dr Agnieszka Widera-Wysoczańska

agnieszka.widera-wysoczanska@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 121

Pokój: 15
Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

KONSULTACJE W SESJI LETNIEJ 2022/2023

wtorki: g. 12.45 - 13.45 s. 15
środy: g: 19.00 - 20.00 on - line


Informacje biograficzne

Agnieszka Widera - Wysoczańska przez The International Society for the Study of Trauma & Dissociation (ISSTD, USA) została nominowana i w dniu 14.03.2020 otrzymała  prestiżową Cornelia B Wilbur Award.
Nagroda Corneli B. Wilbur przyznawana jest osobie za wybitny wkład kliniczny w leczeniu zaburzeń dysocjacyjnych. Na przykład za:
(a) zwiększenie dostępności diagnozowania i leczenia zaburzeń dysocjacyjnych,
(b) badania kliniczne w zakresie diagnostyki lub sposobów leczenia, w tym wyników leczenia,
(c) postępy w narzędziach diagnostycznych lub kryteriach diagnostycznych,
(d) badania diagnostyczne w różnych populacjach lub
(e) nowe techniki leczenia.
https://news.isst-d.org/isstd-2020-annual-awards/

Nagroda wręczana jest od 1985 roku. Osoby, które otrzymały tę nagrodę (lista w załączniku) to najwybitniejsze autorytety, badacze i klinicyści rozwijający wiedzę w zakresie diagnozy oraz terapii traumy i dysocjacji. Pokolenia studentów poznają ich teorie, uczą się z ich książek a pacjenci dzięki nim uzyskują coraz bardziej skuteczną pomoc, a to jest celem i sensem pracy psychologa klinicznego. Jestem jedyną Polką, która znalazła się wśród tak wielkich autorytetów. 
https://www.isst-d.org/about-isstd/annual-awards/

----------------------------

"Szanowna Pani Agnieszka Widera-Wysoczańska

W dniu 11.12.2017 została wydana Encyklopedia Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej. Jest nam niezmiernie miło, iż wydanie zawiera Pani biogram. Pani dotychczasowa praca była przykładem dla naszego społeczeństwa i służy wielu ludziom jako inspiracja. 

Z poważaniem
Martin Nikodemus"

-----------------------------

http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,24938293,mozna-odniesc-wrazenie-ze-pedofilia-ma-miejsce-glownie-w-kosciele.html 

Biegła ad hoc
jako specjalista powoływana przez Sądy Rodzinne i Nieletnich, Sądy Karne i Prokuratutry do wykonania opinii w sprawach o przemoc w rodzinie, zwłaszcza przemoc seksualną wobec dziecka. W 2017 roku współpracowała w 5 sprawach o podejrzenie molestowania.  

Honors and awards:

• 2010. Nominowana do nagrody Teofrasta dla najlepszej książki psychologicznej (Mechanizmy przemocy w rodzinie. Z pokolenia na pokolenie) wydanej w 2010 roku.
• 2010. Podziękowania i Nagroda Pieniężna za Przewodniczenie Komitetowi Organizacyjnemu Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Interpersonalna Trauma. Teoria i Praktyka. Dyrekcja Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
• 2009. Zaproszona przez Cambridge Scholar Pub. do opublikowania książki w tym Wydawnictwie na temat interpersonalnej traumy. Wydana książka to: Widera - Wysoczańska A., Kuczyńska, A. (red.). (2010). Interpersonal trauma and its consequences in adulthood. Newcastle: Cambridge Scholar Pub (s. 279).
• 2007. Od International Biographical Centre, Cambridge, England otrzymała nominację do prestiżowej nagrody Międzynarodowego Profesjonalisty Roku w zakresie Zdrowia, która nadawana jest 2000 najwybitniejszym intelektualistom XXI wieku. 
• 1999. Nagroda II Stopnia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za najlepszą publikację o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w 1998 „Ten straszny bliski”, Warszawa.
• 1996. Typowanie do wyróżnienia i nagrody za pracę doktorską Doświadczanie śmierci. Hermeneutyczne badania psychologiczne (Uniwersytet Śląski).
• 1989. Nagroda Zespołowa Rektorską II Stopnia za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.
• 1987. Nagroda Zespołowa Rektorską II Stopnia za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.Dydaktyka : wykłady, seminaria, warsztaty

An invitation to perform reviews by NCN:

 • 2011 - przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) zostałam zaproszona do wykonania specjalistycznej oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych skierowanych do NCN, na temat przemocy seksualnej.

Certificates and recommendations received from the nomination by the psychological environment:

 • 2013. Przyznanie z nominacji certyfikatu superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Instytut Psychologii Zdrowia PTP).
 • 2009. Konsultant w zakresie Psychologii Klinicznej Dziecka w specjalności: pomoc psychologiczna dzieciom ze środowisk dysfunkcyjnych, PTP, (przyznane przez PTP).
 • 2006. Specjalista w zakresie Terapii Stresu Pourazowego Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego.
 • 2006. Superwizor Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego w zakresie stresu pourazowego.
 •  2006. Psychoterapeuta (ECP) certyfikowany przez European Association for Psychotherapy (EAP), Wiedeń.
 • 2001. Certyfikowany Specjalista w zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, tryb uznaniowy, przyznany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa.
 • 1994. Polskie Towarzystwo Psychologiczne – rekomendacja, jako trenera kompetentnego w zakresie prowadzenia treningów i warsztatów psychologicznych.

Teaching - lectures, seminars and workshops on:

 • Kierwnik ścieżki „Diagnoza, wsparcie i terapia osób po urazach doznanych w dzieciństwie”
 • Superwizje dla studentów odbywających praktyki w ośrodkach zdrowia i więzieniu – kontakt z ofiarą i sprawcą przemocy w rodzinie
 • psychologia kliniczna
 • psychopatologia rodziny
 • przemoc w rodzinie
 • interpersonalna trauma
 • Matki dzieci z rodzin kazirodczych
 • diagnoza i terapia przemocy seksualnej doznanje przez dzieci i osoby dorosłe
 • Czynniki ryzyka przemocy w rodzinie
 • Złożony, chroniczny urazu – diagnoza konsekwencji różnych form przemocy doznanej w dzieciństwie w rodzinie (zaburzone więzi, emocjonalna, fizyczna, seksualna, alkoholowa, nadopiekuńczość) diagnoza rodziny, diagnoza osoby i postępowanie psychologicznego
 • PTSD prostego i złożonego z DSM V i ICD 10 - diagnoza i terapia psychologiczna (psychoterapia)
 • Całościowa diagnoza psychologiczna dotycząca osób po urazach doznanych w dzieciństwie
 • Kontakt z ofiarą i sprawcą przemocy w rodzinie
 • Mity na temat przemocy w rodzinie
 • Kontrakt i pierwszy kontakt z klientem
 • diagnoza i psychoterapia osób z rodzin dysfunkcjonalnych – studium przypadku – analiza porównawcza różnych podejść
 • Różne formy psychoterapii – analiza porównawcza
 • Metodologia jakościowa w psychologii klinicznej

Functions:

 • 2013. Udział ekspercki w pracach Zespołu ds. opracowania programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc. Celem prac Zespołu jest opracowanie ramowego program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc, który ma docelowo stanowić narzędzie pomocnicze dla podmiotów, które na terenie województwa dolnośląskiego prowadzą oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec sprawców przemocy. Wymóg opracowania w/w ramowego programu wynika z art. 6 ust. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), w ramach Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej.
 • 2012. Recenzent prac nadsyłanych na The International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS), Reaching Underserved Trauma Survivors, New Orleans, USA.
 • 2001. Recenzent prac nadsyłanych na The International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS), Reaching Underserved Trauma Survivors, New Orleans, USA.
 • 2006 – 2009. Powołana do Rady Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Warszawa.
 • 2005. Członek założyciel naukowego Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego. Poznań.
 • 2005-2009. Założyciel i Przewodnicząca Sekcji Naukowej Terapii Osób z Zespołem Stresu Pourazowego Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego, Poznań.
  Sekcja nadawała certyfikaty specjalisty w zakresie Terapii Stresu Pourazowego PTT.
 • 2005 - 2009. Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego,
 • 2006. Członek Naukowej Komisji do Spraw Certyfikatów Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego, Poznań.
 • 2007. Członek Założyciel The European Psychotherapy Universities (EPU), Kolonia (Niemcy),
 • Od 2006 Członek The American Academy of Experts in Traumatic Stress (tylko dla osób rekomendowanych), New York,
 • od 1996. Członek International Society of Traumatic Stress Study (ISTSS),
 • 2007 – 2013. Członek European Society of Trauma and Dissociation, (ESTD)
Organization of conferences and functions performed at international conferences:
 • 2011. Przewodnicząca sesji: Women and Relationships, odbywającej się w ramach 27th International Meeting for Traumatic Stress Study. Baltimore, USA, November 2- 5.
 • 2009. Członek Komitetu Naukowego I Międzynarodowej Konferencji „Zrozumienie Interpersonalnej Traumy”, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 • 2009. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego (organizator) I Międzynarodowej Konferencji „Zrozumienie Interpersonalnej Traumy”, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 • 2007. Przewodnicząca sympozjum (organizator): Life – span consequences in relationship after complex childhood trauma track, odbywającego się w ramach 10th European Conference on Traumatic Stress. Truth and Trust after Trauma. Croatia – Opatia, June 5- 9.
 • 2003. Patronat Naukowy nad konferencją „Pomoc psychologiczna dzieciom wykorzystanym seksualnie”, Stargard Szczeciński.
 • 2002. Przewodnicząca i organizator sympozjum z Michaelem Yapko (USA), „Wzorce depresji”, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • 1999. Przewodnicząca sesji: „On death and Dying”, w ramach International Society of Applied Psychology, IV European Congress of Psychology, Rome.
 • 1998. Przewodnicząca sesji: „Women and Health”, w ramach the Regional Congress of Psychology for Professionals in the Americas. Interfacing the Science and Practice of Psychology, Mexico City, 318. Mexico – Mexico City.
 • 1998. Patronat Naukowy nad sympozjum “Niektóre konsekwencje dysfunkcji w rodzinie. Rozpoznanie i pomoc”, Wrocław, organizator Forum Med.

