dr Magdalena Nawrat

Portret użytkownika m.nawrat
magdalena.nawrat@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 126

Pokój: 36a
Zakład Psychologii Zarządzania

Z-ca Dyrektora ds. studenckich

Seminarium magisterskie

Zapraszam do współpracy w roku akademickim 2021/22, w ramach seminarium magisterskiego, studentów zainteresowanych psychologią organizacji i zarządzania (min. rekrutacją i selekcją pracowników; motywacją i zaangażowaniem do pracy; rozwojem pracowników, zagadnieniem płci na rynku pracy, stresem zawodowym, inne..) oraz psychologią wpływu społecznego.