dr Anna Szemplińska

anna.szemplinska@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 134

Pokój: 41
Biblioteka


Prowadzone zajęcia

- 2013/14, 2014/15, 2016/17 "Wspomaganie rozwoju dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w placówkach L’Arche";

-2017/18, 2018/2019, 2019/2020 "Wspomaganie rozwoju dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w wybranych placówkach";

- Zajęcia z "Przysposobienia bibliotecznego"