dr hab. Piotr Kwiatkowski

piotr.kwiatkowski@uwr.edu.pl
tel.

Współpracownicy


Prowadzone zajęcia

Prowadzę zajęcia z zakresu zaburzeń w zachowaniu, profilaktyki zagrożeń rozwoju, resocjalizacji, metod ilościowych i statystyki.  Dla studentów stworzyłem stronę www.pkwi.pl, z której możan pobierać materiały do zajęć (hasła podaję na zajęciach).


Badania naukowe

Kapitały człowieka - psychologiczny, kulturowy, społeczny. Zdolność pozytywnej adaptacji. Zachowania ryzykowne młodzieży. Antysocjalność i ciemna triada. Funkcjonalność wychowawcza rodziny.


Seminarium magisterskie

Tematyka seminarium magisterskiego
Stres, wypalenie, bezradność i radzenie sobie w różnych rolach - zawodowej, rodzicielskiej, małżeńskiej, zawodowej.
Kapitał psychologiczny, społeczny i kulturowy - źródła i związek z jakością życia i osobistym rozwojem.
Resilience - zdolność do pozytywnej adaptacji pomimo działania czynników zakłócających rozwój lub przystosowanie.
Ciemna triada osobowości i antysocjalne zaburzenie osobowości - kontekst przyczynowy i korelaty.
Style przywiązania - uwarunkowania i konsekwencje.
Możemy też analizować powiązania między wyżej wymienionymi obszarami oraz konstruować lub adaptować testy psychologiczne.
 
Preferowany typ badania - wyłącznie ilościowe: eksperymentalne, korelacyjne lub porównawcze.
 
Tok pracy - standardowy
Pierwszy semestr - ustalenie tematu, zbieranie literatury. Drugi semestr - opracowanie metody i pilotaż. Od trzeciego semestru - badania, opracowanie wyników,  przygotowanie i nadanie spójności rozprawie.
Informacje możesz uzyskać ze strony pkwi.pl.