograficzne

W semestrze zimowym zapraszam na konsultacje w poniedziałki, w godz. 14.00-15.00 i w środy, w godz. 16.00-17.00. W celu uzgodnienia terminu konsultacji proszę o wcześniejszy kontakt na adres e-mail: kinga.lachowicz-tabaczek@uwr.edu.pl.

Z pozdrowieniami 
Kinga Lachowicz-Tabaczek


Badania naukowe

Aktualnie prowadzę badania dotyczące następujących zagadnień: 

1) Samoocena globalna i poczucie własnej wartości - jakie są uwarunkowania samooceny; jak samoocena wpływa na efektywność wykonania zadań i relacje z innymi ludźmi? 

2) Narcyzm i "Ciemna Triada" - jak narcyzm oraz inne cechy osobowości składające się na "Ciemną Triadę" wiążą się z percepcją i zachowaniami społecznymi? 

3) Autentyczność - w jakich sytuacjach ludzie czują się autentycznie; jak doświadczenie autentyczności wpływa na odczuwane emocje, jakość życia i motywację do rozwoju?    

4) Obiektyfikacja - jakie czynniki sprawiają, że zaczynamy spostrzegać innych ludzi w taki sposób jak przedmioty; jakie są konsekwencje tego zjawska? 


Seminarium magisterskie

Tematyka badań prowadzonych w ramach seminarium magisterskiego:

1) Samoocena globalna i poczucie własnej wartości - jakie są źródła samooceny, jak samoocena wpływa na funkcjonowanie zadaniowe i relacje z innymi ludźmi? Czy można podwyższać samoocenę? 

2) Narcyzm i "Ciemna Triada" - przejawy różnych typów narcyzmu oraz cech osobowości składających się na "Ciemną Triadę" w życiu społecznym. Jakie emocje odczuwają osoby narcystyczne wobec innych ludzi?  

3) Doświadczenia autentyczności Ja - w jakich sytuacjach ludzie czują się autentycznie, a w jakich nieautentycznie? Wpływ doświadczenia autentyczności Ja na odczuwane emocje, jakość życia i motywację do rozwoju.    

4) Obiektyfikacja - kiedy rodzi się skłonność do spostrzegania innych ludzi w sposób podobny do tego, jak spostrzega się przedmioty (tj. w sposób obiektyfikujący)? U jakich osób tego typu zajwsko występuje i do jakich skutków interpersonalnych może prowadzić?