Reviewer:

 • 2012, Recenzja artykułu naukowego, „Jakość życia Dorosłych Dzieci Alkoholików a poczucie umiejscowienia kontroli”, Psychologia Jakości Życia.
 • 2008, Recenzja artykułu naukowego „Doświadczenie utraty a obraz własnego ciała”, do „Psychologia – Etiologia-Genetyka”, red. Prof. Oniszczenko, Uniwersytet Warszawski.
 • 2007, Recenzja artykułu naukowego do Przeglądu Terapeutycznego, Uniwersytet Poznański.
 • 2006, Recenzja artykułu naukowego do „Psychologia – Etiologia-Genetyka”, red. Prof. Oniszczenko, Uniwersytet Warszawski.
 • 2006, Recenzja artykułu naukowego „Praktyczny sposób uruchamiania procesu samopoznania nakierowanego na zwiększenie możliwości wyborów w działania” do Journal of Polish Applied Psychology, red. Prof. Alicja Kuczyńska, Uniwersytet Wrocławski.
 • 2000. Przygoda z komunikacją. Bateson, Perls, Satir, Erickson. Początki NLP. (2000). Wolfgan Walker, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne - merytoryczna redakcja książki

Foreign grants:

 • 2000, scholarship grant, from International Society for Traumatic Stress Study, November, San Antonio, USA

 • 1998, scholarship grant, from International Association of Applied Psychology, San Francisco, August, USA.

 • 1998. Towarzystwo Naukowe Warszawskie i Fundacja im. Stefana Batorego, uczestnictwo w IAAP, San Francisco, USA
Grants for research projects at the University of Wroclaw:
 • 2240/W/IPS/98 – Studia nad przemocą seksualną i dysfunkcją w rodzinie
 • 2643/W/IPS/06
 • 2644/W/IPS/06 – udział w konferencji zagranicznej
 • 2765/W/IPS/07, badania „Czynniki ryzyka wewnątrzrodzinnej przemocy seksualnej” oraz udział w konferencji
 • 2909/IPS/RR/07, Wpływ urazu z dzieciństwa na kontakty interpersonalne w życiu dorosłym oraz Grant z IV konkursu na badania i publikację książki
 •  BS nr 1029/W/IPs/2009 - 2012: Międzypokoleniowe przekazywanie czynników ryzyka w rodzinach kazirodczych i alkoholowych
 • Badania Własne nr 2033/W/IPs/2010 - 2012: Zdrowotne konsekwencje urazów doznanych w dzieciństwie
 • Badania Statutowe nr 1029/S/IPs/2013, Temat: Psychospołeczne uwarunkowania zdrowia i choroby, uczestnictwo w grancie prof. Alicji Kuczyńskiej
 • 2013 • Badania Statutowe nr 13/S/IPs/2013, „Badanie efektów psychoterapii dla osób doznających interpersonalnej traumy”
Cooperation in projects financed by the Norway Grants, the European Union and government measures:
 • 2013. Projekt „Wiem, więc jestem bezpieczny w świecie realnym i wirtualnym”, finansowany ze środków rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” na podstawie porozumienia nr 4 z dnia 06.05.2013 pomiędzy wojewodą Opolskim a Powiatem Kluczborskim. 
 • 2011. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i nauka, Działanie 4.1., opracowanie materiałów dydaktycznych dla przedmiotu: Psychopatologia rodziny: rozpoznanie i postępowanie w ramach Studia podyplomowe: Biblioterapia, w projekcie „Nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Wrocławskiego odpowiedzią na współczesne potrzeby rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”, zadanie 7.
 • 2010. Norway Grants. Projekt „Pomoc Społeczna – Skuteczna”, realizacja szkolenia „Praca socjalna ze sprawca przemocy domowej”, listopad.
 • (2006-2007) Europejski Fundusz Społeczny. „Wszechstronne edukowanie – efektywne pomaganie”, projekt realizowany przez MOPS w okresie od 2.01.2006 – 31.12.2007, w ramach Sektora Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 – 2006, działanie 1.5.
 • 2006, Europejski Fundusz Społeczny. „Umiem pomóc – szkolenia dla osób pracujących z młodzieżą trudną”. Realizowany przez AD ASTRAM Stowarzyszenie Osób Działających e Zakresie Pomocy Społecznej, Dębica.
Lectures and speeches at the invitation of:
 • Widera - Wysoczańska, A. (2001). Intergenerational transmission of risk factors of the sexual abuse in a family and psychotherapy. Reaching Undeserved Trauma Survivors through Community - Based Programs. Abstract and oral presentation at the International Society of Traumatic Stress Study. New Orleans, 73.
  Wystąpienie na zaproszenie prof. Portney.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2000). Intergenerational transmission of the paternal attitudes in an incest family: A qualitative study. Abstract for the Third World Conference for the International Society for Traumatic Stress Studies, The Long-Term Outcomes of Trauma in Individuals and Society. Australia – Melbourne.
  Zaproszenie prof. G. Roberts – z powodu braku środków finansowych nie pojechałam.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2011). Wykład na zaproszenie: Zaburzenie po stresie pourazowym u ofiar przemocy w rodzinie. Konferencja Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. PARPA. Lipiec. Kraków.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2011). Wykład na zaproszenie: Przemoc seksualna z perspektywy osoby krzywdzonej. Konferencja Seksualność człowieka – nadużycie, diagnoza, terapia. Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Luty, Kraków.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2010). Wykład na zaproszenie: Postępowanie z dziećmi, które doświadczyły przemocy seksualnej i ich rodzicami zastępczymi. X Światowy Dzień FAS. Wspieranie rozwoju dziecka z zaburzeniami rozwojowymi typu FASD. Patronat obchodów: Burmistrz Miasta Lędziny. Patronat naukowy: Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Wrzesień. Lędziny
 • Widera-Wysoczańska, A. (2009). Wykład na zaproszenie: Międzypokoleniowe przekazywanie przemocy w rodzinie. Konferencja Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Edukacji. Wrocław
 • Widera-Wysoczańska, A. (2009). Wykład na zaproszenie: Zapobieganie krótko i długoterminowym objawom poprzez pomaganie w sytuacji przemocy seksualnej. Konferencja „Razem bezpieczniej”, Prezydent Miasta w Świdnicy. 26 III 2009. Świdnica.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2007). Przemoc wobec dziecka, jako uraz złożony. Wykład na zaproszenie - inauguracyjny wygłoszony na Konferencja przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Warszawa. PARPA. 10 XII .
 • Widera-Wysoczańska, A. (2007). Wykład inauguracyjny: Przemoc seksualna, jako złożony uraz chroniczny. Uniwersytet w Elblągu, 25 X, Elbląg.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2006). Wykład na zaproszenie: Integracyjna terapia dla kobiet po przemocy seksualnej doznanej w dzieciństwie. Konferencja przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Grudzień. PARPA, Warszawa.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2006). Wykład na zaproszenie: Integracyjna terapia osób po urazach doznanych w dzieciństwie. Instytut Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicz i PTT. Nowe Podejścia do Psychoterapii. 5 X 2006, Poznań.
 • Wrocław (2006). Wykład na zaproszenie: Dziecko doświadczające chronicznej przemocy w rodzinie. Centrum Interwencji Kryzysowej. Konferencja Agresja w relacji rodzic – dziecko. Czerwiec.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2005). Wykład na zaproszenie: Problematyka molestowania seksualnego dzieci i młodzieży. Powiatowe Centrum Edukacji. Listopad, Kamienna Góra.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2004). Wykład na zaproszenie: Twój uczeń – ofiara przemocy seksualnej. Rozpoznawanie i postępowanie psychologiczne. Konferencja “Jak pomóc dziecku wykorzystanemu seksualnie?”, Starostwo Powiatowe we Wrocławiu i Dyrekcja Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kątach Wrocławskich. Marzec, 2004.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2004). Wykład na zaproszenie: Psychologiczne zapobieganie międzypokoleniowemu zjawisku przemocy seksualnej. Konferencja Dotycząca Pomocy Dzieciom Wykorzystanym Seksualnie “Ocalić niewinność dziecka – Zły Dotyk”, 24 – 25 V, Stargard Szczeciński, Organizator – Prezydent Miasta Stargardu Szczecińskiego, 2004
 • Widera-Wysoczańska, A. (2004). Wykład na zaproszenie: Konsekwencje przemocy doznanej w dzieciństwie. Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Prawa człowieka w filmie. 5-7 V 2004r. Wrocław.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2003). Wykład na zaproszenie: Matki, które krzywdzą - rozpoznanie i postępowanie psychologiczne. Wyniki badań. Konferencja (międzynarodowa) Przemoc seksualna wobec dzieci - Mity i fakty, KOPD, Poznań, 25 listopad.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2003). Wykład na zaproszenie: Przeciwdziałanie przemocy seksualnej, w tym pornografii: diagnoza i psychologiczne postępowanie. Konferencja (krajowa) "Boli przez całe życie - przemoc seksualna", Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Urząd Miejski i Dolnośląska Izba Lekarzy. Brzeg Dolny, listopad.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2003). Wykład na zaproszenie: Przeciwdziałanie przemocy seksualnej: diagnoza i interwencja. Szkoła Podstawowa w Oleśnicy, listopad.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2003). Wykład na zaproszenie: Diagnoza osób dorosłych, które doznały przemocy seksualnej w dzieciństwie. Szpital Psychiatryczny w Krośnicach i ADAMED. Październik.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2003). Wykład na zaproszenie: Trudne rodzicielstwo kobiet, które doznały przemocy seksualnej w dzieciństwie. Wyniki badań. Konferencja Przemoc wobec Kobiety. Stowarzyszenie Kobiet Konsola, Poznań, maj.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2003). Wykład na zaproszenie: Trudne rodzicielstwo kobiet, które doznały przemocy seksualnej w dzieciństwie. Wyniki badań. Konferencja Przemoc wobec Kobiety. Stowarzyszenie Kobiet Konsola, Poznań, maj.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2003). Wykład na zaproszenie: Matki, które krzywdzą - rozpoznanie i postępowanie psychologiczne. Wyniki badań. Konferencja (międzynarodowa). Przemoc seksualna wobec dzieci - Mity i fakty, KOPD, Poznań, 25 listopad.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2001). Wykład na zaproszenie: Rozpoznawanie i zapobieganie przemocy w rodzinie. Konferencja Urzędu Miasta: Dzieciństwo bez Przemocy, Stargard Szczeciński
 • Widera-Wysoczańska, A. (2001). Wykład na zaproszenie: Problematyka krzywdzenia dzieci.
 • Konferencja Dzieciństwo bez Przemocy, Urząd Miasta, Wałbrzych.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2000). Wykład na zaproszenie: Diagnoza mechanizmów przemocy w rodzinie. Dzieciństwo bez Przemocy, Urząd Miasta, Lubin.
 • Widera-Wysoczańska, A. (1998). Wykład na zaproszenie: Proces zdrowienia osób, które doznały urazu w dzieciństwie. Psychoterapia w teorii i praktyce. Uniwersytet Poznański.
  Przewodnicząca sesji: Przemoc w rodzinie.
 • Widera-Wysoczańska, A. (1997). Wykład na zaproszenie: Krótki przewodnik dla osób pomagających dzieciom wykorzystanym seksualnie - rozpoznanie, rozmowa wspierająca, planowanie interwencji. Konferencja Zagrożenia dla socjalizacji i rozwoju dzieci i młodzieży. Wrocław.
 • Widera-Wysoczańska, A. (1997). Wykład na zaproszenie: Psychologiczna pomoc dla osób doświadczających przemocy fizycznej i seksualnej. Konferencja: Rodzina bez przemocy, Urząd Miasta. Kępno.
 • Widera-Wysoczańska, A. (1997). Wykład na zaproszenie: Rodzinne uwarunkowania przemocy seksualnej - wspierający kontakt. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa.

