dr Urszula Dębska

Portret użytkownika u.debska
urszula.debska@uwr.edu.pl
tel.

Współpracownicy


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

1998/1999
procesy poznawcze, psychologia ogólna - 120 godz.; II semestr - urlop zdrowotny
1999/2000
procesy poznawcze, psychologia ogólna, metody projekcyjne, seminaria monograficzne - 345 godz.
2000/2001
procesy poznawcze, psychologia osobowości, metody projekcyjne, psychologia rehabilitacji, seminaria monograficzne i fakultatywne - 375 godz.
2002/2003
Procesy poznawcze, seminaria monograficzne, wykłady fakultatywne, metody projekcyjne – 330 godz.
2003/2004
Procesy poznawcze, seminaria monograficzne, wykłady fakultatywne, metody projekcyjne, ścieżka – starość, śmierć i umieranie
2004/2005
Procesy poznawcze, seminaria monograficzne, wykłady fakultatywne, metody projekcyjne, ścieżka – uczenie uczenia się

2005/2006

Procesy poznawcze, seminaria monograficzne, wykłady fakultatywne, ścieżka - uczenie uczenia się, metody projekcyjne

2006/2007
procesy poznawcze, seminaria monograficzne, wykłady fakultatywne, metody projekcyjne

2007/2008
Procesy poznawcze, wykłady fakultatywne, seminarium monograficzne, psychologia ogólna
2008/2009
metody projekcyjne, procesy poznawcze, wykłady fakultatywne,
2009/2010
procesy poznawcze,
2010/2011
Diagnoza psychologiczna: metody projekcyjne
Procesy poznawcze: wykład, ćwiczenia, konwersatorium
Wykład fakultatywny: wybrane zagadnienia niepełnosprawności i rehabilitacji
Zajęcia fakultatywne: środowiskowe aspekty niepełnosprawności i rehabilitacji
2011/2012
Diagnoza psychologiczna: metody projekcyjne
Procesy poznawcze: wykład, ćwiczenia, konwersatorium
Wykład fakultatywny: wybrane zagadnienia niepełnosprawności i rehabilitacji
Seminaria monograficzne:
- psychospołeczne aspekty niepełnosprawności i rehabilitacji
- podmiotowe i społeczne aspekty niepełnosprawności

2012/13

Diagnoza psychologiczna - metody projekcyjne;

psychologia ogólna,

procesy poznawcze: wykład, cwiczenia, konwersatorium

2013/14

Diagnoza psychologiczna - metody projekcyjne;

psychologia ogólna,

procesy poznawcze: wykład, cwiczenia, konwersatorium

projekt studenci badawczy - "Różne oblicza niepełnosprawności"

seminarium fakultatywne: Osoby z wieloraką niepełnosprawnością

ściezka edukacyjna nr 190 - kierownik

konwersatorium - Diagnoza osób z wieloraką niepełnosprawnością

2014/15

Diagnoza psychologiczna - metody projekcyjne;

psychologia ogólna - ćwiczenia,

procesy poznawcze: wykład, ćwiczenia, konwersatorium

ściezka edukacyjna nr 190 -kierownik

konwersatorium - Diagnoza osób z wieloraką niepełnosprawnością

seminarium fakultatywne: Jakość życia osób starszych w dobie globalizacji.

2015/16

procesy poznawcze: wykład, ćwiczenia, konwersatorium

seminarium fakultatywne: Jakość życia osób starszych w dobie globalizacji.

Projekt studencki badawczy

2016/17

Metody projekcyjne

procesy poznawcze: wykład, ćwiczenia, konwersatorium

ścieżka 193 - kierownik

konwersatorium - Diagnoza osób z wieloraką niepełnosprawnością

Projekt studencki badawczy

 

2017/18

Metody projekcyjne

Procesy poznawcze: wykład, ćwiczenia - pamięć, konwersatorium - myślenie

ścieżka 193 - kierownik

konwersatorium w ramach ścieżki 193 - Diagnoza osób z wieloraką niepełnosprawnością

Projekt studencki badawczy - Oblicza niepełnosprawności

 

