mgr Przemysław Nowicki

Portret użytkownika ips
przemyslaw.nowicki@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew.

Pokój: 16MD
Zakład Psychologii Ogólnej


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejInformacje biograficzne

Ukończyłem studia na kierunku psychologia w 2010 roku. Pracę dyplomową pt. "Problematyczne angażowanie się w użytkowanie Internetu w kontekście samooceny zasobów radzenia sobie" napisałem pod okiem dr. Ryszarda Poprawy. 

 

Ukończone szkolenia i kursy:

  • Metody i strategie integracyjne w psychoterapii (30 godz.)
  • Zagadnienia terapii gestalt (24 godz.)
  • Trening asertywności (40 godz.)
  • Trening interpersonalny (40 godz.)
  • Kontakt i kontrakt (24 godz.)
  • Profilaktyka i terapia uzależnień (12 godz.)
  • Pomoc psychologiczna osobie doświadczającej przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej (10 godz.)
     

Zdeklarowany idealista optymista z filozoficznym zacięciem do odwracania kota ogonem.


Badania naukowe