dr Iwona Koczanowicz-Dehnel

iwona.koczanowicz-dehnel@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 155

Pokój: 38c
Zakład Psychologii Osobowości


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

Wykład-Historia psychologii-I rok studia dzienne i wieczorowe,
Psychologia emocji-ćwiczenia II rok syudia dzienne i wieczorowe


Informacje biograficzne

Konsultacje w semestrze zimowym 2018/19

wrorek: 12.30-13.30

środa 18.45-19.45


Badania naukowe

Obszar moich badań naukowych koncentruję się na zagadnieniach związanych z kształtowaniem się psychologii jako samodzielnej dyscypliny naukowej. Analizuję wpływy innych nauk szczegółowych na kształt programów badawczych w psychologii.


Seminarium magisterskie

Tematem wiądącym w seminarum magisterskim będzie problem: Emocjonalnych kontekstów wspólczesnego zycia ;

- szczęścia

- samotności

- kontroli zachowań

-zachowań moralnych. 

Sprobujemy w pracach podjętych przez Państwo odpowiedziec na pytania : jakie emocje i w jaki sposób wpływają na te doswiadczenia? oraz jaki wpływ na to maja kulturowe wzorce tych doswiadczeń ?

Plan seminaruim:

Semestr I- ustalania tematy, poszukiwanie i zapoznanie sie z literaturą przedmiotu.

Semestr II- przygotowanie części teoretycznej, opracowanie modelu badań

Semestr III- przeprowadzenie badań i analizy oraz dyskusja nad wynikami

Semestr IV- opracowanie całości materiału i przygotowanie pracy do zarejstrowania.

Zapraszam na moje seminarium: forma zgoszenia drogą mailową.