2018/19

Metody projekcyjne

Procesy poznawcze: wykład, ćwiczenia - pamięć, konwersatorium - myślenie

ścieżka 193 - kierownik

konwersatorium w ramach ścieżki 193 - Diagnoza osób z wieloraką niepełnosprawnością

Projekt studencki badawczy - Oblicza niepełnosprawności

Zajęcia fakultatywne - Jakość życia seniorów w dobie globalizacji

2019./2020

fakultet: Jakość życia seniorów w dobie globalizacji

fakultet: Opiekunowie osób niepełnosprawnych i ich podopieczni

wykład - Procesy poznawcze: myślenie

konwersatorium:Procesy poznawcze - myślenie

ćwiczenia: Procesy poznawcze: pamięć


Informacje biograficzne

Urszula Dębska, absolwentka Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej KUL. Doktor psychologii, adiunkt w Zakładzie Psychologii Ogólnej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Prowadzi zajęcia z psychologii ogólnej, poznawczej: uczenia i nauczania oraz myślenia, twórczości, diagnostyki psychologicznej oraz psychologii niepełnosprawności i rehabilitacji.
Jako wolontariuszka wspiera osoby niepełnosprawne i chore w ich codziennej egzystencji.


Badania naukowe

Konferencje naukowe z aktywnym udziałem:

1. 1998 - Zielona Góra - międzynarodowa: Zdrowie psychiczne w zawodzie nauczycielskim (referat: W trosce o zdrowie psychiczne nauczycieli)

2. 1998 – Wrocław: Biologiczne i środowiskowe uwarunkowania zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży (referat: Kilka uwag o kondycji psychicznej współczesnej młodzieży)

3. 1999 - Częstochowa – Kule: Jakość rozwoju a jakość życia: (2 referaty: Twórczość osób niepełnosprawnych – nowe drogi samorealizacji; Poszerzyć granice serca i obudzić nadzieję)

4. 1999 – Wrocław: Udział rodziny w kompleksowej rehabilitacji i życiu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (referaty: Poszerzyć granice serca – o wyższą jakość życia osób niepełnosprawnych; Uaktywnić co uśpione – nowe możliwości twórczego funkcjonowania osób niepełnosprawnych)

5. 1999 – Bydgoszcz: Wspomaganie rozwoju: (referat: „Nowe szanse – pozytywna strona niepełnosprawności)

6. 1999 – Karpacz: Metodologiczne i aplikacyjne problemy badań jakościowych w psychologii (referat: Metody jakościowe a poznanie – problemy wybrane)

7. 2000 – Tarnów: Rozwój a edukacja (referat: Refleksje o samowychowaniu. Kilka uwag o pracy nad sobą członków rodzin, w których pojawia się osoba niepełnosprawna)

8. 2000 – Wrocław: (referat: Światło nadziei w niepełnosprawności)

9. 2000 – Wrocław: Zagrożenia zdrowia dzieci i młodzieży u schyłku XX wieku (referat: Pułapki cywilizacji u schyłku XX wieku)

10. 2001 Wrocław: Zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży u progu XXI wieku (referat: O niektórych zagrożeniach dla rozwoju dzieci i młodzieży)