 


 

 


Badania naukowe

Agnieszka Widera - Wysoczańska przez The International Society for the Study of Trauma & Dissociation,USA (ISSTD) została nominowana i w dniu 14.03.2020 otrzymała  prestiżową Cornelia B Wilbur Award.
Nagroda Corneli B. Wilbur przyznawana jest osobie za wybitny wkład kliniczny w leczeniu zaburzeń dysocjacyjnych. Na przykład
(a) zwiększenie dostępności diagnozowania i leczenia zaburzeń dysocjacyjnych,
(b) badania kliniczne w zakresie diagnostyki lub sposobów leczenia, w tym wyników leczenia,
(c) postępy w narzędziach diagnostycznych lub kryteriach diagnostycznych,
(d) badania diagnostyczne w różnych populacjach lub
(e) nowe techniki leczenia.
https://news.isst-d.org/isstd-2020-annual-awards/

Nagroda wręczana jest od 1985 roku. Osoby, które otrzymały tę nagrodę (lista w załączniku) to najwybitniejsze autorytety, badacze i klinicyści rozwijający wiedzę w zakresie diagnozy oraz terapii traumy i dysocjacji. Pokolenia studentów poznają ich teorie, uczą się z ich książek a pacjenci dzięki nim uzyskują coraz bardziej skuteczną pomoc, a to jest celem i sensem pracy psychologa klinicznego. Jestem jedyną Polką, która znalazła się wśród tak wielkich autorytetów. 
https://www.isst-d.org/about-isstd/annual-awards/

--------------------------

Problemy badawcze:
- międzypokoleniowe przekazywanie przemocy seksualnej w rodzinie i społeczeństwie:

 • role, zasady i przekonania w rodzinie kazirodczej,
 • struktura rodziny kazirodczej,
 • reakcje matek na ujawnienie przemocy seksualnej doświadczanej przez ich dziecko,
 • sprawcy przemocy seksualnej, ich historia życia i stosowane zaprzeczenia,
 • kobiety jako sprawczynie przemocy seksualnej

- czynniki ryzyka przemocy seksualnej w rodzinie i środowisku:

 • dynamika przemocy seksualnej w rodzinie i środowisku

- psychoterapia traumy interpersonalnej - czynniki utrudniające i sprzyjające zdrowieniu, i post-traumatyczny wzrost, także u osób z dysocjacją;

- problemy psychologicznej diagnozy sądowej dzieci i dorosłych doświadczających przemocy seksualnej, ich rodzin i sprawców, zagadnienia, warunki i sposób diagnozowania, strukura opinii sądowej;

- dysocjacja u osób po interpersonalnej traumie cierpiących na złożone PTSD; 

- interpersonalna trauma (różne typy przemocy) a problemy ze zdrowiem somatycznym;

- przemoc rozmyta, jak nam szkodzi i jak jej zapobiegać.

Research issues:
- Intergenerational transmission of sexual violence in the family and society:

 • roles, rules and beliefs in the incestuous family,
 • structure of the incestuous family,
 • mothers' reactions to disclosure of sexual violence experienced by their child,
 • perpetrators of sexual violence - their life histories and denials used,
 • women as perpetrators of sexual violence;

- Risk factors for sexual violence in the family and community:

 • dynamics of sexual violence in the family and community;

- Psychotherapy of interpersonal trauma - factors hindering and promoting healing, and post-traumatic growth;

- Forensic psychological diagnosis problems of children and adults experiencing sexual violence, their families and perpetrators, the structure of  the judicial opinion;

- Dissociation in people after interpersonal trauma suffering from complex PTSD; 

- interpersonal trauma (different types of violence) and somatic health problems;

- fuzzy violence, how it harms us and how to prevent it.

Publications which presenting my research and practical interests.

BOOKS
1. Widera - Wysoczańska A.  (red.). (2016). Trauma treatment. Factors contributing to Efficiency. Cambridge Scholar Pub. Newcastle: Cambridge Scholar Pub (s. 258).
2. Widera - Wysoczańska A., Kuczyńska, A. (red.). (2011). Interpersonalna trauma. Mechanizmy i konsekwencje. (Interpersonal trauma. Mechanisms and consequences). Warszawa: Difin (s. 480). The book became a textbook at universities.

3. Widera - Wysoczańska A., Kuczyńska, A. (red.). (2010). Interpersonal trauma and its consequences in adulthood. Newcastle: Cambridge Scholar Pub (s. 279).
4. Widera - Wysoczańska A. (2010). Mechanizmy Przemocy w rodzinie. Z pokolenia na pokolenie. (Mechanisms of Domestic Violence. From generation to generation). Warszawa: Difin (s. 210) (nominated for the Theofrasta award for the best psychological book published in 2010, awarded by the Charaktery magazine).
5. Widera - Wysoczańska A. (2000). Rozmowy o przemijaniu. Psychologiczne badania hermeneutyczne o doświadczeniu człowieka. (Conversations about passing away. Psychological hermeneutic research on human experience). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (s. 183).

