dr Małgorzata Włodarczyk

malgorzata.wlodarczyk@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 121

Pokój: 15
Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

 

Seminarium Magisterskie 

Psychologia zdrowia w praktyce

Podstawy pomocy psychologiczej i psychoterapii - wykład

Psychologia zdrowia - wyklad


Informacje biograficzne

Pracuję praktycznie jako psychoterapeuta (w trakcie certyfikacji). Jestem w toku Czetroletniej Całościowej Szkoły Psychoterapii przygotowującej do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.Recenzuje artykuły dla naukowego czasopisma Climacteric (wg listy MNiSW 70pkt.)


Badania naukowe

Zachowania związane z kompulsywnym jedzeniem

Predyktor doświadczania objawów menopauzy

Uwarunkowania jakości zdrowia kobiet w okresie menopauzy

Stypendia i granty

2007/2008    Stypendium Naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2012 i 2013 Stypendium Unijne w ramach programu Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności uczelni


Seminarium magisterskie

ZASADY ZAPISÓW NA SEMINARIUM MAGISTERSKIE 2021/2022

Proszę o przesłanie krótkiego listu motywacyjnego max.1 A4 na adres mailowy: malgorzata.wlodarczyk@uwr.edu.pl, który będzie zawierał:

- obszar Państwa zainteresowań naukowych, który mógłby stanowić punkt wyjść w przygotowaniu pracy magisterskiej,

- krótki przegląd badań (opis tego, co wiadomo a czego nie) przygotowany przez Państwa na temat interesującego obszaru, zagadnienia w formie półstronicowego opisu tych badań wraz z bibliografią.

UWAGA!

PAŃSTWA ZGŁOSZENIA NIE ZAWIERAJĄCE POWYŻSZYCH INFORMACJI NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE

Od semestru ziomwego roku akademickiego 2019/2020 prowadzę seminarium magisterskie z zakresu psychologii klinicznej i zdrowia człowieka dorosłego. Pisane pod moim kierunkiem prace dotyczą m.in. związków osobowości ze stylami przywiązania, stresu i radzenie sobie ze stresem, psychopatii, ale też innych zagadnień z zakresu psychologii klinicznej.