11. 2001 - Olsztyn: Człowiek i człowieczeństwo (referat: Być bardziej człowiekiem – w kontekście pracy nad sobą członków rodzin osób niepełnosprawnych)
12. 2001 Mikoszów: Ku człowiekowi niepełnosprawnemu i jego rodzinie (referat: Żyję, jestem i mam coś do powiedzenia)
13. 2001 Poznań – międzynarodowa: Jakość zarządzania – zdrowie i choroba (referat: Człowiek w procesie zmian. O niektórych cywilizacyjnych zagrożeniach dla zdrowia)
14. 2001 Warszawa - Śródborów: Narracja jako sposób konstruowania rzeczywistości (referat: Autonarracja – drogą odkrywania i konstruowania prawdy o sobie)
15. 2001 Karpacz: Tanatologia (referat: Trudne kwestie. Refleksje o śmierci i umieraniu)
16. 2002  Zielona Góra (1-2 luty): Sztuka a terapia (referat: Terapeutyczny aspekt kreatywności)
17. 2002 Wrocław (25-26 kwietnia): Człowiek, medycyna, kultura fizyczna (referat: Ku prozdrowotnemu stylowi życia)
18. 2002  Lublin (10 maj): Rysunek projekcyjny w badaniach psychologicznych (referat: Badania młodzieży przy użyciu metod projekcyjnych
19. 2002 Szczecin  (10-12 maj)(międzynarodowa): Diagnoza dla osób niepełnosprawnych (referat: Diagnoza niepełnosprawności i jej skutki dla rehabilitacji)
20. 2002  6-7 czerwiec: Puławy – międzynarodowa: Niepełnosprawność i rehabilitacja osób dorosłych jako problem medyczny i społeczny (referat: Niepełnosprawność i rehabilitacja osób dorosłych jako problem medyczny i społeczny)

21. 2002 10 czerwiec: Wrocław: Wypalenie w przebiegu opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą (referat: Wybrane aspekty pomocy i samopomocy dla ochrony przed wypaleniem)

22. 2002 27-28 czerwiec: Liberec – zagraniczna: Telesna vychova a sport 2002, Liberec Euroregion Nisa (referat: Relations between some of the personalisty and temperamental aspects in motor learning

23. 2002 20-25 lipiec: Jena – zagraniczna: 11th European Conference on Personality(3 referaty: 1. Some personalisty and mental aspects in motorical learning; 2. The self-image among disabled children parents; 3. Moral sensitivity of handicapped people)

24. 2002 5 wrzesień: Wrocław – Wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju (referat: Wrażliwość moralna osób upośledzonych umysłowo na przykładzie analizy przypadków)

25. 2002 5-8 wrzesień: Lublin: XXXI zjazd PTP (referaty: 1. Zmienność współczesnej rzeczywistości jako wyzwalacz i produktom specyficznych trudności i problemów człowieka; 2. Rozwój człowieka u kresu )

26. 2002 27 wrzesień: Poznań – międzynarodowa: Problemy w ochronie zdrowia w XXI wieku (referat: Zespół wypalenia sił utrudnieniem w zabieganiu o własne zdrowie)

27.2002 wrzesień: Katowice (referat: Wybrane aspekty funkcjonowania poznawczego a samoregulowane uczenie się motoryczne)

28. 2002 8-9 listopad: Szklarska Poręba – międzynarodowa : Tanatologia (referat: Eutanazja czy opieka paliatywna – dwa oblicza współczesności)

29. 2002 17-18 listopad: Poznań: W kręgu edukacji, nauk o niej i społeczeństwa (referat: Czy właściwości osobowościowe, temperamentalne, motywacyjne ucznia wpływają na jego osiągnięcia w samoregulowanym uczeniu motorycznym?)

30. 2002 27-28 listopad: Wrocław-Oleśnica: Wychowanie i kształcenie w reformowanej szkole (referat: Nauczyciel a kształtowanie obrazu siebie u ucznia)

 

31. 2003 8-9 kwiecień – Kielce: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym (2 referaty: 1. Przystosowanie społeczne dzieci z wieloraką niepełnosprawnością; 2. Aspekt rehabilitacyjno-wychowawczy stosowania skali PAS H.C. Gunzburga)

32. 2003 11-12 maj: Szczecin - międzynarodowa: Diagnoza pedagogiczno-psychologiczna wobec zagrożeń transformacyjnych (referat: Kompleksowa diagnoza dynamiczna dla osób niepełnosprawnych)

33. 2003 5-8 czerwiec: Kraków: W poszukiwaniu nowych sposobów wyjaśniania rozwoju: od klasycznych do nowych propozycji (referat: Funkcjonowanie poznawcze a samoregulowane uczenie się motoryczne młodych dorosłych)

34. 2003 9 czerwiec: Wrocław: Jakość życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (referat: Poczucie jakości życia dzieci i młodzieży z wieloraka niepełnosprawnością. Studium empiryczne)