CHAPTERS IN BOOKS

 1. Widera – Wysoczańska A. (2019). Bezpieczna prywatność dziecka (Child's safe privacy). In: Seksualność w praktyce psychologicznej : analiza przypadków w przełożeniu na skuteczne metody pracy terapeutycznej. Poznań : Forum Media Polska Sp. pp. 33-50.
 2. Widera – Wysoczańska A., Dyjakon, D. (2019). The psychotherapy of victims and perpetrators of domestic violence is a treatment for the trauma experienced in childhood. In: Is this a Culture of Trauma? : An Interdisciplinary Perspective / Jessica Aliaga Lavrijsen, Michael Bick ed. - Leiden ; Boston : Brill, pp. 1-12.
 3. Widera – Wysoczańska A. (2019). Rozpoznawanie dynamiki przemocy seksualnej w postepowaniu psychologicznym i prawnym. (Recognizing the dynamics of sexual violence in psychological and legal proceedings). In: Wspólczesne wyzwania kurateli sadowej w Polsce. (Contemporary challenges of court guardianship in Poland). (Ed.)  Adama Kwiecinskiego. Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3925). - pp. 217-236.
 4. Widera – Wysoczańska A. (2016). Introduction. Effectively Coping with Trauma throughout a Person’s Life Span (pp.1-13). In A. Widera – Wysoczańska (Ed). Trauma treatment. Factors contributing to Efficiency. Cambridge Scholar Pub. Newcastle: Cambridge Scholar Pub.
 5. Widera – Wysoczańska A. (2016).  Features of Simple and Complex Trauma throughout a Human Life Span (pp. 13-49). In A. Widera – Wysoczańska (Ed). Trauma treatment. Factors contributing to Efficiency. Cambridge Scholar Pub. Newcastle: Cambridge Scholar Pub.
 6. Widera – Wysoczańska A. (2016). Methodology of Research on Factors Influencing the Recovery of People during Therapy After Interpersonal Trauma (pp. 119 – 161). In A. Widera – Wysoczańska (Ed). Trauma treatment. Factors contributing to Efficiency. Cambridge Scholar Pub. Newcastle: Cambridge Scholar Pub.
 7. Widera – Wysoczańska A. (2016). Model Factors Influencing Healing After Trauma in Group Psychotherapy: From Participants’ Subjective Perspective (pp. 161-199). In A. Widera – Wysoczańska (Ed). Trauma treatment. Factors contributing to Efficiency. Cambridge Scholar Pub. Newcastle: Cambridge Scholar Pub.
 8. Widera – Wysoczańska A. (2013). The psychotherapy of victims and perpetrators of domestic violence as a treatment of trauma experienced in childhood (pp.3-12). In the book: Jessica  Aliaga Lavrijsen and Michael Bick  (Ed.) Is This a Culture of Trauma: An Interdisciplinary Perspective.  Inter-Disciplinary Press, Oxford, UK. ISBN: 978-1-84888-162-4 (współautor: Dyjakon).
 9. Widera-Wysoczańska, A., Kuczyńska, A. (2011) Wprowadzenie do problematyki interpersonalnej traumy. (Introduction to interpersonal trauma). In: Widera - Wysoczańska A., Kuczyńska, A. (red.). Interpersonalna trauma. Mechanizmy i konsekwencje. (Interpersonal trauma. Mechanisms and consequences). Warszawa: Difin, s. 11-18.
 10. Widera - Wysoczańska, A. (2011). Istota traumy prostej i złożonej.( The essence of simple and complex trauma). In: Widera - Wysoczańska A., Kuczyńska, A. (Ed.). Interpersonalna trauma. Mechanizmy i konsekwencje. Warszawa: Difin, s.21-58.
 11. Widera - Wysoczańska, A. (2011). PTSD „proste” i „złożone”, jako konsekwencje zdarzeń traumatycznych u osób dorosłych. ("Simple" and "complex" PTSD as consequences of traumatic events in adults). In: Widera - Wysoczańska A., Kuczyńska, A. (Ed.). Interpersonalna trauma. Mechanizmy i konsekwencje. Warszawa: Difin, s. 86 – 118.
 12. Widera - Wysoczańska, A. (2011). Problemy i zaburzenia współwystępujące z PTSD „prostym” i „złożonym”, jako reakcje na zdarzenia traumatyczne u osób dorosłych. (Problems and disorders comorbid with "simple" and "complex" PTSD as reactions to traumatic events in adults). In: Widera - Wysoczańska A., Kuczyńska, A. (Ed.). Interpersonalna trauma. Mechanizmy i konsekwencje. Warszawa: Difin, s. 119 - 136.
 13. Widera-Wysoczańska, A. (2011). Wpływ interpersonalnych zdarzeń na rozwój dziecka – PTSD, jako objawy niespecyficzne. (Influence of interpersonal events on child development - PTSD as nonspecific symptoms). In: Widera - Wysoczańska A., Kuczyńska, A. (Ed.). Interpersonalna trauma. Mechanizmy i konsekwencje. Warszawa: Difin, s. 138-166.
 14. Widera-Wysoczańska, A. (2010). Interpersonal Trauma as Chronic and Complex. In: Widera - Wysoczańska, A., Kuczyńska, A. (Ed.). Interpersonal trauma and its consequences in adulthood. Cambridge Scholar Pub. str. 15-35.
 15. Widera-Wysoczańska, A. (2010). Parent-child Attachment and Partner Relationships Formed by Persons after Childhood Trauma. In: Widera - Wysoczańska, A., Kuczyńska, A. (Ed.). Interpersonal trauma and its consequences in adulthood. Cambridge Scholar Pub. str. 59 – 85.
 16. Widera-Wysoczańska, A. (2010). Multifaceted Integrative Therapy following Chronic Childhood Trauma. In: Widera - Wysoczańska, A., Kuczyńska, A. (ED.). Interpersonal trauma and its consequences in adulthood. Cambridge Scholar Pub. str. 183-215.
 17. Widera-Wysoczańska, A. (2007). Building healthy relationships: Integrated psychotherapy for persons after chronic childhood trauma. W: Therapists’ Affective Responses (red. Rudolf Gregurek). Dubrovnik, 197-236.
 18. Widera – Wysoczańska, A. (2006). The motherhood of women who were molested in childhood. W: Psychopatologies of Modern Society. (Ed.: Mesjasz, J., Czapiga, A.). Łódź: WWSHE, s. 67-85.
 19. Widera – Wysoczańska, A. (2006). Health Problems of Women Victims of Complex, Chronic Childhood Trauma. In: Kuczyńska, A. Understanding Sex, and Gender. Wrocław: ATUT, s. 303-321.
 20. Widera – Wysoczańska, A. (2006). Reakcje matek na ujawnienie przemocy seksualnej i postępowanie psychologiczne. (Mothers' reactions to disclosure of sexual violence and psychological proceedings). In: Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych (Man in the face of mass social phenomena). (Ed. Klebaniuk, J.). Wrocław: ATVT, s. 393-409.
 21. Widera - Wysoczańska, A. (2003). Postępowanie psychologiczne z dzieckiem wykorzystanym seksualnie. (Psychological treatment of a sexually abused child). In: Czapiga, A. (Ed.). Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka. Aspekty diagnostyczne i terapeutyczne. (Psychosocial problems of child development. Diagnostic and therapeutic aspects). pp. 249-279. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 22. Widera – Wysoczańska, A. (2003). Pijany dom, czyli co się dzieje z dzieckiem alkoholika. W: Gdzie się podziało moje dzieciństwo. O dorosłych dzieciach alkoholików. (The drunk house, or what happens to the alcoholic's child. In: Where did my childhood go. About adult children of alcoholics.( pp. 7-23. Kielce: Charaktery Biblioteka.
 23. Widera - Wysoczańska, A. (2002). Wykorzystanie metody jakościowej w badaniach psychologa klinicznego. (The use of the qualitative method in research by a clinical psychologist). In: Straś-Romanowska, M. (red.). Szkice psychologiczne. Doniesienia z badań. Aplikacje. Refleksje. S. 165-194. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 24. Widera - Wysoczańska, A. (2001). Zdrowotne konsekwencje chronicznego urazu doznanego w dzieciństwie. (Health consequences of chronic childhood trauma). In: Dolińska - Zygmunt,G.(Ed.). Podstawy Psychologii Zdrowia. s. 227-243. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 25. Widera - Wysoczańska, A. (2001). Psychologiczne aspekty rozmowy lekarza z pacjentem umierającym i jego rodzina. (Psychological aspects of a doctor's conversation with a dying patient and his family). In: Dolińska - Zygmunt,G.(Ed.). Podstawy Psychologii Zdrowia. s. 315 – 331. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 26. Widera-Wysoczańska, A. (1999). Proces zdrowienia osób, które doznały urazu w dzieciństwie. The process of recovery of people who were injured in childhood. In: Gapik L. (Ed.). Postępy Psychoterapii. Wybrane zagadnienia teoretyczne, Tom II. S. 102-113. Poznań. Wydawnictwo Uniwersyteckie.
 27. Widera-Wysoczańska, A. (1997). Doświadczenie śmierci w codziennym życiu kobiet: Psychologiczne badania jakościowe. (The Experience of Death in the Daily Life of Women: Qualitative Psychological Research). In: Kolbuszewski, J. (Ed.). Problemy Współczesnej Tanatologii. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.
 28. Widera - Wysoczańska, A. (1996). Psychologiczne aspekty spotkania lekarza i chorego ze śmiercią, W: Dolińska - Zygmunt,G.(Ed.). Elementy Psychologii Zdrowia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Publication in Journals

