dr Alina Żurek

Portret użytkownika a.zurek
alina.zurek@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 121

Pokój: 15
Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

Prowadzę następujące wykłady i ćwiczenia - wybrane:

  1. psychologia kliniczna - 15 godz. - wykład
  2. podstawy psychologii sądowej - 15 godz. wykład
  3. psychologiczne aspekty chorób somatycznych - 45 godz. - konwersatorium
  4. postępowanie psychologiczne w sprawach karnych z udziałem dzieci - 20 godz. - ćwiczenia
  5. psychologiczne aspekty opiniowania w sprawach cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych - 20 godz. - konwersatorium
  6. metody diagnozy osobowosci MMPI-2 - 20 godz. - warsztat
  7. comparative global aging - 30 godz. - konwersatorium

 


Informacje biograficzne

Doktor nauk humanistycznych ze specjalnością w psychologii;

  1. magisterskie i doktorskie studia psychologiczne ukończyłam w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim;
  2. podyplomowe studia z psychologii sądowej ukończyłam w SWPS, filia w Katowicach;
  3. od października 2000 r. jestem zatrudniona w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Badania naukowe

Aktualnie realizowane projekty badawcze:

1/Zastosowanie nowoczesnej technologii okulograficznej w diagnozie poziomu funkcji poznawczych pacjentów z ciezkimi uszkodzeniami mózgu.

W tym temacie wyniki opublikowane są w pracach:

Kujawa, K.; Żurek, A.; Gorączko, A.; Olejniczak, R.; Zurek, G. Monitoring Eye Movements Depending on the Type of Visual Stimulus in Patients with Impaired Consciousness Due to Brain Damage. Int. J. Environ. Res. Public Health 202219, 6280. https://doi.org/10.3390/ijerph19106280, IF=3,390                               

Kujawa K., Żurek A., Gorączko A., Olejniczak R., Zurek G.: Implementing new technologies to improve visual-spatial functions in patients with impaired consciousness. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19(5), 3081, https://doi.org/10.3390/ijerph19053081, IF=3,390

Kujawa K., Żurek A.., Goraczko A., Zurek G.: Application of high-tech solution for memory assessment in patients with disorders of consciousness. Front. Neurol., 31 March 2022,  https://doi.org/10.3389/fneur.2022.841095, IF= 4,003

Kujawa K., Zurek G., Kwiatkowska A., Olejniczak R., Zurek A.: Assessment of language functions in patients with disorders of consciousness using an alternaative communication tool. Front. Neurol., 20 July 2021, https://doi.org/10.3389/fneur.2021.684362, IF=4,003

2/ O wybitnych sportowcach z uszkodzeniem rdzenia kręgowego – badania międzykontynentalne.

W tym temacie wyniki opublikowane są w pracach:

Goraczko A., Żurek A., Lachowicz M., Kujawa K., Zurek G.: The relationship between cognitive performance and quality of life in Elite Athletes after Spinal Cord Injury. Int. J. Environ. Res. Public Health 202219(2), 948; https://doi.org/10.3390/ijerph19020948, IF=3,390

Goraczko A., Zurek A., Lachowicz M., Kujawa K., Zurek G.: Is self-efficacy related to the quality of life in elite athletes after spinal cord injury? Int. J. Environ. Res. Public Health 202118(20), 10866; https://doi.org/10.3390/ijerph182010866, IF=3,390

Goraczko A., Zurek G., Lachowicz M, Zurek A.: Purpose in Life of Elite Athletes after Spinal Cord Injury. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 5563. https://doi.org/10.3390/ijerph18115563, IF=3,390

Goraczko A., Zurek G., Lachowicz M., Kujawa K., Zurek A..: Quality of Life after Spinal Cord Injury: A Multiple Case Study Examination of Elite Athletes. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 7437 https://doi:10.3390/ijerph17207437IF=3,390


Seminarium magisterskie

Seminarzystów zapraszam do współpracy w ramach realizacji i/ lub kontynuacji poniższych  projektów badawczych w obszarach:

1/ psychologii klinicznej, w niej interesuje mnie przede wszystkim psychoonkologia oraz znaczenie aktywności fizycznej w szeroko rozumianym zdrowiu,

2/ psychologii sądowej,

3/ psychogerontologii

Ad. 1/ Trening mentalny dla pacjentów onkologicznych poddawanych radioterapii. Ocena skuteczności i akceptowalności interwencji.

Do tej pory zrealizowałam badania pilotażowe; można o nich przeczytać w pracy:

Żurek A., Żurek G., Serweta A., Trembecki Ł., Majchrzak K., Maciejczyk A.: Mental Activation Training in the cognitive functioning of cancer patients undergoing radiation therapy. Pilot studies. Neuropsychiatry and Neuropsychology 2021, vol.16, 1, 41-51,

zaś o treningu mentalnym tutaj:

Zurek G., Sarna M., Żurek A. Gorski E., Delaunay G.: How to improve the efficiency of our brain? Technium Social Sciences Journal: 2020, vol. 9, 346-351

oraz w książce: Zurek, G., Halski, T., Zurek, A. [eds. I Polish ed.] (2015).  Tuning mózgu: szybszy, mądrzejszy, bardziej skoncentrowany, red. L. Lehrl, P. Sturm. Opole: Panstwowa Medyczna Szkoła Zawodowa, pp. 255.

Ad. 2/  Przesłuchania dzieci świadków i poszkodowanych w polskiej procedurze karnej. Ocena wiarygodności zeznań dziecka.

Do tej pory zdążyłam popracować nad językową i kulturową adaptacją protokołu przesłuchań dzieci świadków, o którym można poczytać w pracy:

Żurek, A., Szostak, M. The Polish adaptation of the Revised NICHD Investigative Interview Protocol. Current Issues in Personality Psychology 2022, https://doi.org/10.5114/cipp.2022.112912

Ad. 3/ Relacje interpersonalne między kobietami w rodzinach wielopokoleniowych. Przekaz kultury, tradycji, wiedzy i umiejętności.

Tutaj gotowa jestem podzielić się doświadczeniami zdobytymi we współpracy ze studentami z różnych krajów i kultur w ramach zajęć Comparative Global Aging, którzy swoimi opowieściami o sobie zainspirowali mnie do eksplorowania jakości relacji między kobietami w dużych wielopokoleniowych rodzinach.

Jeśli jednak są studenci zainteresowani psychologią kliniczną, a których nie pociągają zaprezentowane powyżej tematy, natomiast przekonają mnie, że warto zająć się nowym zagadnieniem, nie wykluczam, że dam się przekonać, a wręcz zapewniam o otwarciu, współpracy i pomocy.

Napiszcie do mnie wskazując jeden z przedstawionych tematów, w którym bylibyście gotowi ze mną współpracować oraz własny pomysł badawczy. Z niecierpliwością czekam na Wasze e-maile wraz z listem motywacyjnym. Zapraszam serdecznie!