35. 2003 11-14 wrzesień: św. Katarzyna: Człowiek – jedna czy wiele narracji? (referat: Wielogłos osób po traumie)

36. 2003 14-16 wrzesień: Olejnica: Kontrola i ocena w procesie wychowania fizycznego (referat: Wybrane aspekty osobowości: poczucie kontroli, samoocena i motywacja a samoregulowane uczenie się motoryczne)

37. 2003 19-21 wrzesień: Rydzyna – międzynarodowa: Sport Kinetics 2003 (referat: Health-promoting activity by aging people. Empirical research

38. 2003 24-25 wrzesień: Wrocław - międzynarodowa: Diagnostyczne i terapeutyczne rezultaty u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (2 referaty: 1. Subiektywna ocena jakości życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; 2. Obraz siebie a poczucie jakości życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej)

39. 2004 27-28 maj, Puławy – międzynarodowa – „Epidemiologiczna analiza medycznych i społecznych problemów osób niepełnosprawnych i starszych (referat: Pro-health activity of elderly people as a way of coping with disability connected with the process of aging of the organism)

40. 2004 3-6 czerwiec – Augustów – Psychologia Rozwojowa (referaty: 1. Młodziez u progu dorosłości; 2. Strategiczność i samoregulacja młodych dorosłych)

41. 2004 21 czerwiec – Wrocław – „Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się”(referat: Możliwości diagnostyuczno-terapeutyczne metody  PAC Gunzburga w kontekście trudności w uczeniu się)

42. 2004 24-25 czerwiec – Liberec – międzynarodowa – Telesna vychova a sport 2004, Liberec – Euroregion Nisa” (referaty: 1. Self-efficiency feeling and self-regulated motor learning; 2. Educational Kinesiology as health-promoting activity by aging people)

43. 2004 11-12 październik – Lublin: „Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie” (referat: Poczucie jakości życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ich opiekunów)

44. 2005 19-20 maj, Kraków – Świat pełen znaczeń (poster: Wiedział co zrobić ze swoim życiem)

45. 2005 30 maj, Wrocław – Odpowiedzialność w obliczu niepełnosprawności (referaty: 1. Aktywność własna osób niepełnosprawnych jako wyraz odpowiedzialności za swój los; 2. Diagnoza i odpowiedzialność)

46. 2005 13-14 czerwiec, Wrocław – Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych (referat: Sztuka żyjąca. Człowiek wobec sztuki wczoraj i dziś)

 47. 2005 23-26 czerwiec, Warszawa – Psychologia Rozwoju człowieka wobec wyzwań współczesnego świata (poster: Odpowiedzialna wolność)

 48. 2005 5-7 wrzesień, Wrocław – międzynarodowa (poster: . Dębska, H. Guła-Kubiszewska, Inspiracje Jungowskie dla badań nad uczeniem samoregulowanym)

49. 2005 22-25 wrzesień – Kraków (PTP) (poster; I. Bielawska, U. Dębska, Wolność i zniewolenie)

50. 2006 Kielce 5-6 kwietnia. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w odkrywaniu siebie i świata (referat: Niektóre aspekty samopoznania dzieci niepełnosprawnych w kontekście poczucia jakości życia. Doniesienie z badań)

51. 2006 Szczecin 9-10 maj – Międzynarodowa: Humanistyka wobec starości (referat: Zachowania prozdrowotne i jakość życia osób starszych w kontekście wybranych charakterystyk osobowościowych)

52. 2006 Cieszyn 22-24 maj . Pedagogika współbycia. referat: dynamizm wartościowania w kontekście pedagogiki współbycia

53. 2006 Lublin 6-9 czerwiec – Międzynarodowa (4 Referaty: 1. Dębska U., Jakość życia a umiejscowienie kontroli dzieci niepełnosprawnych;2. Dębska U., Jakość życia opiekunów dzieci niepełnosprawnych w kontekście obrazu siebie; 3. Komorowska K.,  Dębska,  .,Poczucie jakości życia – w poszukiwaniu korelatów osobowościowych); 4. U. Dębska, I. Bielawska, Health-promoting activity by aging people in self-image and locus control context. Empirical research

