dr Sylwester Orzechowski

sylwester.orzechowski@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew.

Pokój: 19
Zakład Psychologii Ogólnej


Prowadzone zajęcia

 • Psychologia emocji i motywacji (wykład, konwersatorium)
 • Psychologia kłamstwa (wykład fakultatywny)
 • Seminarium magisterskie

 

Staże dydaktyczne

Uczestnictwo w projekcie mobilności Erasmus+ na: Fundacion Universidad Catolica de Valencia San Vicente Martir, Valencia, Hiszpania, 26/01/2015 - 30/01/2015.


Badania naukowe

Wybrane artykuły:

 1. Wacewicz, S., Żywiczyński, P. i Orzechowski, S. (2016). Visible movements of the orofacial area: evidence for gestural or multimodal theories of language evolution? Gesture. 15(2), 251-284.
 2. Żywiczyński, P., Wacewicz, S. i Orzechowski, S. (2017). Adaptors and the turn-taking mechanism: the distribution of adaptors relative to turn borders in dyadic conversation. Interaction Studies, 18(2), 276-298.
 3. Żywiczyński, P., Orzechowski, S., & Wacewicz, S. (2017). Self-regulators – A hidden dimension of interaction: Movement similarity and temporal proximity increase the perception of interpersonal coordination in third party observers. Language and Communication, 54, 82–90. https://doi.org/10.1016/j.langcom.2016.10.008
 4. Orzechowski, S., Żywiczyński, P., Wacewicz, S. i Augustynowicz, P. (w recenzji). Self-touching, gesticulations and attentional processes. An eye-tracking study.

Pozostałe

 1. Orzechowski, S., Wacewicz, S. i Żywiczyński, P. (2015). Problem zmiany modalności w hipotezach pierwszeństwa gestów w ewolucji języka: w stronę hipotez mulitmodalnych. Studia Semiotyczne. Tom XXVIII-XXIX. 335-369.
 2. Orzechowski, S., Wacewicz, S., & Żywiczyński, P. (2016). The Problem of ” Modality Transition ” in Gestural Primacy Hypothesis in Language Evolution: Towards Multimodal Hypotheses. Studia Semiotyczne - English Suplement, XXVIII, 112–149.
 3. Orzechowski, S., Wacewicz, S., & Żywiczyński, P. (2016). Vocal-Auditory Feedback and the Modality Transition Problem in Language Evolution. Reti, Saperi, Linguaggi. Italian Journal of Cognitive Science, 5(9), 157–178. https://doi.org/10.12832/83923

 

Wybrane rozdziały w pracach zbiorowych:

 1. Orzechowski, S. (2007). Niejęzykowa ekspresja emocji w wykrywaniu kłamstw – przegląd wybranych zagadnień. W: A. Błachnio i R. Gózik (red.) Bliżej emocji. 117-123. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 2. Wacewicz, S., Żywiczyński, P., i Orzechowski, S. (2014). The emergence of low-level conversational cooperation from nonmatching mirroring of adaptors. In: B. de Boer & T. Verhoef (eds.) Proceedings of the Evolang X Workshop on Signals, Speech and Signs, 41-45.
 3. Orzechowski, S., Wacewicz, S. i Żywiczyński, P. (2014). Orofacial gestures in language evolution. The auditory feedback hypothesis. W: E. A. Cartmill, S. Roberts, H. Lyn i H. Cornish (red.) The evolution of language. Proceedings of the 10th International Conference EVOLANG X. 221-227. New Jersey: World Scientific.
 4. Żywiczyński, P., Wacewicz, S. i Orzechowski, S (2015). Problem zmiany modalności w hipotezach pierwszeństwa gestów. W: P. Żywiczyński i S. Wacewicz: Ewolucja języka. W stronę hipotez gesturalnych. 235-273. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 5. Orzechowski, S. i Gawda, B. (2016). Ekspresja mimiczna jako źródło wiedzy o emocjach – perspektywa historyczna. W: A. Magowska (red.) Afekty, uczucia i emocje w różnych perspektywach. 75-88. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego.
 6. Gawda, B. i Orzechowski, S. (2016). Pozytywne i negatywne emocje, ich przetwarzanie przez osoby z zaburzeniami osobowości. W: A. Magowska (red.) Afekty, uczucia i emocje w różnych perspektywach. 130-141. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego.