 1. Widera-Wysoczańska, A. (2021). Przemoc rozmyta, czyli śladów brak. (Fuzzy violence, i.e. no traces). Polish Journal of Applied Psychology.
 2. Widera – Wysoczańska, A. Parental dissociation, therapy and children’s symptoms in dysfunctional-alcoholic families. (in review).
 3. Widera – Wysoczańska, A. (2012). Factors influencing court diagnoses of sexually abused children and their families - some lessons from practice. Polish Journal of Applied Psychology, Vol.10,1.
 4. Widera – Wysoczańska, A. (2006). Incest risk factors in the family: A Qualitative Study. Polish Journal of Applied Psychology. Vol.4, N.1, pp. 7 – 29.
 5. Widera-Wysoczańska, A. (1999). Everyday Awareness of Death, Journal of Humanistic Psychology, Vol.39, No.3, pp. 73-95. London: SAGE Publ.
 6. Widera - Wysoczańska, A. (2005). Zaburzone rodzicielstwo, jako konsekwencja kazirodztwa doznanego w dzieciństwie. (Disturbed parenting as a consequence of childhood incest.). Przegląd Psychologiczny (Psychological Review), 48, 3, 303 – 322.
 7. Widera - Wysoczańska, A. (1997). Dialog jako metoda badania doświadczeń człowieka. (Dialogue as a method of researching human experiences). Czasopismo Psychologiczne (Psychological Journal). 3, s. 99 – 111.
 8. Widera – Wysoczańska, A. , Kuczyńska, A. (1998). Fenomenologiczna propozycja modelu terapii dla pacjentów szpitali psychiatrycznych. Podstawy teoretyczne. (A phenomenological proposal of a therapy model for patients in psychiatric hospitals. Theoretical basics). Prace Psychologiczne, Zrozumieć zachowanie człowieka w zdrowiu i chorobie, XLVIII, 77-85.
 9. Kuczyńska, A., Widera – Wysoczańska, A. (1998). Krótkoterminowa fenomenologiczna terapia pacjentów szpitala psychiatrycznego - ocena zmian, Prace Psychologiczne, Zrozumieć zachowanie człowieka w zdrowiu i chorobie, XLVIII, 85-95.
 10. Widera - Wysoczańska, A. (1995). Świat dziecięcych doświadczeń związanych ze śmiercią. (The world of childhood experiences related to death). Nowiny Psychologiczne (Psychological News), 2, pp. 93 - 105.
 11. Widera - Wysoczańska, A. (1995). Hermeneutyczne pytania o ludzkie doświadczenie. (Hermeneutic questions about human experience). Przegląd Psychologiczny (Psychological Review). 1 - 2, pp. 341 – 355.
 12. Widera - Wysoczańska A. (1995). Czy istnieją kryteria czy też nie? O uprawomocnieniu psychologicznych badań hermeneutycznych. (Are there criteria or not? On the validation of psychological hermeneutic research).  Przegląd Psychologiczny (Psychological Review), 3 - 4, pp. 103 – 117.
 13. Widera-Wysoczańska, A. (1994). Grupy rozwoju efektywnego działania. W: Stanisław Witkowski (red.). Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu. Prace Psychologiczne XXXVI. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, pp. 247 – 253 (współautorka: Kuczyńska Alicja).
 14. Widera - Wysoczańska A., (1992). Rola zjawiska śmierci w poszukiwaniu wartości życiowych (The role of the phenomenon of death in search of life values). Prace Psychologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego Psychological Papers of the University of Wrocław), No.1292, pp. 9 – 21.
 15. Widera - Wysoczańska, A. (1990). Refleksje o problemach ludzi nieuleczalnie chorych. Zdrowie Psychiczne, 3, s.134 - 147.
 16. Widera - Wysoczańska A. (1990). Spojrzenie dziecka na zagadnienia umierania i śmierci, Przegląd Psychologiczny. (A child's view of dying and death, Psychological Review), 3, pp. 587 – 595.
 17. Widera - Wysoczańska A. (1988). Problemy śmierci w poglądach młodych ludzi, Zdrowie Psychiczne (The problems of death in the views of young people, Mental Health), 3 - 4, s. 157 – 169.
 18. Widera - Wysoczańska A. (1988). Psychologiczny wymiar umierania i śmierci, Przegląd Psychologiczny (Psychological dimension of dying and death, Psychological Review), 4, s.1044 – 1056.
 19. Widera - Wysoczańska A. (2008). Mothers who don't protect, Characters. Psychological magazine, 11, s.39.

Popularly- scientific

 1. Widera – Wysoczańska A. (2022). Żałoba w trakcie wojny. www Psychologii w Praktyce. (Bereavement during war. www Psychology in Practice.)
 2. Wywiad przeprowadzony z Widera – Wysoczańską, A. (2022). System nie zapewnia bezpieczeństwa ofiarom molestowania. (Interview with Widera - Wysoczanska, A. The system does not provide safety for victims of harassment.)
 3. Wywiad przeprowadzony z Widera – Wysoczańską, A. (2020). O mechanizmach dysocjacyjnych.( Interview with Widera - Wysoczańska, A. On dissociative mechanisms.) https://weekend.gazeta.pl/weekend/7,177333,26357838, mechanizm-dysocjacyjny-nie-wyksztalca-sie-od-razu-pojawia.html
 4. Wywiad przeprowadzony z Widera – Wysoczańską, A. (2020). Odrębne stany świadomości. Polityka. (Separate states of consciousness. Politics.)
 5. Wywiad przeprowadzony z Widera – Wysoczańską, A. (2020) O chłopcach molestowanych przez starsze kobiety. (Interview with Widera - Wysoczanska, A. On boys molested by older women.) http://kobieta.gazeta.pl/.../1,107881,25155001,o...
 6. Wywiad przeprowadzony z Widera – Wysoczańską, A. (2019) na temat przemocy seksualnej. Gazeta.pl (Interview with Widera - Wysoczanska, A. On sexual violence. Gazeta.pl )
 7. Widera – Wysoczańska A. (2015). Diagnoza psychologiczna dziecka wykorzystywanego seksualnie i jego rodziny. (Psychological diagnosis of a sexually abused child and his family). Niebieska Linia, 3(98).
 8. Widera – Wysoczańska A. (2014). Jak ofiara staje się sprawcą przemocy? (How does a victim become a perpetrator of violence?) Świat problemów (A world of problems), 9, 17 – 22.
 9. Widera – Wysoczańska, (2011). Wpływ osobistych doświadczeń na sytuacje pomagania. (Influence of personal experiences on helping situations). Terapia. Uzależnienia i Współuzależnienia. 3, s. 19-20.
 10. Widera - Wysoczańska A. (2008). Zobacz, co on mi zrobił. Dynamika przemocy seksualnej, (Look what he did to me. The dynamics of sexual violence). Style i Charaktery, 3/2008.
 11. Widera - Wysoczańska A. (2008) Zobacz tu jestem ... czyli dysocjacyjne zaburzenia więzi. (See here I am ... that is, dissociative bond disorders). Psychologia w szkole (Psychology at school), nr.4.
 12. Widera-Wysoczańska, A. (2007). Docenić rolę ojca. Świat Problemów, Nr.1 (168), s. 21-25.
 13. Widera-Wysoczańska, A. (2007). Integracyjna psychoterapia. Przegląd Terapeutyczny, 2, 1-15.
 14. Widera - Wysoczańska, A. (2004). Twój uczeń – ofiara seksualnej przemocy. (Your student - a victim of sexual violence). Psychologia w szkole. 2, s. 65-75.
 15. Widera - Wysoczańska, A. (2004). Bezpieczna prywatność dziecka. Psychologia w szkole. 2, s. 77-86.
 16. Widera-Wysoczańska, A. (2001). Gdy minie pierwszy szok. O terapii dziecka wykorzystywanego seksualnie. (When the first shock is over. On the treatment of a sexually abused child. Part I). Cz. I. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. 4, 17 – 19.
 17. Widera-Wysoczańska, A. (2001). Gdy minie pierwszy szok. O terapii dziecka wykorzystywanego seksualnie. Cz. II. (When the first shock is over. On the treatment of a sexually abused child. Part II). Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. 5, 18 – 20.
 18. Widera-Wysoczańska (2000). Okrutny mistrz manipulacji, Świat Problemów, 1, s. 26 – 31.
 19. Widera - Wysoczańska, A. (1997). Nikomu nie powiedziałam - raport z badań własnych nad przemocą seksualną wobec kobiet. (I didn't tell anyone - report on my own research on sexual violence against women). 9, 22-24.
 20. Widera-Wysoczańska, A. (1998). Ten straszny bliski - dynamika przemocy seksualnej w rodzinie. (This terrible close - the dynamics of sexual violence in the family). Charaktery, 3(14).
 21. Widera-Wysoczańska, A. (1998). To nie moja wina - bardzo wielka wina - proces terapii osób po doznanej przemocy seksualnej w dzieciństwie, (It is not my fault - a very great fault - the process of treating people who suffered from childhood sexual abuse). 7 Charaktery, 7(18).
 22. Widera-Wysoczańska A. (1996). Złe uczynki rzetelnie przemyślane, Charaktery, O.
 23. Widera - Wysoczańska A. (2008). Czas nie ten sam dla wszystkich, Style i charaktery, 1/2008
 24. Widera-Wysoczańska, A. (2008). Usłysz mnie mamo. Charaktery.
 25. Widera – Wysoczańska, A. (2006). Uraz chroniczny i rodzina. Terapia uzależnienia i współuzależnienia. 6, 34 – 37.
 26. Widera-Wysoczańska, A. (2002). O matkach, które krzywdzą, Charaktery, 8, s. 24 – 25.
 27. Widera-Wysoczańska, A. (2003). Wiedzieć, aby pomagać. Charakterystyki, Charaktery, 5, s. 27.
 28. Widera-Wysoczańska, A. (2003). Gwałt to nie flirt. Charakterystyki, Charaktery, 3, s. 30.
 29. Widera-Wysoczańska, A. (2002). Ciało pamięta, Charaktery, 6, s. 31 – 32.
 30. Widera-Wysoczańska, A. (2001). Gdzie się podziało moje dzieciństwo. Dorosłe Dzieci Alkoholików. Charaktery,3, s.34–36.
 31. Widera-Wysoczańska, A. (2001). Czas nie ten sam dla wszystkich, Charaktery,10, s.12–17.
 32. Widera-Wysoczańska (1999). Niektóre pułapki z przeszłości w zdrowieniu DDA, Terapia, Uzależnienia i Współuzależnienia, 4 (7), s 35 – 39.
 33. Widera-Wysoczańska (1999). Zawsze się możesz zmienić, Charaktery, 8 (31), s. 26 – 27.

