dr Marcin Czub

marcin.czub@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 175

Pokój: 19
Zakład Psychologii Ogólnej
Godziny konsultacji

Konsultacje w semestrze zimowym 2017/18: Środa 16:00-17:00, Czwartek 13:30-14:30, sala 58b lub 19

 

 


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

Psychologia Ogólna
Metody Diagnozy - Daignoza dysfunkcji organicznych
Psychologia Ogólna - Myślenie, Podejmowanie decyzji
Contemporary trends in Psychology


Badania naukowe

Zastosowania rzeczywistości wirtualnej w rehabilitacji i terapii bólu 

Synestezja sekwencji - badania nad związkiem wyobrażeń i motoryki

Koordynacja wzrokowo ruchowa - badania nad wpływem przemieszczenia źródła danych wzrokowych przy użyciu kamery oraz gogli HMD
 


Seminarium magisterskie

Zastosowania rzeczywistości wirtualnej w psychologii.

Seminarium dotyczyć będzie psychologicznych aspektów wirtualnej rzeczywistości (VR) – w tym zagadnień związanych z zachowaniami i reakcjami człowieka w VR, percepcją oraz doświadczeniem ciała w VR, a także nowymi możliwościami zastosowania VR w edukacji i terapii.

Prace magisterskie mogą dotyczyć zarówno badań podstawowych (np. percepcji lub zachowania w VR) jak i stosowanych (np. nowe obszary aplikacji VR). Preferowana metodologia eksperymentalna.

Przykładowe obszary:

- wspomaganie terapii bólu przy pomocy VR

- nowe formy interakcji człowieka z technologią

- VR w stymulowaniu /modyfikowaniu aktywności fizycznej

- VR a reprezentacje obrazowe  

 

Dodatkowo - Studenci będą mieli możliwość nauki metod analizy danych przy wykorzystaniu R - darmowego narzędzia do analizy statystycznej. Nauka odbywać się będzie za pośrednictwem platformy DataCamp: www.datacamp.com

Pozostali pracownicy