dr Henryk Jarosiewicz

Portret użytkownika h.jarosiewicz
henryk.jarosiewicz@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 127

Pokój: 17b
Zakład Psychologii Zarządzania


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

Prowadzę zajęcia dydaktyczne z psychologii rozwoju (i rozwoju zawodowego, określanego terminem "kariera"), zarządzania kadrami, z metod diagnozy stosowanych w poradnictwie zawodowym (doradztwo kariery) i doradztwie personalnym.

Z metod diagnozy stosowanych w doradztwie personalnym i zawodowym prowadzę zajęcia na temat:
Test Preferencji Zawodowych J. Hollanda,
Obrazkowy Test Zawodów M. Achtnicha,
Charakter i jego znaczenie w karierze zawodowej (charakterologia Heymansa-Wiersmy).

Naturalnym dopełnieniem charakterologii są zajęcia o nazwie Retoryka w pracy psychologa doradcy.


Wykłady:

Psychologia rynku pracy,
Psychologia zarządzania,
Charakter i jego znaczenie w rozwoju zawodowym,
Organizacja efektywna i zagrażająca,
Psychologia rozwoju człowieka,
Historia psychologii.

Jestem autorem prac z zakresu psychologii klinicznej, charakterologii, doradztwa zawodowego i psychologii zarządzania. 


Informacje biograficzne

Podstawowe dziedziny zainteresowań teoretycznych to:

  • psychologia woli
  • psychologia typologiczna (temperament i charakter)
  • psychologia świadomości
  • psychologia rozwojowa

Zainteresowania praktyczne to:

  • psychologia zarządzania (problematyka zarządzania kadrami),
  • doradztwo kariery
  • metody jakościowe diagnozy zawodowej

Badania naukowe

Moje zainteresowania naukowe związane są z tzw. szkołą lwowsko-warszawską, tj. z dorobkiem Kazimierza Twardowskiego (uczeń Franza Brentany, twórca koncepcji czynności i wytworów), Mieczysława Kreutza (badacz woli i obrońca metody introspekcyjnej) i Mariana Kulczycki (twórca polskiej szkoły poradnictwa życiowego). Rozwijam psychologię woli i psychologię typologiczną (charakter i temperament), w podejściu relacyjnym (Joseph Nuttin).
Specjalizuję się w jakościowych metodach diagnozy zawodowej. Zajmuje się też praktycznie doradztwem kariery, nawiązując do koncepcji konstruowania kariery (Marek Savickas).
Jestem autorem kilku publikacji naukowych, zwłaszcza z zakresu charakterologii (m.in. monografia pt. „Charakter: rozwój – zagrożenia”, 2001). Wydałem dwie prace z zakresu zarządzania kadrami i doradztwa zawodowego: „Psychologia kierowania szkołą. Jak sprawczo, twórczo i sprawnie rozwijać talenty?” (2010) oraz „Psychologia dążeń i skłonności zawodowych” (2013). Dokonałem polskiej adaptacji Obrazkowego Testu Zawodów Martina Achtnicha, a w latach 2009-2011, w ramach projektu EFS, stworzyłem polską wersję tego narzędzia o nazwie Filmowy Test Skłonności Zawodowych.

Zapraszam do współpracy.