dr Anna Oleszkiewicz

Portret użytkownika a.oleszkiewicz
anna.oleszkiewicz@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 126

Pokój: 48e
Zakład Eksperymentalnej Psychologii Społecznej


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

Konsultacje w semestrze letnim 2019/2020: 

urlop macierzyński

Sala: 48E

UWAGA - ze względu na liczne delegacje zawsze proszę o kontakt e-mailowy w celu potwierdzenia terminu konsultacji

Prowadzone zajęcia:

Seminarium magisterskie

Projekt psychometryczny


Badania naukowe

Moja praca naukowa koncentruje się wokół psychologii poznawczej, psychologii społecznej oraz psychologii ewolucyjnej. Obecnie prowadzę badania nad znaczeniem zmysłów wzoku, słuchu i węchu w procesach poznania społecznego. Uczestniczę w kilku projektach z zakresu psychologii międzykulturowej.

Obecnie realizowane granty: 

1) grant Narodowego Centrum Nauki Rola deficytów wzrokowych i słuchowych w kształtowaniu relacji społecznych człowieka (2017/25/B/HS6/00561)

2) grant Strategischen Fördertopf Internationalisierung Społeczne i poznawcze funkcjonowanie anosmików (osób, które utraciły węch)

3) Grant MedDrive Hedion jako substancja zapachowa o przypuszczalnym działaniu feromonalnym - badania wstępne

Lista publikacji:

Google Scholar

ResearchGate

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

2019 - European Chemosensory Research Organization

2017 - International Society for Human Ethology

2016 - Association for Chemoreception Sciences

2014 - Association for Psychological Science

2010 - European Federation of Psychology Students' Association

Recenzje dla czasopism naukowych:

Neuroscience Letters, Chemosensory Perception, Journal of Individual Differences, Scientific Reports, Computers and Human Behavior, The International Journal of Organizational Diversity; Basic and Applied Social Psychology, Internet Research, Consciousness and Cognition, Frontiers in Psychology, Physiology and Behavior, Roczniki Psychologiczne


Seminarium magisterskie

Zapraszam studentów zainteresowanych problematyką psychofizjologii i psychologii społecznej na seminarium magierskie. W trakcie kursu będziemy odkrywać tajemnice ludzkiego węchu, smaku, dotyku oraz przyglądać się temu, w jaki sposób te zmysły wpływają na relacje społeczne człowieka. 

Główne obszary badawcze:

1) Psychofizjologia - szczególnie w obszarze zmysłów węchu i smaku, 

- trening węchowy jako forma wspierania rozwoju i zapobiegania degradacji funkcji poznawczych człowieka, 

- doskonalenie metod diagnozy i pomiaru węchu; 

- rola smaku w regulowaniu nawyków żywieniowych dzieci i dorosłych

- różnice indywidualne w zakresie węchu, smaku, dotyku

2) Psychologia społeczna 

- społeczne znaczenie zapachu, smaku, dotyku

- węch i smak jako kanały komunikacji międzyludzkiej

3) Psychologia nowych mediów 

-  procesy poznawcze i zachowania człowieka w mediach społecznościowych

Magistranci mają również możliwość proponowania własnych tematów badawczych, najchętniej takich, które wpisują sie w moje zainteresowania (i w których mogę udzielić im najwięcej wsparcia). Istnieje również możliwość dołączenia do realizowanych już projektów. Wszystkie prace magisterskie mają wymiar empiryczny - badania ilościowe (korelacyjne lub ekperymentalne). 

Plan pracy: 

SEMESTR 1 - Doprecyzowanie zainteresowań, sformułowanie roboczego tematu badawczego, przygotowanie listy literatury. Zajęcia będą głównie poświęcone doskonaleniu warsztatu naukowego i zapoznaniu z narzędzami niezbędnymi do sprawnego przeprowadzenia badań. 

Zaliczenie: propozycja tematu pracy wraz z przedstawieniem grupie seminaryjnej w formie ustnej ciekawego artykułu z zakresu pracy (w formie journal club)

SEMESTR 2 - kontynuacja pracy z literaturą, pogłębianie znajomości teoretycznych podstaw problemu badawczego oraz zdefiniowanie luki w istniejącym stanie wiedzy. Wyprowadzenie wstępnych hipotez. 

Zaliczenie: Ostateczny temat pracy, krótkie uzasadnienie wyboru tematu, konspekt części teoretycznej, pytania badawcze, wstępny plan badania.

SEMESTR 3 - część empiryczna - przygotowanie procedur, wybór narzędzi, rekrutacja uczestników, zgromadzenie danych

Zaliczenie: przedstawienie częsci teoretycznej pracy wraz z bazą danych prezentującą podsumowanie procesu gromadzenia danych

SEMESTR 4 -  analiza statystyczna i opracowanie wyników badań; interpretacja; złożenie pierwszej wersji pracy magisterskiej i jej poprawki oraz niezbędne uzupełnienia

 

Pozostali pracownicy