 

Konferencje

 1. Nos Pinokia, czyli niewerbalne oznaki okłamywania w negocjacjach – referat wygłoszony na konferencji „Dochodząc do Tak”, 11-12 października 2003 r. Kraków.
 2. Niewerbalna ekspresja emocji w wykrywaniu kłamstw – referat wygłoszony na sympozjum Bliżej emocji. 21.04.2006. Lublin (Katolicki Uniwersytet Lubelski).
 3. Origins of human gestures. A hypothesis based on messages relating to space – referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Ways to protolanguage: The initial stages of the evolution of the language faculty. 21-23.09.2009, Toruń. (Katedra Filologii Angielskiej UMK w Toruniu).
 4. Why hands? Why gestures? Origins of human gestures – referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Gesture and speech in interaction. 24-26.09.2009, Poznań. (Centre for speech and language processing, The School of English AMU, Institute of Linguistics AMU, Institute of Polish Philology AMU).
 5. Interaction of adaptive behaviour in dyads – referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Protolang 2. 19-21.09.2011, Toruń. (Katedra Filologii Angielskiej UMK w Toruniu).
 6. Hipotezy pierwszeństwa gestów w ewolucji języka: problem zmiany modalności – Krajowa konferencja Komunikacja i mindreading. Język i komunikacja u ludzi i zwierząt. 15-16.11.2012, Lublin. Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL, Katedra Teorii Poznania KUL, Towarzystwo Naukowe KUL, Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. (Przemysław Żywiczyński i Sławomir Wacewicz – współautorzy)
 7. Nonverbal coordination as a possible evolutionary precursor of conversational cooperation. The case of adaptor mirroring. Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji Ways to Protolanguage 3. 23-25.05.2013, Wrocław, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, PAN Oddział we Wrocławiu, UMK w Toruniu. (Przemysław Żywiczyński i Sławomir Wacewicz – współautorzy)
 8. Orofacial gestures in language evolution. The auditory feedback hypothesis (poster). 10th Międzynarodowa Konferencja EVOLANG X, 14-17.04.2014 Wiedeń. Uniwersytet Wiedeński, Department of English. (Przemysław Żywiczyński i Sławomir Wacewicz – współautorzy)
 9. Emergence of Low-Level Converstational Cooperation: The Case of Nonmatching Mirroring of Adaptors. Pre-Conference Workshop – EVOLANG X, 14-17.04.2014 Wiedeń. Uniwersytet Wiedeński, Department of English. (Przemysław Żywiczyński i Sławomir Wacewicz – współautorzy)
 10. Resonance of self-regulatory movements in dyadic interaction. Implications for the development of cooperative communication. 26th Human Behavior and Evolution Society Conference: Evolution, Society and Culture, 30.07-2.08.14, Natal, Brazil. (Przemysław Żywiczyński i Sławomir Wacewicz – współautorzy)
 11. Tongue-gestures revisited: orofacial movements in language evolution. XXII Biennial Conference of International Society for Human Ethology, 5-9.08.2014, Belem, Brazil. Universidade Federal do Para. (Przemysław Żywiczyński i Sławomir Wacewicz – współautorzy)
 12. Orofacial gestures and the problem of ‘modality transition’. Ist Conference of International Association for Cognitive Semiotics (IACS), 24-27.09.2014, Lund, Szwecja, Lund Universitet. (Przemysław Żywiczyński i Sławomir Wacewicz – współautorzy)
 13. Rezonans ruchowy: ukryty wymiar współpracy. Ist Conference of Polish Society for Human and Evolution Studies, 23-25.10.2014. Wrocław, Uniwersytet Wrocławski. (Przemysław Żywiczyński i Sławomir Wacewicz – współautorzy).
 14. Communicating and coping with uncertainty: the case of patients presenting Medically Unexplained Symptoms. 7th Lodz Symposium: New Developments in Linguistic Pragmatics, 12-14.04.2015, Łódź, Uniwersytet Łódzki. (Agnieszka Sowińska, Sławomir Czachowski, Przemysław Żywiczyński, Sylwester Orzechowski) http://anglistyka.uni.lodz.pl/ZPJ?ndlp_2015
 15. Communicating uncertainty: verbal and non-verbal behaviours of patients presenting Medically Unexplained Symptoms. 13th COMET (Communication, Medicine and Ethics), 25-27.06.2015, Hong Kong, University of Hong Kong. (Agnieszka Sowińska, Sławomir Czachowski, Przemysław Żywiczyński, Sylwester Orzechowski) http://www.english.hku.hk/events/comet2015/
 16. Communicating emotions in the narratives of patients with medically unexplained symptoms (MUS). 44th Annual Meeting of the Linguistic Association of the Southwest (LASSO 2015), 10-13.09.2015, Lake Havasu, Arizona, USA, ASU Colleges. (Agnieszka Sowińska, Sylwester Orzechowski, Przemysław Żywiczyński, Sławomir Czachowski, Agnieszka Rogalska). https://sites.google.com/site/lassoxliv/
 17. Self‐regulators: a hidden dimension of conversational cooperation? Protolang 4, 24-26.10.2015, Rzym, Department of Philosophy, Communication and Performing Arts, Roma Tre Univeristy. Orzechowski S., Żywiczynski P., Wacewicz S. i Pałka N.
 18. Adaptors and the Turn-Taking Mechanism. Pre-Conference Workshop – Language Adapts to Interaction Editorial: Seán Roberts & Gregory J. Mills. EVOLANG XI, The University of Southern Mississippi, March 21th-24th,  2016, New Orleans, Louisiana, USA. (P. Żywiczyński, S. Orzechowski, S. Wacewicz). http://evolang.org/neworleans/index.html
 19. Suffering from medically unexplained symptoms. COMET (Communication, Medicine and Ethics), 4th-6th July, 2016, Aalborg, Aalborg University, Denmark. (Agnieszka Sowińska, Przemysław Żywiczyński, Sławomir Czachowski, Sylwester Orzechowski). http://www.communication.aau.dk/research/dihm/events/comet2016/
 20. Self-touching, gesticulations and attentional processes. Protolang 5, 26-28 September, 2017, Barcelona, University of Barcelona. (Sylwester Orzechowski, Przemysław Żywiczyński, Sławomir Wacewicz, Paweł Augustynowicz). http://bioling.ub.edu/index.php/protolang-5/
 21. Dlaczego ludzie drapią się po głowach? Rzecz o zachowaniach samo dotykowych. Oko w oko z psychologią, 13.04.2018, Lublin, Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej.
 22. Zachowania samo dotykowe (self-touching), gestykulacja a procesy uwagi. Badanie eye-trackingowe. Język emocji. Konteksty psychologiczne. 15-16.05.2018, Lublin, Uniwersytet im. Marii Curie-skłodowskiej. (Przemysław Żywiczyński, Sławomir Wacewicz, Paweł Augustynowicz).
 23. Does self-touching attract more visual attention than gesticulation? An eye-tracking study. Gesture and Diversity. Eight Conference of the International Society for Gesture Studies. 4-8.08.2018, University of Cape Town, Cape Town, South Africa. Sławomir Wacewicz, Przemysław Żywiczynski, Sylwester Orzechowski, Paweł Augustynowicz.