54. 2006 Wrocław: 5-6 czerwiec: Nierówności społeczne (plakat: zwielokrotniona nierówność) – organizowana przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego

55. 2006 Ustroń: 22-25 czerwiec „Bieg Życia – między uniwersalnością a wyjątkowością zmian w rozwoju”. poster: Komorowska K., Dębska U. Jakość życia osób w okresie wczesnej i średniej dorosłości w kontekście osobowościowych uwarunkowań

56. 2006  Międzynarodowa - Kraków 18-20. X. : Doświadczenie indywidualne. Aspekty aksjologiczne i psychologiczne (referat: Inną drogą. Wątki aksjologiczne i psychologiczne)

57. 2007 Kielce – kwiecień Akademia Świętokrzyska. referat:

58. 2007 Międzynarodowa: Lublin 25 – 27 maja 2007, Promocja zdrowia w różnych okresach życia.2. referaty: Dębska U., ZACHOWANIA ZDROWOTNE OSÓB STARSZYCH (Health behaviour activity by aging people).2. Dębska U., JAKOŚĆ ŻYCIA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W KONTEKŚCIE  SAMOPOZNANIA (The quality of life in selfcognition by disable children and youth)  Organizatorem Konferencji jest Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej  w Lublinie oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej.

59. 2007 Poznań 21-24 czerwca 2007:  „DROGI ROZWOJU CZŁOWIEKA W ŚWIECIE
WSPÓŁCZESNYCH WARTOŚCI” (Psych. Rozwojowa)
2 postery: : 1. Dębska U., Bielawska I., Zdrowie jako wartość na dziś

2. Dębska U., Guła-Kubiszewska H., Samoregulacja jako wartość na dziś

60. 2007 XIII TATRZAŃSKIE SEMINARIUM NAUKOWE ZAKOPANE: referat: h. guła-kubiszewska, u.dębska, w. starościak, m. jagusz, aktywność strategiczna w kontekście oddziaływań edukacyjnych . badania studentów awf i pedagogiki (zakopane, 2007).

61. 2007 Sanok 31 maj – 1 czerwiec, Międzynarodowa - „Promocja zdrowia, profilaktyka i znaczenie czynników środowiskowych w chorobach nowotworowych. Problemy definiowania niepełnosprawności” (Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku, Akademia Medyczna w Lublinie). 2 referaty: 1.Dębska U.  Marked with inequality. Reflections in the context of disability. 2. Dębska U. Alone or together? – presence of another human being as a supportive factor for persons with cancer diseases

62. 2007  Wrocław 2. 06. TWK – Rola więzi w rozwoju dzieci i młodzieży. Niepełnosprawnej. referat: Trud współbycia – więź jako czynnik wspomagający proces rehabilitacji. Poster: J. Słonina, U. Dębska, Dogoterapia – więź ze zwierzęciem jako czynnik rehabilitujący

63. 2007 Wrocław 11-12 czerwiec Oblicza bierności. Poster: Bierność w kontekście niepełnosprawności

64. 2007 Polanica Zdrój 27-29 wrzesień: Życie człowieka w wielkich i małych narracjach”

Poster: Gobelin narracyjny

65. 2008 Krasne międzynarodowa 23-25 maj : Wellness as a goal of health promotion . Dobrostan celem promocji zdrowia. Organizator: Akademia Medyczna w Lublinie 

1) Dębska U., Guła-Kubiszewska H., Starościak W.: Health activity the old age people in the health valuation and quality of life context. (Zachowania zdrowotne seniorów w kontekście wartościowania zdrowia i jakości życia). 2) Dębska U., Guła-Kubiszewska H., Starościak W.: The quality of life the old age people in the valuations, pro-health activity and locus control context. (Poczucie jakości życia seniorów w kontekście uznawanych wartości, aktywności prozdrowotnej oraz umiejscowienia kontroli zdrowia)

