dr Agnieszka Sorokowska

Portret użytkownika a.sorokowska
agnieszka.sorokowska@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 119/175

Pokój: 48e/19
Zakład Psychologii Ogólnej


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

Komunikacja niewerbalna

Psychologia społeczna

Psychologia biologiczna: wprowadzenie

Social psychology

Seminarium magisterskie


Informacje biograficzne

Zainteresowania badawcze

Głównym tematem moich badań jest rola zmysłu węchu człowieka w komunikacji interpersonalnej. Interesują mnie również zagadnienia związane z psychologią ewolucyjną, międzykulturową oraz społeczną.


Badania naukowe

Serdecznie zapraszam zainteresowanych studentów do współudziału w realizowanych przeze mnie projektach badawczych!

Kontakt: agnieszka.sorokowska@uwr.edu.pl

Granty realizowane obecnie:

  • Grant Narodowego Centrum Nauki w konkursie OPUS (2015/19/B/HS6/00331). Tytuł projektu: „Psychologiczne i neuronalne podłoże dzielenia się jedzeniem”
  • Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie Iuventus Plus (IP2014 043773). Tytuł projektu: "Wrażliwość i preferencje węchowe i smakowe – badania międzykulturowe i neuropsychologiczne"

Seminarium magisterskie

Seminarium będzie odbywało się we wtorki w godzinach 14-15:30. Zapraszam już od najbliższego wtorku (3.10) do sali 48 E.

Tematem seminarium są zagadnienia związane z psychologią ewolucyjną, międzykulturową oraz społeczną. Ważnym wątkiem moich badań jest wrażliwość zmysłowa (węch, słuch) i rola różnych zmysłów w komunikacji interpersonalnej.

Przykładowe tematy realizowanych przeze mnie obecnie projektów:

- dominacja: wyznaczniki, przejawy w życiu codziennym

- atrakcyjność fizyczna w kontekście międzykulturowym

- dystans interpersonalny: wyznaczniki kulturowe

- wrażliwość węchowa osób niewidomych

- wrażliwość smakowa: kontekst osobisty i międzykulturowy

- pamięć węchowa: korelaty i determinanty

Studenci są zachęcani do realizacji wszelkich własnych projektów badawczych wpisujących się w moje zainteresowania! Chętne osoby mogą również dołączyć do toczących się już obecnie projektów. Wszystkie prace mają charakter empiryczny: większość z nich prowadzona jest w paradygmacie ilościowym (korelacyjnym lub eksperymentalnym).

Plan pracy

a) Semestr pierwszy: celem zajęć jest ustalenie zainteresowań uczestników seminarium i ustalenie indywidualnych tematów pracy magisterskiej. W trakcie tego semestru będziemy również rozwijać Państwa indywidualny warsztat badawczy.

Zaliczenie: Propozycja tematu pracy oraz zebrana literatura (ta przeczytana i ta do przeczytania).

b) Semestr drugi: zdefiniowanie teoretycznych podstaw pracy magisterskiej – wybranie szczegółowego problemu badawczego, przygotowanie planu badania i dalszej pracy; sformułowanie hipotez.

Zaliczenie: Ostateczny temat pracy, krótkie uzasadnienie wyboru tematu, konspekt części teoretycznej, pytania badawcze, wstępny plan badania.

c) Semestr trzeci: badania – sformułowanie ostatecznych, szczegółowych problemów badawczych oraz hipotez; ostateczny dobór narzędzi, początek prac badawczych; dodatkowo na zaliczenie należy przedstawić jeden wybrany rozdział teoretyczny.

Zaliczenie: zakończone badania empiryczne, jeden rozdział teoretyczny.

d) Semestr czwarty: głównym celem jest opracowanie wyników badań i ich interpretacja; studenci przedstawiają całość pracy magisterskiej; planowane są też poprawki pierwszej wersji pracy, analiza błędów i wskazanie wymaganych uzupełnień.