Presentations at conferences

Papers presented at international scientific conferences abroad, delivered in English: oral presentations in English, including one poster since 1996 I have presented at 35 conferences in the USA, Canada, UK, Italy, Norway, Finland, Australia, Germany, Greece, Croatia, Switzerland, Sweden, Mexico, the Netherlands, Denmark, Ukraine, Turkey, the Czech Republic, Lithuania, and Japan.

 1. Widera-Wysoczańska A. (2022). Oral presentation: Trauma Treatment. Factors leading to post-traumatic growth in dissociated patients. International Society for the Study of Trauma and Dissociation (ISSTD), Annual Conference, 2022, Seattle USA, Mar 29- Apr 04.
 2. Widera-Wysoczańska A. (2020). Oral presentation: The mutual influence of different types of sexual abuse in the family. International Society for the Study of Trauma and Dissociation (ISSTD), The World Congress of Complex Trauma, 2020, San Francisco, USA.
 3. Widera-Wysoczańska A. (2019). Oral presentation: Mothers are perpetrators of sexual abuse towards their children, 7th International ESTD Congress, The Legacy of Trauma and Dissociation: Body and Mind in a New Perspective, Rome, Italy, 24 - 26 October 2019.
 4. Widera-Wysoczańska A. (2019). Oral presentation: Sexual abuse of mothers towards children - from generation to generation. International Society for the Study of Trauma and Dissociation (ISSTD), The World Congress of Complex Trauma, New York, USA, Mar 28 - Apr 01.
 5. Widera-Wysoczańska A. (2018). Oral presentation: Factors Affecting the Healing and the Effects Achieved by Patients Group Therapy After Traumas Experienced in Childhood, ISSTD 35thAnniversary Conference Bridges to the Future The Impact of Trauma & Dissociation on Human Dignity: Local & Global Perspectives, Chicago, IL, USA, March 22-26.
 6. Widera-Wysoczańska A. (2017). Oral presentation: Pathomechanisms and healing Factors During Treatment of People Traumatized in Childhood, European Society for Trauma and Dissociation, Bern, Switzerland, November, 9-11.
 7. Widera-Wysoczańska A. (2016). Oral presentation: Childhood trauma and health problems in three stages of life, Conference of the European Society of Trauma and Dissociation (ESTD). Amsterdam, Holandia, April 14-16.
 8. Widera-Wysoczańska A. (2015). Oral presentation: Health Problems of Complex Trauma Survivors Throughout the Life – Span, 32nd Annual Conference of International Society for the Study of Trauma and Dissociation: April 16 – 20, Orlando, USA.
 9. Widera-Wysoczańska A. (2014). Oral presentation: Healing factors in the course of psychotherapy for people from dysfunctional families – the client’s perspectives, EAP Conference for ECP holders: How Art. And Science Meet what practice and research can learn from each other, October 15-18, University of Vilnius, Lithuania.
 10. Widera-Wysoczańska A. (2014). Oral presentation: Parental dissociation, therapy and children’s symptom in dysfunctional-alcoholic families, European Society for Trauma and Dissociation Conference, 27 – 29 March, Copenhagen, Dania.
 11. Widera-Wysoczańska A. (2013). Oral presentation:  Types of Attachment among Adults Victimized as Children, XIII ESTSS Conference. Trauma and its clinical Pathways: PTSD and beyond, Bolonia.
 12. Widera-Wysoczańska A. (2013). Lecture: Multifaceted integration psychotherapy for persons after interpersonal, chronic, and complex childhood trauma, Ukrainian conference: Psychotherapy: Western tradition in Ukrainian context - 20 years of experience, EAP, Kijów.
 13. Widera-Wysoczańska, A., Dyjakon, D. (2012), Oral presentation: Development of the parent-child relationship as a result of participation in the therapy for parents being of domestic violence perpetrators, XIXth ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect, Every Child Matters: Promoting Local, National and International Partnerships for Child Protection, Every Child, 9/9/2012 to 9/12/2012, Istanbul, Turkey.
 14. Widera-Wysoczańska, A. (2012), Oral presentation: Dissociation of parents as risk factors on children’s symptoms and the influence of the therapy, 29th Annual Conference of the International Society for the Study of Trauma and Dissociation in Long Beach, California. October 18-21, 2012.
 15. Widera-Wysoczańska, A., Dyjakon, D. (2012). Oral presentation: The psychotherapy of victims and perpetrators of domestic violence as a treatment of trauma experienced in childhood,  2nd Global Conference – Trauma: Theory & Practice. Oxford Inter-Disciplinary Net. 21st–24th March 2012, Prague, Czech Republic.
 16. Widera-Wysoczańska, A. (2012). Oral presentation: Problems of court psychological assessment of sexually abused children and their families - some lessons from practice, 2nd Global Conference – Trauma: Theory & Practice. Oxford Inter-Disciplinary Net. 21st–24th March 2012, Prague, Czech Republic.
 17. Widera-Wysoczańska, A. (2011). Oral presentation: Partner Relationships by Women Victimized as Children. Oral presentation for 27th, Annual Meeting International Society for Traumatic Stress Study, Baltimore, X, 2 - 5. XI, USA.
 18. Widera-Wysoczańska, A., Dyjakon, D. (2011). Oral presentation: Awareness of violence experienced by children among educators and teachers in kindergartens and schools and interventions taken by education authorities. the 12th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect, 18 – 21 September, Tampere, Finland.
 19. Widera-Wysoczańska, A. (2010).  Oral presentation: The influence of the therapy of parents on psychological problems in children. International Society for Study for Trauma and Dissociation. Atlanta, 14 - 18. X, USA.
 20. Widera-Wysoczańska, A. (2009). Oral presentation: Somatic problems in patients after trauma. Oxford Inter-Disciplinary Net. Mansfield College, Oxford, July, United Kingdom.
  Widera-Wysoczańska, A. (2009). Oral presentation: Protecting children from traumatic experiences: A step towards effective prophylaxis, 11th European Conference on traumatic Stress “Trauma in Lives and Communities, 15-18 June, Oslo, Norway.
 21. Widera-Wysoczańska, A. (2008). Oral presentation: The influence of the therapy of parents on psychological problems in children. Association of Psychology & Psychiatry for Adults & Children. Psychology, Neuropsychiatry and Social Work in Modern Times. Ateny, 20 – 23 May, Grecja.
 22. Widera-Wysoczańska, A. (2007). Oral presentation: Building healthy relationships: Integrated psychotherapy for persons after chronic childhood trauma. IX International Summer School of Psychotrauma. Countertransference Issues in Intercultural Treatment of Complex Posttraumatic States, Dubrovnik, May 27 – June 1, Croatia.
 23. Widera-Wysoczańska, A. (2007). Oral presentation: Parent-child attachment and partner relationships formed by a person after childhood trauma. 10th European Conference on Traumatic Stress. Truth and Trust after Trauma. Obama, June 5- 9, Croatia. 
 24. Widera-Wysoczańska, A. (2007). Oral presentation: The influence of the therapy of parents on psychological problems in children. XIth ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect. Supporting Prevention and Recovery from Child Abuse and Neglect: Role of Professionals, Communities, and Families, Lisbon, November 18 – 21, Portugal.
 25. Widera-Wysoczańska, A. (2006). Oral presentation: The Consequences of childhood sexual abuse in child protection. The Third International Trauma Research Net Conference. Trauma – Stigma and Distinction Social Ambivalence in the Face of Extreme Suffering, 14-17 September, St. Moritz. Szwajcaria.
 26. Widera-Wysoczańska, A. (2005). Oral presentation: Intergenerational Transmission of Disturbance of Own Child Protection by Mother Childhood Sexual Abuse Survivors. Research and Psychotherapy. 9th European Conference on Traumatic Stress, Psychotraumatology (ECOTS). Stockholm, Sweden.
 27. Widera-Wysoczańska, A. (2005). Oral presentation: Disturbances in child protection by mother survivors of childhood sexual abuse. International Conference on Violence, Trauma & Recovery, University of Central Lancashire, Preston, UK.
 28. Widera-Wysoczańska, A. (2003). Oral presentation: Health problems of women victims of complex childhood abuse. In: Psychotherapy. Scientific Journal for Psychotherapeutic Research and Practice. The VIII European Conference on Traumatic Stress, Berlin. Niemcy. s. 150.
 29. Widera-Wysoczańska, A. (2001). Intergenerational transmission of risk factors of sexual abuse in a family and psychotherapy. Reaching Underserved Trauma Survivors through Community-Based Programs. The International Society of Traumatic Stress Study. New Orleans, 73.
 30. Widera-Wysoczańska, A. (2000). Intergenerational transmission of the paternal attitudes in an incest family: A qualitative study. The Third World Conference for the International Society for Traumatic Stress Studies, The Long-Term Outcomes of Trauma in Individuals and Society. Australia Melbourne.
 31. Widera-Wysoczańska, A. (2000). Oral presentation: Family Factors of the therapy for female victims of childhood sexual abuse, in the Polish society. In: Public Health Perspectives on Trauma Treatment and Research. Paper presented at the International Society of Traumatic Stress Study, San Antonio, USA. s. 110.
 32. Widera-Wysoczańska, A. (2000). Oral presentation: Intergenerational transmission of the maternal experience in an incest family: A qualitative study. In: Public Health Perspectives on Trauma Treatment and Research. Paper presented at the International Society of Traumatic Stress Study, San Antonio, USA. s.110.
 33. Widera-Wysoczańska, A. (1999). 1. Przewodniczącasesjiioral presentation: Everyday awareness of death, from childhood to adulthood: a qualitative investigation. s. 77; 
  2. Oral presentation: Childhood sexual abuse in polish families and the healing process of adult survivors. s. 73;  The VI European Congress of Psychology. Rome, Italy.
 34. Widera-Wysoczańska, A. (1999). Oral presentation: The Impact of rules and roles of dysfunctional and incestuous families on dissociation. In: Integrating Dissociation Theory into clinical practice and psychological research. Paper presented at the Sixteenth International Fall Conference The International Society for the Study of Dissociation, Miami, USA, s. 46.
 35. Widera-Wysoczańska, A. (1999). Oral presentation: Intergenerational Family Rules Amplifying Childhood Sexual Abuse, and Recovery Process. In: Research and Practice in Partnership: Bridging Gaps Across Disciplines, Cultures, and Theoretical Perspectives. Paper presented at The International Society for Traumatic Stress Studies, Miami, USA, s. 185.
 36. Widera-Wysoczańska, A. (1998). 1. Przewodniczącasesjiioral presentation: Experiencing Death by Women: A clinical - Qualitative Study, s. 318;
  2. Oral presentation: Sexual Abuse against Women and Psychotherapy: Polish Society, s. 318;  The Regional Congress of Psychology for Professionals in the Americas. Interfacing the Science and Practice of Psychology, Mexico City, Mexico – Mexico City. 
 37. Widera-Wysoczańska, A. (1997). Oral presentation: Sexual Abuse in Polish Families and Psychotherapy – roles and rules increasing sexual abuse against children. The 24th International Congress of Applied Psychology, San Francisco, USA.
 38. Widera-Wysoczańska, A. (1996). Oral presentation: Experiencing death by adults, a clinical investigation conducted following qualitative (hermeneutical) methodology. The International Psychological Association, XXVI International Congress of Psychology. Canada – Montreal.
 39. Widera-Wysoczańska A. (1996). Oral presentation: Badania na temat przemocy seksualnej oparte o metodę jakościową. The International Psychological Association, Symposium “Qualitative Research Methods: Applications across Cultures and Ethnic Groups”. Canada – Ottawa.