66. 2008 Lublin 10-12 kwietnia Bliżej emocji III. Międzynarodowa Organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski. 2 postery: 1. Dębska Urszula, Guła-Kubiszewska Halina, Neurotyzm a działania samoregulacyjne i strategiczne w uczeniu się. Badania studentów. 2. Urszula Dębska, Niektóre emocjonalne aspekty jakości życia opiekunów dzieci niepełnosprawnych

67. 2008 Kazimierz Dolny 19-21 wrzesień Międzynarodowa Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych”, Akademia Medyczna w Lublinie. 1. Dębska U., Guła-Kubiszewska H., Starościak W.: EMOTIONAL CONTEXT OF THE QUALITY OF LIFE IN CASE OF GUARDIANS OF DISABLED PERSONS.  2. . Dębska U., Guła-Kubiszewska H., Starościak W CRITERION OF HEALTH BY STUDENTS AND OLD AGE PEOPLE AND PRO-HEALTH ACTIVITIES WHICH THEY UNDERTAKE

68. 2008 TWK 18-19 październik:  Zespół Downa – postępy w leczeniu, rehabilitacji i edukacji” Międzynarodowa. Referat: Urszula Dębska, Anna Szemplińska, Godność osób z zespołem Downa i ich opiekunów.

69. 2008 Wrocław 19-20 maja  „Kobiecość i męskość - konteksty (nie)codzienne”. Poster: U. Dębska, Kobiecość i męskość w zachowaniach prozdrowotnych

70. 2008 XVII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA  PSYCHOLOGII ROZWOJOWEJ  Cztery pory roku w rozwoju człowieka 5-7 czerwca, 2008, Bydgoszcz. POSTERY: 1. U. Dębska, H. Guła-Kubiszewska, W. Starościak, .Poznawcze uwarunkowania samoregulacji w uczeniu się. Aspekt rozwojowy. 2. U. Dębska, H. Guła-Kubiszewska, W. Starościak, I. Bielawska, Jakości życia seniorów w kontekście obrazu siebie i radzenia sobie ze stresem

71. 2008 Zjazd PTP Poznań 24-17 wrzesień. Żyć godnie

POSTER: U. Dębska: O godności w kontekście niepełnosprawności

71. 2009  międzynarodowa KRASNE/k. Lublina :”Wellness and success” Organizator: Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,Referaty:      

1. About the wellness people in the late adulthood 

2). Wellness and health behaviour by people in the late adulthood 

72. 2009 1. Wrocławskie Konfrontacje 22-23 kwietnia. POSTER: Dębska U., Bartosz B., Guła-Kubiszewska H., Starościak W., Badania porównawcze kwestionariuszy jakości życia

73. 2009 2. 11-12 V. Wrocław: Uniwersytet wrocławski, POSTERY: Dębska U., Transgresje w kontekście niepełnosprawności. Dębska U., Guła-Kubiszewska H., Starościak W., Adaptacyjne aspekty funkcjonowania poznawczego: giętkość strategiczna

74. 2009 15-16 VI. Wrocław: Pychologia Rozwojowa: POSTER: Dębska U., Guła-Kubiszewska H., Starościak W., Aspekty samoregulacji uczenia się jako wyraz przystosowania do zmian w rzeczywistości informacyjnej

75. 2009. 25-26 IX. Lublin – KUL i Akademia Medyczna: Psychologia w medycynie – medycyna w psychologii. Referat: Dylematy w rehabilitacji osób chorych na stwardnienie rozsiane

76.2009 17-19 IX. Warszawa – VI Konferencja Narracyjna POSTER:U. Dębska, A. Szemplińska – Czy oni także mają swoją opowieść ( o osobach z obniżonym intelektem)

77. 2010. 20 listopad TWK „Dzieci przewlekle chore” U. Dębska: POSTER: „Dziecko na całe życie”

78. 2011 - Kraków – 16-18 czerwca XX OKPR . POSTER: „Dziecko na całe życie?”

