dr Kamil Błaszczyński

kamil.blaszczynski2@uwr.edu.pl
tel.

Współpracownicy


Prowadzone zajęcia

Statystyka

Technologia Informacyjna

Techniki pisania pracy magisterskiej

Psychologia Społeczna