I gave a presentation at the invitation to Poland's international and national scientific conferences.

 1. Widera - Wysoczańska, A. (2001). Intergenerational transmission of risk factors of sexual abuse in a family and psychotherapy. Reaching Underserved Trauma Survivors through Community-Based Programs. Abstract and oral presentation at the International Society of Traumatic Stress Study. New Orleans, 73.
 2. Widera-Wysoczańska, A. (2000). Intergenerational transmission of the paternal attitudes in an incest family: A qualitative study. Abstract for the Third World Conference for the International Society for Traumatic Stress Studies, The Long-Term Outcomes of Trauma in Individuals and Society. Australia – Melbourne.

National Conferences

 1. Widera-Wysoczańska, A. (2019). Lecture: Psychologiczne aspekty i konsekwencje przemocy w rodzinie. (Psychological aspects and consequences of domestic violence). Konferencja dla ochrony zdrowia. PARPA, Karków, 30.X.
 2. Widera-Wysoczańska, A. (2016). Lecture: Psychoterapia osób dorosłych po traumie interpersonalnej doznanej w dzieciństwie. (Psychotherapy of adults after an interpersonal trauma in childhood). Ogólnopolska Konferencja Naukowa Czas Psychoterapii. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków. 21-22 maj 2016.
 1. Widera - Wysoczańska, A. (2016). Mechanizmy przemocy w Rodzinie i jej zapobieganie. (Mechanisms of domestic violence and its prevention). Konferencja „Kryzys droga do zmiany. Dziecko doświadczające przemocy w Rodzinie. Profilaktyka i pomoc jako zadania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego. Organizator Miejski Zespół Interdyscyplinarny. Zabrze, 16.11.2016. Honorowy patronat nad Konferencją  objął Prezydent Miasta Zabrze.
 2. Widera - Wysoczańska, A. (2016). Przemoc ukryta. Jak ją rozpoznać, jak jej zapobiegać? (Hidden violence. How to recognize it, how to prevent it?)  IX Forum Porozumienia w Szkole, zorganizowane zostało przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, Komendę Miejską Policji w Grudziądzu oraz Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu. Honorowy patronat nad Forum objął Prezydent Miasta Grudziądza Pan Robert Malinowski. Grudziądz, 25 X 2016.
 3. Widera - Wysoczańska, A. (2016). Czynniki wpływające na zdrowienie w trakcie terapii osób dorosłych , które doznały interpersonalnej traumy. (Factors influencing recovery in the course of therapy of adults who experienced interpersonal trauma.) Konferencja Jubileuszowa 25 lat Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Kraków, Urząd Miasta Krakowa, 16 – 17.06.2016.
 4. Widera - Wysoczańska, A. (2016). Matki z rodzin kazirodczych. (Mothers from incestuous families.) Konferencja PARPA. Kraków. 20 – 22.06.2016.
 5. Widera-Wysoczańska, A. (2015). 1. Lecture: Mechanizmy przemocy seksualnej (Mechanisms of sexual violence) oraz 2. uczestnictwo w panelu dyskusyjnym w ramach panelu naukowego w trakcie Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wczesna interwencja w sytuacjach post-traumatycznych”. Instytut Psychologii Uniwersytet Śląski. 4 – 5 III, Katowice.
 6. Widera-Wysoczańska, A. (2014). Lecture: Procedury diagnozy i wsparcia dziecka wykorzystywanego seksualnie i jego rodziny. (Procedures for diagnosis and support of a sexually abused child and his family). Instytut Psychologii Zdrowia, 4-7 wrzesień, Warszawa.
 7. Widera-Wysoczańska, A. (2014). Lecture: Diagnoza sądowa dziecka wykorzystywanego seksualnie. (Forensic diagnosis of a sexually abused child). Uniwersytet Śląski, 13-16 listopad, Katowice.
 8. Widera-Wysoczańska, A. (2014). Lecture:  Problemy Diagnozy Sądowej. (Problems of Forensic Diagnosis). Seminarium Psychologia Sądowa. Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 6 czerwiec, Wrocław.
 9. Widera-Wysoczańska, A. (2014). Rozpoznawanie przemocy w rodzinie i środowisku. (Recognizing domestic and environmental violence). Urząd Wojewódzki, 3 XII, Wroclaw.
 10. Widera-Wysoczańska, A. (2014). Procedury diagnozy i wsparcia dziecka wykorzystywanego seksualnie i jego rodziny. (Procedures for diagnosis and support of a sexually abused child and his family). IPZ PTP, Fundacja ETOH, 5. XI, Warszawa.
 11. Widera-Wysoczańska, A. (2014). Czynniki ułatwiające i utrudniające proces terapeutyczny osób po interpersonalnej traumie doznanej w dzieciństwie. Konferencja PARPA. Czerwiec, Kraków.
 12. Widera-Wysoczańska, A. (2012). Lecture: Czyniki ryzyka przemoc seksualnej. (Risk factors of sexual violence). Konferencja seksuologiczna. Instytutu Psychologii Uniwersytetu Poznańskiego, Poznań.
 13. Widera-Wysoczańska, A. (2011). Lecture na zaproszenie: Zaburzenie po stresie pourazowym u ofiar przemocy w rodzinie. (Post-traumatic stress disorder in victims of domestic violence). Konferencja Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. PARPA. Lipiec. Kraków.
 14. Widera-Wysoczańska, A. (2011). Lecture: Przemoc seksualna z perspektywy osoby krzywdzonej. (Sexual violence from the perspective of the abused person). Konferencja Seksualność człowieka – nadużycie, diagnoza, terapia. Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Luty, Kraków.
 15. Widera-Wysoczańska, A. (2010). Lecture: Postępowanie z dziećmi, które doświadczyły przemocy seksualnej i ich rodzicami zastępczymi. (Dealing with children who have experienced sexual abuse and their foster parents). X Światowy Dzień FAS. Wspieranie rozwoju dziecka z zaburzeniami rozwojowymi typu FASD. Patronat obchodów: Burmistrz Miasta Lędziny. Patronat naukowy: Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Wrzesień. Lędziny.