79. 2011 Katowice – 18-21 września XXXIV Zjazd PTP . POSTER: Ku ogólnemu modelowi w rehabilitacji

80. 2011 Wrocław 25.11.2011 – XXV ODRD  „Potencjał społeczny dzieci i młodzieży”

Poster:  „Potencjał społeczny dzieci i młodzieży”

81. 2012 Zielona góra – 28-30 maj XXXI OKPR – Wspomaganie rozwoju człowieka; z perspektywy teorii i praktyki. referat: Szemplinska a., debska u.,L’archowski model wspierania rozwoju dorosłych osob z niepelnosprawnoscia intelektualna. poster: debska u., szczucka a., i inni. Kontekst rozwojowy przystosowania do zycia osob z niepełnosprawnością po amputacjach konczyn

82. 2013 Lublin 15 czerwca  “Oblicza starości” - międzynarodowa referat:

Dębska U., W. K. Zaleski, Nie-chciane oblicze starości. Badania jakości życia seniorów w domach rodzinnych i DPS

83. 2013 Lublin 3 grudnia I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa  w cyklu Konteksty Psychologii Rehabilitacji. Metodologie oraz metody w badaniach
i transdyscyplinarnej praktyce rehabilitacyjnej. Poster: U. Dębska: Niepełnosprawność i rehabilitacja w kontekście life-span psychology

84. 2013 TWK Wrocław 13 grudnia Znaczenie aktywności fizycznej w poprawie jakości życia osób z niepełnosprawnością. referat: U. Dębska, H. Guła-Kubiszewska, M.Kałwa, REFERAT: Jakość życia uczestników treningu zdrowotnego

85. 2014 Kraków: 26-27 wrzesień  Zdrowie i odporność psychiczna – międzynarodowa interdyscyplinarna. Referaty: 1. U. Dębska, M. Kałwa, H. Guła-Kubiszewska, W. Starościak, Health training as factor of the life style for health and better quality of life (Trening zdrowotny jako element stylu życia służący zdrowiu i poprawie jakości życia). 2. U. Dębska, M. Kałwa, H. Guła-Kubiszewska, W. Starościak , The way to cope with stress as health determinants. Research the health training participants (Sposoby radzenia sobie ze stresem wyznacznikiem zdrowia. Badania uczestniczek treningu zdrowotnego). 3. A. Juszkiewicz, U. Dębska, The way to cope with stress as health and higher quality of life determinants (Sposoby radzenia sobie ze stresem wyznacznikiem zdrowia i lepszej jakości życia.
Badania fizjoterapeutów)

86. 2014 Bydgoszcz 10 październik - „Morpho- biomechanical and psycho-physical aspects of youth lifestyle in V4 countriies” - międzynarodowa

Referat: U. Dębska, M. Kałwa, H. Guła-Kubiszewska, W. Starościak,  A health training as a life style element in the time of globalization. Studies of training participants in the context of selected psychological indices (Trening zdrowotny jako element stylu życia czasu globalizacji. Badania uczestniczek treningu w kontekście wybranych psychologicznych wskaźników.

87. 2015 Krzyzowa 14 maj – Współczesne wyzwania gerontologii – podejście holistyczne.I ogólnopolska konferencja naukowa – Społeczna Akademia Naukowa w Łodzi, filia w Świdnicy. Referaty: 1.  Debska U. Zaleski W., Jakośc zycia seniorów w dobie globalizacji. 2.  Debska U., Kałwa M., H.Guła-Kubiszewska W. Starościak – AWF, A. Juszkiewicz – Aktywność zdrowotna osób starszych i jakość ich życia .

88. 2015 Gdańsk 15-17 maj  Psychologia zdrowia – mit czy rzeczywistość. Referat Debska Urszula, Kałwa Małgorzata, Halina Guła-Kubiszewska, Anna Juszkiewicz: Trening zdrowotny drogą ku lepszemu zdrowiu i wyższej jakości życia osób starszych

89. 2016 Międzynarodowa: “Morpho-biomechanical and psycho-physical aspects of youth lifestyle in V4 countries”, 21 październik Bydgoszcz. Referaty: 1. Health activity in the context of the sense of coherence and self-esteem of participants of specialized training; 2. Health behaviours of young adults; 3. The self-assessment of health and fitness engage in sport young people; 4. - Physical activity of students of days of globalization

90. 2016  2-3. grudnia Wrocław, AWF we Wrocławiu „Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych” . Referat: Aktywność zdrowotno-rehabilitacyjna dla zdrowia i wyższej jakości życia w kontekście przekonań o sobie

91. 2016 Wrocław 13.06- Moria Referat: Wybrane sposoby wspomagania funkcjonowania poznawczego osób starszych.

