dr Zbigniew Łoś

Portret użytkownika z.los
zbigniew.los@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 143

Pokój: 16MD
Zakład Psychologii Rozwoju


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejInformacje biograficzne

Studia psychologiczne w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Praca magisterska: „Metoda badania pozycji dziecka w rodzinie”. W 1989 roku rozprawa doktorska: „Pozycja w rodzinie jako podstawa rozwoju indywidualnego w wieku młodzieńczym” (promotor, Profesor Maria Porębska).
Od 1 października 1989 roku adiunkt w Zakładzie Psychologii Rozwoju.
Od niepamiętnych czasów w dolnośląskim oddziale Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


Badania naukowe

Moja aktywność naukowa dotyczy głównie problematyki rozwoju psychicznego człowieka, chociaż w dorobku publikacyjnym znajdują się artykuły, których treść wykracza poza ramy klasycznej psychologii rozwoju. Zwłaszcza pracuję nad zagadnieniem wpływu własnej, zadaniowej aktywności człowieka na przebieg jego rozwoju. W styczniu 2011 roku ukazała się moja książka "Rozwój psychiczny człowieka w ciągu całego życia". Praca przedstawia zarys całościowej koncepcji rozwoju psychicznego człowieka. Najistotniejszą właściwością tej koncepcji jest założenie, że rozwój psychiczny także w wieku dorosłym może być progresywny, czyli nie sprowadza się do występowania zmian jakiegokolwiek rodzaju, lecz może wykazywać (przynajmniej potencjalnie) zmiany prowadzące do przewagi wyższych warstw psychiki (warstwy upodmiotowienia i uduchowienia) nad warstwami niższymi (warstwy witalności i adaptacji). Przejawami   uduchowienia są m.in. światopogląd i hierarchia wartości, a upodmiotowienia styl życia i wolny wybór. Wiele miejsca w pracy poświęcam związkom międzyludzkim, gdyż w nich podmiot gromadzi większość kluczowych doświadczeń i rozwija swój wzorzec adaptacji do otoczenia. Aktywność zadaniową uważam za najważniejszy (choć nie jedyny) mechanizm napędowy rozwoju w wieku dorosłym.
Równolegle do prac teoretycznych przeprowadzam serię badań sprawdzających (metodami kwestionariuszowymi) związki między podstawowymi cechami psychicznymi, wzorcami adaptacji, stylami życia, oraz światopoglądem. Uwzględniam przy tym trzy rodzaje (kluczowych) doświadczeń z relacji interpersonalnych: przywiązaniowych, rodzinnych, oraz z grup rówieśniczych.

Najnowsze publikacje:

-Senejko A.,Łoś Z., Oleszkowicz A. (2019). Perception of money resources and psychological attitudes toward globalised world. Research in Globalization, 1, 1-9.

-Łoś Z. (2020). Postawa wobec religii a relacje dorosłych z ich rodzicami w okresie dzieciństwa, doświadczenia z rówieśnikami oraz wybrane wymiary osobowości. W: M. Borowska, J. Kraśniewska (red.), Konteksty religijności i rodziny (171-230). Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

-Łoś Z. (2021). Przedwiośnie 2020: zmiana w niektórych czynnikach osobowości. Efekt noblistki i oczekiwanie na pandemię? W: W. J. Paluchowski, L. Bakiera (red.), Psychospołeczny obraz pierwszej fali pandemii COVID-19 w Polsce ( 230-241). Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

-Łoś Z. (2021). Kwestionariusz do pomiaru u dorosłych retrospektywnych doświadczeń z ich rodzicami. W: J. Kowal, K. Chatzipentidis (red.), Nowe problemy psychologii: przegląd zagadnień (49-69). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.

-Łoś Z. (2021). Ankieta Biograficzna – kwestionariuszowy pomiar doświadczeń wyniesionych przez dorosłych z ról pełnionych w grupach rówieśniczych w okresie dorastania. W: J. Kowal, K. Chatzipentidis (red.), Nowe problemy psychologii: przegląd zagadnień (70-90). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.

-Łoś Z. (2021). Niedoceniane w psychologii pojęcie roli grupowej. W: J. Kowal, K. Chatzipentidis (red.), Nowe problemy psychologii: przegląd zagadnień (91-104). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.