 

Granty badawcze

 1. Grant indywidualny Prorektora UMCS Gesty i mimika w percepcji wiarygodności, 2007, wykonawca. Zrealizowany.
 2. Ewolucyjne źródła kooperatywnej struktury konwersacji. Rola mechanizmów niewerbalnych. Wykonawca. Grant NCN SONATA BIS 2, 2012/07/E/HS2/00671, 2013-2016.
 3. Rola dyskursu pacjentów z niewyjaśnionymi objawami medycznymi (MUS- Medically Unexplained Symptoms) w komunikacji lekarz-pacjent. Badania jakościowe w podstawowej opiece zdrowotnej. Wykonawca. Grant NCN OPUS 013/11/B/HS2/02449 2014-2016

Popularyzacja nauki

 • Film Mowa ciała Visual Science Production, Warszawa, 2010. (Scenariusz, realizacja i udział).
 • Komentarze ekspreckie dla miesięczników Charaktery i Focus oraz programów informacyjnych TVP.

 


Seminarium magisterskie

Osoby zainteresowane komunikacją niewerbalną i psychologią ewolucyjną zapraszam na seminarium magisterskie. Istnieje możliwość zaproponowania własnego tematu badań pod warunkiem, że będzie się on mieścił w wyznaczonym wyżej obszarze. Ze swojej strony mogę zaproponować tematy badawcze obejmujące następujące zagadnienia:

 • Zachowania samodotykowe u naczelnych.
 • Zachowania samodotykowe a rodzaj obciążenia psychicznego (poznawcze vs. emocjonalne).
 • Zachowania samodotykowe a dominacja-uległość.
 • Osobowościowe i temperamentalne determinanty zachowań samodotykowych.
 • Czynniki kontekstowe wpływające na interpretację wyrazów mimicznych.
 • Zmienne demograficzne związane z interpretacją mimicznych mikroekspresji emocji.

Jesli chodzi o warunki wstępne, to oprócz autentycznego zainteresowania proponowaną tematyką mile widziana jest także znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2 - zdecydowana większość tekstów, które będą potrzebne do napisania pracy jest w języku angielskim.

Zapraszam:)