92. 2017 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Trening zdrowotny w ontogenezie człowieka” 2-3 czerwca Kolbuszowa. Referaty: 1. Urszula Dębska ,Małgorzata Kałwa, Anna Juszkiewicz –Uniwersytet Wrocławski, Halina Guła-Kubiszewska, Wojciech Starościak , Jak postrzegaja siebie uczestniczki treningu zdrowotnego? 2. Urszula Dębska, Małgorzata Kałwa, Anna Juszkiewicz, Halina Guła-Kubiszewska, Wojciech Starościak ,Quality of life and life satisfaction of health training participants in self- assessement context. 3. MOTYWY UCZESTNICTWA W TRENINGU ZDROWOTNYM KOBIET Z CHRONICZNYM BÓLEM PLECÓW W KONTEKŚCIE ZASAD PROJEKTOWANIA TRENINGU ZDROWOTNEGO

93. 2917 WROCław 23-24.październik  międzynarodowa ICTM 2017  – Referat: Halina Guła- Kubiszewska, Wojciech Starosciak, Urszula Dębska. Poziom kompetencji zawodowych a planowanie kariery zawodowej przez absolwentów nauczycieli wychowania fizycznego

94 2017 Wrocław X Międzynarodowe Dni Fizjoterapii 23-25 listopad „Styl i jakość życia w świetle nowoczesnej rehabilitacji”. Konferencję zorganizował Wydział Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Referat: Kałwa Małgorzata, Urszula Dębska, Jan Kosendiak: Uwarunkowania zdrowia a cele udziału w treningu zdrowotnym kobiet z objawami somatycznymi

95. 2017 26-17 październik, Akademia Medyczna, I Dolnośląsko-opolskie Dni integracji.

Referat:  Jeden z nas – psychologiczny kontekst integracji

2018

 


 1. 23.11.2018. ODRD Wrocław: Medyczne, psychologiczne i społeczne aspekty jakości życia

Referat: Wielowymiarowość i dynamika jakości życia

2. Międzynarodowa Konferencja Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych, AWF we Wrocławiu 7 grudnia 2018

Referat: Aktywność fizyczna i zdrowie psychiczne w świetle life-span

3. Międzynarodowa konferencja ICT Management for Global

Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies Wrocław, Poland, October 23-24, 2017

University of Wrocław, Poland

komunikat :   Professional competences and career planning by physical education teachers

2019

 1. Wrocław ODRD 22.11.2019

Miejsce osób niepełnosprawnych w przestrzeni społecznej

Referat: Żyję, jestem i mam coś do powiedzenia – powrót po latach

Prowadzone badania naukowe:

 • nad samoregulowanym uczeniem się (współpraca z AWF we Wrocławiu)
 • nad nową projekcyjną techniką rysunkową
 • Badania studentów i osób w wieku starszym w kontekście promocji zdrowia, poczucia jakości życia (współpraca z AWF we Wrocławiu, Politechniką Opolską, Akademią Medyczną we Wrocławiu oraz Uniw. Warmińsko-Mazurskim)
 • Badania osób niepełnosprawnych i ich rodzin w kontekście jakości życia i zjawiska wypalenia
 • Badania osób niepełnosprawnych i ich rodzin
 • badania zachowań zdrowotnych osób w różnym wieku
 • badania aktywności zdrowotnej  i rehabilitacyjnej osób z dolegliwościami bólowymi i schorzeniami
 • badania uczestników specjalistycznych treningów zdrowotnych
 • badania młodych dorosłych w kontekście zachowań ryzykownych (antyzdrowotnych