 16. Widera-Wysoczańska, A. (2009). Lecture: Międzypokoleniowe przekazywanie przemocy w rodzinie. (Intergenerational transmission of domestic violence). Konferencja Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Edukacji. Wrocław.
 17. Widera-Wysoczańska, A. (2009). Lecture na zaproszenie: Zapobieganie krótko i długoterminowym objawom poprzez pomaganie w sytuacji przemocy seksualnej. (Prevent short- and long-term symptoms by helping with situations of sexual abuse.) Konferencja „Razem bezpieczniej”, Prezydent Miasta w Świdnicy. 26 III 2009. Świdnica.
 18. Widera-Wysoczańska, A. (2007). Lecture inauguracyjny: Przemoc seksualna, jako złożony uraz chroniczny. (Sexual violence as a complex chronic trauma.) Konferencja, Uniwersytet w Elblągu, 25 X, Elbląg.
 19. Widera-Wysoczańska, A. (2007). Lecture: Dynamika przemocy seksualnej – co opiekun powinien wiedzieć by ochraniać. (The Dynamics of Sexual Violence - What a caregiver needs to know to protect). Lecture na PSSIAP, Konferencja naukowa: Nie zabijaj. Psychologia zbrodni. 24 IV, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 20. Widera-Wysoczańska, A. (2006). Lecture: Integracyjna terapia osób po urazach doznanych w dzieciństwie. (Integrative therapy of people after childhood injuries). Instytut Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicz i PTT. Nowe Podejścia do Psychoterapii. 5 X 2006, Poznań.
 21. Wrocław (2006). Lecture na zaproszenie: Dziecko doświadczające chronicznej przemocy w rodzinie. Centrum Interwencji Kryzysowej. Konferencja Agresja w relacji rodzic – dziecko. Czerwiec.
 22. Widera-Wysoczańska, A. (2005). Lecture na zaproszenie: Problematyka molestowania seksualnego dzieci i młodzieży. (Problems of sexual harassment of children and adolescents.) Powiatowe Centrum Edukacji. Listopad, Kamienna Góra.
 23. Widera-Wysoczańska, A. (2004). Lecture na zaproszenie: Twój uczeń – ofiara przemocy seksualnej. Rozpoznawanie i postępowanie psychologiczne. (Your student - a victim of sexual violence. Psychological diagnosis and treatment). Konferencja “Jak pomóc dziecku wykorzystanemu seksualnie?”, Starostwo Powiatowe we Wrocławiu i Dyrekcja Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kątach Wrocławskich. Marzec, 2004.
 24. Widera-Wysoczańska, A. (2004). Lecture na zaproszenie: Psychologiczne zapobieganie międzypokoleniowemu zjawisku przemocy seksualnej. (Psychological prevention of the intergenerational phenomenon of sexual violence). Konferencja Dotycząca Pomocy Dzieciom Wykorzystanym Seksualnie “Ocalić niewinność dziecka – Zły Dotyk”, 24 – 25 V, Stargard Szczeciński, Organizator – Prezydent Miasta Stargardu Szczecińskiego, 2004.
 25. Widera-Wysoczańska, A. (2004). Lecture na zaproszenie: Konsekwencje przemocy doznanej w dzieciństwie. (Consequences of childhood violence). Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Prawa człowieka w filmie. 5-7 V 2004r. Wrocław.
 26. Widera-Wysoczańska, A. (2003). Lecture na zaproszenie: Matki, które krzywdzą - rozpoznanie i postępowanie psychologiczne. (Mothers Who Hurt - Psychological Recognition and Treatment . Wyniki badań. Konferencja (międzynarodowa) Przemoc seksualna wobec dzieci - Mity i fakty, KOPD, Poznań, 25 listopad.
 27. Widera-Wysoczańska, A. (2003). Lecture na zaproszenie: Przeciwdziałanie przemocy seksualnej, w tym pornografii: diagnoza i psychologiczne postępowanie. (Mothers Who Hurt - diagnosis and psychological management Counteracting sexual violence, including pornography: diagnosis and psychological management). Konferencja (krajowa) „Boli przez całe życie - przemoc seksualna”, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Urząd Miejski i Dolnośląska Izba Lekarzy. Brzeg Dolny, listopad.
 28. Widera-Wysoczańska, A. (2003). Lecture na zaproszenie: Przeciwdziałanie przemocy seksualnej: diagnoza i interwencja. (Counteracting sexual violence: diagnosis and intervention.) Szkoła Podstawowa w Oleśnicy, listopad.
 29. Widera-Wysoczańska, A. (2003). Lecture na zaproszenie: Diagnoza osób dorosłych, które doznały przemocy seksualnej w dzieciństwie. (Diagnosis of adults who experienced childhood sexual abuse.) Szpital Psychiatryczny w Krośnicach i ADAMED. Październik.
 30. Widera-Wysoczańska, A. (2003). Lecture na zaproszenie: Trudne rodzicielstwo kobiet, które doznały przemocy seksualnej w dzieciństwie. Wyniki badan. (Difficult parenting of women who experienced sexual abuse in childhood. Findings.). Konferencja Przemoc wobec Kobiety. Stowarzyszenie Kobiet Konsola, Poznań, maj.
 31. Widera-Wysoczańska, A. (2001). Lecture na zaproszenie: Rozpoznawanie i zapobieganie przemocy w rodzinie. (Recognition and prevention of domestic violenc).  Konferencja Urzędu Miasta: Dzieciństwo bez Przemocy, Stargard Szczeciński
 32. Widera-Wysoczańska, A. (2001). Lecture na zaproszenie: Problematyka krzywdzenia dzieci.( The problem of child abuse.) Konferencja Dzieciństwo bez Przemocy, Urząd Miasta, Wałbrzych.
 33. Widera-Wysoczańska, A. (2000). Lecture na zaproszenie: Diagnoza mechanizmów przemocy w rodzinie. Dzieciństwo bez Przemocy. (Diagnosis of the mechanisms of domestic violence. Childhood Without Violence). Urząd Miasta, Lubin.
 34. Widera-Wysoczańska, A. (1998), Lecture: Proces zdrowienia osób, które doznały urazu w dzieciństwie. (The process of recovery of people who were injured in childhood). Psychoterapia w teorii i praktyce. Uniwersytet Poznański.
  Przewodnicząca sesji: Przemoc w rodzinie.
 35. Widera-Wysoczańska, A. (1998). Lecture: Bezpośrednie